Share

KAMPANJA »VARNO DELO NA SONCU«

Junija 2017 se je začela slovenska kampanja »VARNO DELO NA SONCU«, za katero organizator Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (KIMDPŠ), načrtuje, da bo v naslednjih 20 letih postala stalnica, dokler vsi delodajalci in delavci ne bomo osveščeni o tveganjih za poklicno zdravje zaradi sevanja ultravijoličnih (UV) sončnih žarkov na delovnih mestih na prostem.

Kampanji se pridružuje tudi strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu.

Delavci (gradbeni, cestni in luški delavci, smetarji, kmetje, vrtnarji, ribiči, vzdrževalci električnega, vodovodnega in železniškega omrežja, poštarji, branjevke, gozdarji, solinarji, vozniki, varnostniki na parkiriščih, policisti, vojaki in še mnogi drugi), ki svoje delo opravljajo na prostem, so prek celega leta izpostavljeni UV sevanju sončnih žarkov.

Več o kampanji!

 

KAMPANJA “NE SMEMO IZGUBLJATI ČASA” (NO TIME TO LOSE) ZA OZAVEŠČANJE O SMRTONOSNOSTI IZPUŠNIH PLINOV DIZELSKIH MOTORJEV

SODELUJMO V BOJU PROTI POKLICNEMU RAKU!

Društvo varnostnih inženirjev Ljubljana (DVILJ)  se je pridružilo kampanji britanskega Inštituta za varnost in zdravje pri delu (The Institution of Occupational Safety and Health, IOSH) “NE IZGUBLJAJMO ČASA” (angleško NO TIME TO LOSE) in v slovenščino prevedlo gradiva kampanje za ozaveščanje o smrtonosnosti izpušnih plinov dizelskih motorjev.

Povezava do kampanje IOSH v slovenščini

 

PODELJENE NAGRADE IN PRIZNANJA AVGUSTA KUHARJA ZA IZJEMNE DOSEŽKE V STROKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA LETO 2016

Priznanja in nagrade Avgusta Kuharja za leto 2016 so bile podeljene 10. novembra 2016 ob 19.00 na Bledu ob zaključku prvega dne mednarodne konference za regijsko sodelovanje BALcanOSH »Poklicni rak in poklicne bolezni«. Namen podelitve je širjenje dobre prakse za varnost in zdravje pri delu.

 

 Podelitev 2016 small Dobitniki Avgusta Kuharja 2016

Utemeljitve podlejenih nagrad in priznanj Avgusta Kuharja za leto 2016

Posnetek podelitve

 

SVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Mednarodna organizacija dela (ILO) ob 28. aprilu 2016, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu: V letu 2016 je ILO ta dan posvetila obvladovanju stresa na delovnem mestu.

Zgodovina svetovnega dne varnosti in zdravja pri delu, v angleščini

Povezava na spletno stran ILO Safeday 2016, v angleščini

 

ZDRAVA DELOVNA MESTA ZA VSE GENERACIJE, EVROPSKA KAMPANJA “ZDRAVO DELOVNO OKOLJE”, 2016 – 2017

Glavno sporočilo kampanje za zdravo delovno okolje 2016–2017: »VARNE IN ZDRAVE DELOVNE RAZMERE SKOZI CELOTNO POKLICNO ŽIVLJENJE SO DOBRE ZA DELAVCE, POSEL IN DRUŽBO KOT CELOTO.«

Kampanja ima štiri ključne cilje:

1 – spodbuditi trajnostno delo in zdravo staranje od začetka poklicnega življenja;
2 – preprečiti zdravstvene težave skozi celotno poklicno življenje;
3 – delodajalcem in delavcem zagotoviti način za upravljanje varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile;
4- in spodbujati izmenjavo informacij in dobre prakse.

Spletna stran kampanje v slovenščini dostopna s klikom na naslednjo povezavo.

