ZSSS ZA DVIG PLAČ DELAVK IN DELAVCEV

Plače predstavljajo izredno pomembno ekonomsko kategorijo, saj vplivajo na povpraševanje, gospodarsko rast in zaposlovanje. Na makro ravni, podobno kot na ravni podjetij se najbolj poudarja stroškovni vidik plač, za delavce in družbo pa je pomemben tudi socialni vidik plač. Plače, večini delavcev predstavljajo glavni vir dohodka, s tem pa definirajo tako njihov materialni položaj, življenjski standard, dostojnost življenja in vključenost v družbo. Vse prevečkrat se pozablja, da predstavljajo plače nadomestilo za vložen trud in delujejo kot priznanje za prispevek vsakega posameznika k poslovanju podjetja.

Stabilna in realna rast plač zaposlenih ter usklajevanje plač pozitivno vpliva na kupno moč zaposlenih in povišanje domače potrošnje ter rast bruto domačega proizvoda. Prav zato je zelo pomembno, da se plače usklajujejo tako s celotno inflacijo kot tudi delom produktivnosti, kar smo zapisali tudi v socialnem sporazumu.

Zneski, ki so določeni v kolektivnih pogodbah dejavnosti kot osnova za določitev osnovnih plač delovnih mest in izračune plač delavcev, so postavljeni v višini, ki ne odraža realne cene dela in so mnogo nižji od dejansko izplačanih plač.

Nujno je potrebno pristopiti k celostni prenovi plačnega sistema in k uskladitvi zneskov osnovnih, najnižjih osnovnih in izhodiščnih plač po kolektivnih pogodbah dejavnosti. Na tak način bi določili najnižjo ceno dela za posamezne tarifne razrede, s čimer bi se približali razvitim zahodnim plačnim modelom.

 

KLJUČNE ZAHTEVE ZSSS:
• Minimalna plača mora zagotavljati dostojno življenje delavcu in njegovi družini
• Zahtevamo, da se znesek za prvi tarifni razred po kolektivnih pogodbah določi v višini minimalne plače
• Zahtevamo, da se plače redno usklajujejo z inflacijo  in delom produktivnosti dela
• Zahtevamo obvezno delitev dobička
• Zahtevamo, da se ustvarjena dodana vrednost pravično razdeli med delo in kapital
• Prizadevamo si za odpravo razlik med plačami moških in žensk

 

AKTUALNO: Plačni priročnik

LETO 2019:

Plačni priročnik – oktober 2019

Plačni priročnik – september 2019

Plačni priročnik – avgust 2019

Plačni priročnik – julij 2019

Plačni priročnik – junij 2019

Plačni priročnik – maj 2019

Plačni priročnik – april 2019

Plačni priročnik – marec 2019

Plačni priročnik – februar 2019

Plačni priročnik – januar 2019

 

LETO 2018:

Plačni priročnik – december 2018

Plačni priročnik – november 2018

Plačni priročnik –  oktober 2018

Plačni priročnik – september 2018

Plačni priročnik – avgust 2018

Plačni priročnik – julij 2018

Plačni priročnik – junij 2018

Plačni priročnik – maj 2018

Plačni priročnik – april 2018

Plačni priročnik – marec 2018

Plačni priročnik – februar 2018

Plačni priročnik – januar 2018

 

 

 

Share