MINIMALNA PLAČA ZA DELO S POLNIM DELOVNIM ČASOM OD 1. JANUARJA 2020 ZNAŠA 940,58 EUR.

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10; 92/15; 83/18) definira, da je delavec upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni čas. Tako je minimalna plača mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. To velja tako za javni kot za zasebni sektor in vse pravnoorganizacijske oblike, ne glede na velikost delodajalca.

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se s 1. januarjem 2020 iz definicije minimalne plače izvzema vse dodatke, določene z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Vsi omenjeni dodatki se morajo prišteti na polno minimalno plačo, torej dodati k  940,58 eur bruto.

Opozarjamo na:

 

Share