MINIMALNA PLAČA ZA DELO S POLNIM DELOVNIM ČASOM OD 1. JANUARJA 2023 ZNAŠA 1.203,36 evra bruto oziroma 878,48 evrov neto

Zakon o minimalni plači definira, da je delavec upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. Tako je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. V primeru krajšega delovnega časa od polnega, delavcu oziroma delavki pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. To velja tako za javni kot za zasebni sektor in za vse pravnoorganizacijske oblike.

Zakon o minimalni plači določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo. Vsi dodatki, ki posameznemu delavcu oziroma delavki pripadajo, so obračunani od ustrezne osnove in prišteti k bruto znesku minimalne plače, torej k znesku 1.203,36 evra bruto.

Share