WHB center

20 % popusta za oblikovanje ženskega telesa

lokacija: WHB center Novo  mesto, Seidlova cesta 18

WHB center Ljubljana, Parmova ulica 53

info: 07/292-77-00; 041/372-878

Share