Dosežki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

Brez sindikatov ne bi imeli dodatka za prevoz na delo, regresa za letni dopust, povračila za prehrano, dodatka za delovno dobo, plačanega odmora, odpravnin, plačanih dni bolniške odsotnosti … Brez sindikatov bi bile nižje …