ZSSS razlaga: Kaj vse prinaša novi pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen?

Od leta 2005 je v Sloveniji veljal pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, za katerega je vse bolj veljalo, da je zastarel v primerjavi s predpisi v državah, ki jih …