Slovenska ureditev usklajevanja dela in življenja – primer dobre prakse

Veljavni pravni okvir Evropske unije ne spodbuja moških k prevzemu skrbstvenih obveznosti, opozarjamo v novi, 5. letošnji številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. Izzivi pri zaposlovanju žensk, spodbujanje nediskriminacije in enakosti spolov so predmet predloga …