Od Margaret Thatcher do koronakrize: Odgovornost (neoliberalnega) kapitalizma

V javnosti že več desetletij prevladuje mantra o tem, da trg najbolje ureja stvari. Skladno s to idejo naj se država ne bi smela vmešavati v gospodarstvo, ki naj bi z nizkimi davki in …