Evidence delovnega časa zagotavljajo 40-urni delovnik

V ponedeljek, 20. novembra, stopi v veljavo prenovljeni Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki bolj podrobno odreja beleženje delovnega časa in hrambo evidence o izrabi delovnega časa. Noveliran je …