Na spletni strani kampanje je dostopen E-vodnik Zdrava delovna mesta za vse generacije v slovenščini.  Zagotavlja informacije in podporo za upravljanje varnosti in zdravja pri delu glede na staranje delovne sile. Njegov namen je izboljšati ozaveščenost in znanje o staranju delovne sile, samem staranju in njegovih posledicah na delovnem mestu ter zagotoviti praktične smernice za obravnavanje povezanih izzivov. Delež starejših ljudi v populaciji narašča po celi Evropi, ljudje morajo delati dlje in povprečna starost delavcev se zvišuje. Ta e-priročnik vsebuje praktične informacije, nasvete in primere, povezane s staranjem delovne sile in priložnostmi, ki jih staranje prinaša.E-vodnik bo brez težav znal uporabljati vsakdo, ki obvlada klikanje z računalniško miško na označeno besedilo oziroma meni.

Vsebina e-priročnika je prilagojena štirim različnim ciljnim skupinamoziroma profilom: 1- delodajalcem, 2- delavcem, 3- vodilnim na področju človeških virov in 4- strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu (za namene tega e-priročnika tudi delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter inšpektorjem za delo). V celotnem e-priročniku je mogoče preklapljati med profili. E-vodnik zagotavlja informacije o obvladovanju staranja, oceni tveganja, ki upošteva starost, o spodbujanju zdravja na delovnem mestu ter o drugih temah, pomembnih za delodajalce, strokovnjake za varnost in zdravje pri delu, osebje kadrovske službe in delavce. Vsebuje tudi študije primerov in glosar s pojasnilom nekaterih izrazov, ki se pogosto uporabljajo.

S klikanjem na   označena besedila se lahko sprehodite skozi štiri različne vodnike z nasveti in informacijami za štiri profile bralcev:

  1. Jaz sem   delodajalec.
  2. Jaz sem delavec.
  3. Jaz sem vodja   oddelka za človeške vire.
  4. Jaz sem   strokovnjak s področja varnosti in zdravja pri delu.

ODPRAVITE POKLICNEGA RAKA !

Poklicni rak v Evropski uniji letno ubije 102.500 ljudi. Je najpogostejša oblika smrti, povezane z delom:

od 8 do 16 % vsega raka v Evropi je posledica izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu;
malo manj kot eden od petih delavcev v EU je redno izpostavljen karcinogenom;
na približno 50 karcinogenov odpade več kot 80 % izpostavljenosti karcinogenom na delovnem mestu.

Poklicnega raka je mogoče preprečiti z mejnimi vrednostmi poklicne izpostavljenosti karcinogenom! Zahtevamo evropske zavezujoče mejne vrednosti za vsaj 50 najpomembnejših karcinogenov že v letu 2016 (in ne šele do konca leta 2020)!

Utemeljitev kampanje, slovenščina, angleščina

31. JANUAR 2016 – DAN BREZ CIGARETE

Vsako leto 31. januarja obeležujemo Dan brez cigarete, ki lahko vsem kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja.

NIJZ za Dan brez cigarete

FILMI O NAPU – OZAVEŠČANJE O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU Z NASMEHOM

Oglejte si filme o Napu, ki nas z nasmehom ozaveščajo o načelih varnosti in zdravja pri delu. Idejo o takih filmih je v evropskem letu varnosti in zdravja pri delu 1992 dal konzorcij državnih institucij za varnost in zdravje pri delu HSE (Združeno kraljestvo), DGUV (Nemčija), INAIL (Italija), INRS (Francija), SUVA (Švica) in AUVA (Avstrija). Gre za vesele risanke brez besed, zaradi česar ni težav pri prevajanju v številne evropske jezike. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OSHA) iz Bilbaa je leta 2003 izrazila interes za film za podporo takratni evropski kampanji na temo nevarnih snovi. S konzorcijem je bil sklenjen sporazum, ki je Agenciji omogočal, da je izvorne kopije filma poslala vsem državam članicam, državam kandidatkam in državam EFTA z jasnimi določbami o neekskluzivni uporabi, pravicah in stroških. To sodelovanje še vedno poteka. Vsako leto nastane kak nov Napov film, ki nas z nasmehom ozavešča o varnosti in zdravju pri delu.

