Predstavlja nadaljevalno izobraževanje s področij sindikalnih vsebin, socialnega dialoga, varnosti in zdravja pri delu, socialne varnosti, delovnega prava ter ekonomije. Namenjena je izobraževanju sindikalnih zaupnikov in se izvaja v sodelovanju s sindikati dejavnosti in sodelavci ZSSS v njenih teritorialnih oblikah. Izobraževanja v okviru srednje sindikalne akademije se lahko udeležijo tudi kandidati za funkcije v sindikatih.

šifra naziv seminarja kreditne točke
S101 Usposabljanje za projektno delo v sindikatih 10
S102 Upravljanje z evidenco članstva 10
S403 Analiza poslovanja gospodarskih družb 10
S304 Kazenska odgovornost delodajalcev 20
S505 Upokojitev in tretjemu življenjskemu obdobju naproti 10
S206 Socialni dialog 20
S507 Brezposelnost in zaposlovanje 10
S608 Varnost in zdravje pri delu 1 10

 

S seminarji srednje sindikalne akademije je mogoče skupaj doseči 10 kreditnih točk. Priporočeno je, da udeleženke in udeleženci dosežejo vsaj 60 točk pred napredovanjem v Višjo sindikalno akademijo.

Share