V ZSSS se že dlje časa zavedamo, da je za uspešno izvajanje aktivnosti ter njihovo raznovrstnost potrebno pridobiti tudi finančna sredstva, ki jih nudi Evropska unija preko svojih skladov in proračunskih linij Evropske komisije.

Za sindikate so primerne naslednje evropske proračunske linije:

04030301 – ‘Industrial relations and social dialogue’; Industrijski odnosi in socialni dialog

04030302 – ‘Information and training measures for workers’ organisations’; informiranje in usposabljanje za delavske organizacije

04030303 – ‘Information, consultation and participation measures for workers’ representatives’; informiranje, svetovanje in sodelovanje za predstavnike delavcev.

Sindikati se lahko prijavijo tudi na naslednje finančne instrumente:

Europe for citizens
Youth in action
Long life learning – Grundtvig
Euroepan territorial cooperation objectve – Cross border strand
European instrument for democracy and human rights
Civil justice
PROGRESS

Ker so to centralizirani razpisi (prijava gre v Bruselj), morajo projekti nujno biti transnacionalni, kar pomeni, da moramo za izvedbo projekta imeti najmanj 2 ali 3 partnerje iz tujine.

Razpisi za naštete programe Evropske komisije izhajajo enkrat ali dvakrat letno. Spomladi in/ali jeseni in prav zato morajo sindikati imeti že v naprej identificirane ideje za projekte, kateri bi se lahko razvrstili v zgornje tematske sklope. Imamo pa tudi decentralizirane razpise (prijava gre na državno institucijo/agencijo ali ministrstvo), med katere spada EVROPSKI SOCIALNI SKLAD, ki je relevanten za sindikate.

PROJEKTI ZSSS:

AKTUALNI:

ZAKLJUČENI:

Share