Napovi filmi s slovenskimi prevodi naslovov s klikom na tej e-povezavi.

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni

Avtorji Kliničnega inštituta za medicino dela prometa in športa (KIMPDŠ), UKC Ljubljana: Metoda Dodič Fikfak, Alenka Franko, Alenka Škerjanc, Martin Kurent

Publikacija “Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni” je nastala v okviru projekta ZSSS “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja – Delavski zaupnik 2015-2016”. Projekt je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 (UL RS 8/2015).

Publikacija je bila leta 2016 natisnjena v nakladi 2000 izvodov in je namenjena delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. ZSSS pa jo bo v sodelovanju z društvi varnostnih inženirjev brezplačno razdelila vsem strokovnim delavcem za varnost pri delu ter v sodelovanju z KIMPDŠ vsem izvajalcem medicine dela, ki za individualne delodajalce pripravljajo strokovne podlage za izjavo o varnosti z oceno tveganja. Namen je spodbuditi ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni.

Izbrane/pomembnejše poklicne bolezni – Ocenjevanje tveganja za nastanek poklicnih bolezni – priročnik

 

PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

UČINKOVITO OCENJEVANJE TVEGANJA

Priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu “Učinkovito ocenjevanje tveganja” je leta 2016 nastal v okviru projekta ZSSS “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu za učinkovito sodelovanje pri ocenjevanju tveganja – Delavski zaupnik 2015-2016”. Projekt je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 (UL RS 8/2015).

Avtorji Janez Fabijan, Igor Ivanetič, Sandra Senčič in Lučka Böhm so v njem na poljuden način predstavili vse, kar mora delavski zaupnik vedeti, da se bo znašel v vlogi predstavnika interesa delavcev v delodajalčevem postopku ocenjevanja tveganja.

 

ŽEPNI PRIROČNIK ZA DELAVSKE ZAUPNIKE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Žepni priročnik za delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu je nastal leta 2014 v okviru projekta “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu”, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Deset avtorjev je na 258 straneh opisalo vse elemente sistema varnosti in zdravja pri delu, kar bo v pomoč delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu pri pripravah na posvetovanje z delodajalcem.

 

PRIROČNIK ZA DELAVSKE PREDSTAVNIKE

UČINKOVITO ZASTOPANJE INTERESOV DELAVCEV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO

Priročnik za delavske predstavnike “Učinkovito zastopanje interesov delavcev za varno in zdravo delo” je nastal leta 2014 v okviru projekta “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu”, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Priročnik predstavlja veščine in znanja, ki bodo delavskemu zaupniku za varnost in zdravje pri delu omogočile učinkovito zastopanje inetersov delavcev na posvetovanjih z delodajalcem.

 

PRIROČNIK ZA DELAVSKO SOUPRAVLJANJE

VOLITVE SVETA DELAVCEV, DELAVSKEGA ZAUPNIKA, DELAVSKEGA ZAUPNIKA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, ZAKAJ IZVOLITI, KAKO IZVOLITI, NALOGE IN PRISTOJNOSTI

Priročnik za delavsko soupravljanje “Volitve sveta delavcev, delavskega zaupnika, delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu” je nastal leta 2014 v okviru projekta “Boljše poklicno zdravje delavcev z usposabljanjem delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu”, ki ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi javnega razpisa za sofinaciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014.

Priročnik vsebuje nasvete in vzorce dokumentov, ki jih bodo potrebovali sindikalni in delavski zaupniki za organizacijo volitev delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu oziroma svetov delavcev.

