Sindikalni ABC

Sindikalni ABC združuje različne delavske, sindikalne in zakonodajne vsebine ter vpoglede, namenjene čisto vsem delavkam in delavcem, ne glede na članstvo v sindikatu, starost ali obliko dela, v kateri delajo. Namenjen pa je seveda tudi …