MINIMALNA PLAČA ZA DELO S POLNIM DELOVNIM ČASOM OD 1. JANUARJA 2019 ZNAŠA 886,63 EUR.

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/2010) definira, da je delavec upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. Tako je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. To velja tako za javni kot za zasebni sektor in vse pravnoorganizacijske oblike, ne glede na velikost delodajalca.

V minimalno plačo sodijo  elementi plače, kot jih navaja Zakon o delovnih razmerjih, torej osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo, razen dodatka za nadurno delo, dodatka za delo ponoči, delo v nedeljo in na praznike.

Zaradi spremembe zakona o minimalni plači, ki smo ga vložili sindikati in potrdil Državni zbor,  se namreč v minimalno plačo skladu z Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači  (Uradni list RS, št. 92/2015) od januarja 2016 naprej ne vštevajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer: dodatek za nočno delo, dodatek za delo v nedeljo, dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 

Share