 

Publikacije ZSSS za usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu:

Učinkovito soupravljanje. Svet delavcev in sindikat: strokovne in praktične podlage, ČZP Enotnost, 1996, 166  strani

Vloga delavskih predstavnikov pri ocenjevanju tveganja, Priročnik ZSSS za usposabljanje delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu, ZSSS, oktober 2008, 54 strani

Mediacija za reševanje sporov na delovnem mestu po mirni poti, Priročnik za usposabljanje delavskih zaupnikov za enake možnosti, ZSSS, september 2009, 27 strani

Prevodi publikacij Evropskega sindikalnega inštituta – oddelka za varnost in zdravje pri delu:

Gasilci: v žaru ognja, avtorica: Fabienne Scandella

Izšla je deveta publikacija Zveze svobodnih sindikatov iz serije prevodov publikacij Evropskega sindikalnega inštituta ETUI (http://www.etui.org/) z naslovom »Gasilci: v žaru ognja«. Prevod je nastal v sodelovanju s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS). na zanimiv in razumljiv način predstavi delovne razmere v evropskih požarnih službah, zdravstvena in varnostna tveganja pri gašenju požara ter sindikalne strategije in priporočila. Je drugačna, saj predstavlja prispevek sindikatov gasilcev v različnih evropskih državah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v tem izjemno težkem poklicu. Publikacija prinaša njihove predloge za izboljšanje zdravja in varnosti gasilcev.

 

Vpliv predstavnikov za varnost pri delu na zdravje pri delu, Evropski vidik, (Projekt EPSARE), koordinatorji: María Menéndez, Joan Benach, Laurent Vogel, 31 strani, 2010

Publikacija predstavlja predstavnike za varnost in zdravje pri delu kot pomembno organizacijsko prednost delodajalca za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji. Prinaša popoln in ustrezen okvir za razvoj tega tako pomembnega področja zdravja pri delu. Menimo, da sindikati lahko s strokovno podporo teh delavskih predstavnikov največ prispevamo za varnost in zdravje pri delu. Upamo tudi, da bo publikacija spodbudila tudi na slovenskem raziskave o delu delavskih predstavnikov za varnost in zdravje pri delu.

 

Proizvodnja in razmnoževanje, Kraja zdravja prihodnjim generacijam, avtorica: Marie-Anne Mengeot, 80 strani, 2009

S publikacijo »Proizvodnja in razmnoževanje. Kraja zdravja prihodnjih generacij« Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) nadaljuje serijo prevodov publikacij Evropskega sindikalnega inštituta ETUI (http://hesa.etui.org/), s katerimi želi razviti kritični sindikalni odnos do varnosti in zdravja pri delu. Tokrat o z delom povezanih tveganjih za razmnoževanje. V svetu, kjer smo prvič v zgodovini od rojstva do smrti izpostavljeni nevarnim kemikalijam, povečanega števila otrok s prirojeno napako, spontane splave, težave z zanositvijo, impotenco in izgubo spolne sle ne kaže pripisovati zgolj slabim družinskim genom. Za delavke in delavce, ki načrtujejo rojstvo otroka, bo dragoceno svarilo, da se morajo, če naj bo otrok zdrav, nevarnim kemikalijam na delovnem mestu izogniti vsaj tri mesece pred zanositvijo in ne šele v času nosečnosti. Otroku lahko namreč škoduje, če je reprotoksinom pred zanositvijo izpostavljen tudi oče in ne le mati. Za razvoj otroka je najbolj nevarno, če je nosečnica reprotoksinom izpostavljena med tretjim in osmim tednom nosečnosti. Torej je navadno za premestitev na drugo delovno mesto že prepozno, če delavka o nosečnosti delodajalca obvesti šele med sedmim in desetim tednom. In še izkušnja za svete delavcev in delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, ki se posvetujejo z delavci o zdravstvenih težavah zaradi dela, da bi od delodajalca neodvisno ocenili tveganja na delovnem mestu. Če delavcev na pravi način ne vprašajo o na videz tako zasebnih stiskah, kot so neplodnost, impotenca in izguba spolne sle, lahko ostane skrit pravi razlog zanje – reprotoksini na delovnem mestu. V tej publikaciji bodo izvedeli, katere kemikalije so dokazano nevarne. In še en dragoceni nasvet iz te publikacije: premeščanje delavcev na manj nevarna delovna mesta ni dovolj. Tehnologijo in organizacijo dela je potrebno in možno spremeniti tako, da sploh ne prihaja več do izpostavljenosti nevarnim kemikalijam.

