Od outsourcinga do insourcinga: definicije, primeri, praksa

Outsourcing oziroma prenos dejavnosti na zunanjega izvajalca ima lahko v delovni organizaciji tako pozitivne kot negativne učinke. Na delavke in delavce, ki pristanejo v t. i. večstranih delovnih razmerjih ali se zanje prostovoljno odločijo, …