Delavstvo in spletne platforme: Odpiranje številnih temeljnih vprašanj delovnega prava

Odgovoriti na vprašanje, kakšen je položaj delavk in delavcev v t. i. ekonomiji spletnih platform, s kakšnimi težavami se soočajo in kaj vse skupaj pomeni, je večplastna naloga, ki se je v zadnjem času …