 

Mišično-kostne bolezni, Slabo razumljena »pandemija«, avtor Roland Gauthy, 55 strani, 2007

ZSSS je leta 2007 za slovenske delavce izdala to novo publikacijo v okviru dveh povezanih kampanj za preprečevanje mišično-kostnih bolezni evropskih sindikatov in Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu iz Bilbaa. V tej publikaciji evropski sindikati med prave vzroke mišično-kostnih bolezni prištevamo poleg mehanskih tudi stres ter sodobno organizacijo dela. Posledična intenzifikacija dela celo v državah z razvito ergonomijo povzroča skokovito naraščanje mišično-kostnih bolezni delavcev. Stanje v Sloveniji je zaradi zastarele tehnologije in marsikje toge organizacije dela le še slabše. Evropska konfederacija sindikatov (www.etuc.org) terja, da Komisija EU pripravi povsem novo direktivo, ki bi zajela vse dejavnike, ki prispevajo k nastanku mišično-kostnih bolezni, in ki bi upoštevala celovit ergonomski pristop.

 

Poklicni rak, Zapostavljena bolezen, avtorji: Marie-Anne Mengeot, Tony Musu in Laurent Vogel, 52 strani, 2007

Za slovenske delavce in sindikaliste smo s skrbjo natisnili že peti prevod publikacij, ki jih za evropske sindikate pripravlja Oddelek za varnost in zdravje pri delu HESA Evropskega sindikalnega inštituta ETUI-REHS. Tokratna naj jim pomaga razumeti skrite vzroke poklicnega raka in spodbudi zahteve za preprečitev poklicnih bolezni. Zgodovina uči, kako pogosto se zaradi dobička zavestno žrtvuje delavčevo zdravje. Nanizani so dokazi o prikrivanju resnice. Ta pride na dan zaradi trmastega raziskovanja delavcev ali je res zgolj naključje, da je za rakom zbolelo toliko sodelavcev. Pri svojem sindikalnem delu sem se srečala z umirajočimi delavci, ker na delovnem mestu ni bilo zaščite pred nevarnimi snovmi. Če so skušali ugotoviti, ali je njihova bolezen poklicna, so bili deležni napadov vseh vrst. Njim posvečam dolge ure pri pripravi te publikacije.

 

Novi domet strategije Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012, avtorja: Laurent Vogel in Pascal Paoli, 64 strani, 2006

ZSSS je v sodelovanju z Oddelkom za varnost in zdravje pri delu HESA Evropskega sindikalnega inštituta ETUI-REHS oktobra 2006 izdala novo publikacijo »Novi domet strategije Skupnosti na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012«. Z njo se evropski sindikati vključujemo v razpravo z evropsko komisijo, kakšno strategijo na tem za delavce izjemno pomembnem področju potrebuje EU do leta 2012. Tekst smo pripravili predstavniki delavcev v okviru tristranskega Luksemburškega svetovalnega odbora evropske komisije. Slovenske delavce v tem odboru predstavlja izvršna sekretarka ZSSS Lučka Böhm. Publikacija ni namenjena zgolj sindikalistom. Namenjena je tudi slovenskim predstavnikom v inštitucijah EU. Prav je, da se seznanijo in upoštevajo tudi delavske interese, ko soustvarjajo skupno evropsko strategijo in zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu 2007 – 2012.

