MINIMALNA PLAČA ZA DELO S POLNIM DELOVNIM ČASOM OD 1. JANUARJA 2021 ZNAŠA 1.024,24 EUR.

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10; 92/15; 83/18) definira, da je delavec upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. Tako je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. To velja tako za javni kot za zasebni sektor in vse pravnoorganizacijske oblike.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Vsi omenjeni dodatki se morajo prišteti na polno minimalno plačo, torej dodati k 1.024,24 eur bruto.

Opozarjamo na:

 

Share