Sindikati ZSSS podpiramo stavko zaposlenih na upravnih enotah

Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, zaposlene in zaposleni na upravnih enotah, sindikati, člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v celoti podpiramo vašo bitko in vam stojimo ob strani. Vseskozi terjate odpravo plačnih krivic, dostojno vrednotenje dela in …