Širimo sindikalna obzorja

V luči prihajajočega kongresa ZSSS in nasploh aktualnih družbenih razmer smo v novi tematski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS z naslovom Širimo sindikalna obzorja, ki je izšla 29. septembra, pogledali, kje kot sindikalno gibanje …