Sindikati ZSSS podpiramo stavko zaposlenih na upravnih enotah

14. 11. 2023

Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, zaposlene in zaposleni na upravnih enotah, sindikati, člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v celoti podpiramo vašo bitko in vam stojimo ob strani. Vseskozi terjate odpravo plačnih krivic, dostojno vrednotenje dela in normalne delovne pogoje.

Pogajanja ne prinesejo rešitev, vlada zavrača odpravo dokazanih krivic, vas neenakopravno obravnava ter ustvarja nova plačna nesorazmerja in druge krivice. Temeljni vzroki za stavko so jasni: Javnih uslužbencev in uslužbenk je premalo, delate na preslabo plačanih delovnih mestih, vaša obremenjenost z delom se veča iz dneva v dan, vsaj do 1. 1. 2025 pa se ne obeta niti ena sprememba na bolje. Ministre za javno upravo, Službo za upravne enote in tudi Vlado Republike Slovenije že več let opozarjate na kadrovsko in materialno problematiko, a žal, posluha ni. Zato:

Pravilno in pravično je, da zahtevate dvig osnovnih plač za 7 plačnih razredov vsem zaposlenim, izenačitev nazivov na upravnih enotah s tistimi na ministrstvih (nazivi se ne smejo kar končati pri višjih svetovalcih) in takojšnjo ureditev dodatka za blagajniško poslovanje (t. i. blagajniški riziko).

Ker se stvari ne premaknejo, jih boste premaknili vi. Javnost ima pravico izvedeti, kako mačehovsko se vêde oblast do tega izjemno pomembnega področja, ki opravlja dela in naloge državne uprave ter zagotavlja servis vsem nam, prebivalcem Republike Slovenije! Sindikati dejavnosti, člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije izrekamo priznanje vašim naporom za boljše, bolje plačano, varno in spoštljivo delovno okolje ter vas v vašem boju podpiramo!

Solidarno, srečno, borbeno!

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije:

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Sindikat kulture in narave Slovenije
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije
Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih
Sindikat ministrstva za obrambo
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Svobodni sindikat Slovenije
Sindikat športnikov Slovenije
Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
Sindikat upokojencev Slovenije
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije

 

Tu smo! Z vami in za vami! – Podpora stavkajočim na Upravni enoti Ljubljana

Država zapostavlja najslabše plačan operativni kader! Na ljubljanski upravni enoti za eno uro protestno prekinili delo

Share