 

Kako se znajti v politiki EU na področju varnosti in zdravja pri delu, Vodnik za sindikate

avtorji: Lone Jacobsen, Viktor Kempa, Laurent Vogel, 72 strani, 2006, ovitek

Publikacija je bila leta 2006 izdana v vseh evropskih jezikih, da bi vsi evropski sindikati soustvarjali skupno sindikalno politiko na področju varnosti in zdravja pri delu. Pisana je bila z namenom, da je v pomoč sindikalistom, ki skušajo spoznati delovanje Evropske unije na področju varnosti in zdravja pri delu. Najdragocenejše v tej publikaciji pa je, da na pronicljiv način predstavi strategijo in politiko na področju varnosti in zdravja pri delu evropskih sindikatov. Ti so s svojim delom odločilno vplivali na evropsko zakonodajo na tem področju! Na februarskem posvetu ETUI-REHS (http://www.etui.org/Topics/Health-Safety), ki je bil v Ljubljani, so predstavniki naših sindikatov izrazili prepričanje, da bi bilo prav, da bi se tudi slovenski sindikati bolje spoznali z bogatim delom evropskih sindikatov na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

Zdravje pri delu – Osem prednostnih področij za politiko Skupnosti, avtor Laurent Vogel, raziskovalec TUTB, 32 strani. 2005

ZSSS se je leta 2005 za istočasni prevod in izdajo dveh brošur o uredbi REACH in o prioritetah strategije EU na področju varnosti in zdravja pri delu odločila, da seznani slovenske politike (poslance Evropskega parlamenta in Vlado RS), ki bodo v letu 2005 in 2006 soodločali o evropski zakonodaji, povezani z varnostjo in zdravjem pri delu, o tem kaj njen sprejem prinaša delavcem. Poteka namreč lobiranje tistih gospodarskih subjektov, ki zaradi »ohranjanja dobička« želijo preprečiti sprejem nove zakonodaje, ki bo ključna za učinkovito varovanje zdravja delavcev in življenjskega okolja. Pomembno je, da naši politiki poznajo tudi argumente za sprejem zaščitne zakonodaje. Prepričani pa smo, da bo nova zakonodaja evropskemu gospodarstvu prinesla tudi več inovativnosti in s tem konkurenčnosti na svetovnem trgu. Zakaj bo tako, pojasnjujeta oba avtorja. Brošuri pa bosta prav gotovo zanimivi za vse, ki se želijo znajti v procesih ustvarjanja sistema varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji.

 

Registracija, ocenjevanje in avtorizacija kemikalij (REACH) na delovnem mestu – Izboljšave, ki jih delavcem prinaša evropska politika o kemičnih snoveh

ZSSS se je leta 2005 za istočasni prevod in izdajo dveh brošur o uredbi REACH in o prioritetah strategije EU na področju varnosti in zdravja pri delu odločila, da seznani slovenske politike (poslance Evropskega parlamenta in Vlado RS), ki bodo v letu 2005 in 2006 soodločali o evropski zakonodaji, povezani z varnostjo in zdravjem pri delu, o tem kaj njen sprejem prinaša delavcem. Poteka namreč lobiranje tistih gospodarskih subjektov, ki zaradi »ohranjanja dobička« želijo preprečiti sprejem nove zakonodaje, ki bo ključna za učinkovito varovanje zdravja delavcev in življenjskega okolja. Pomembno je, da naši politiki poznajo tudi argumente za sprejem zaščitne zakonodaje. Prepričani pa smo, da bo nova zakonodaja evropskemu gospodarstvu prinesla tudi več inovativnosti in s tem konkurenčnosti na svetovnem trgu. Zakaj bo tako, pojasnjujeta oba avtorja. Brošuri pa bosta prav gotovo zanimivi za vse, ki se želijo znajti v procesih ustvarjanja sistema varnosti in zdravja pri delu v Evropski uniji.

 

Save

Save