Socialni dialog in kolektivna pogajanja so eden izmed stebrov evropskega socialnega modela in tudi uspešnosti slovenske družbe ter socialne države. Vloga, položaj, aktivnost in priznavanje enakopravnosti socialnih partnerjev predstavljajo nepogrešljive elemente zagotavljanja socialnega miru in ustvarjanja temeljev za uspešen družbeni, socialni in ekonomski razvoj države.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je edina, ki lahko z imenovanjem svojih predstavnikov aktivno sodeluje v evropskem socialnem dialogu in vpliva na vsebino evropskih socialnih sporazumov. Članstvo v Evropski konfederaciji sindikatov, sodelovanje z drugimi mednarodnimi institucijami ter s sindikati tako iz Evropske unije kot tudi iz regije in zastopanost v Evropskem ekonomsko-socialnem svetu dajeta Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije širino delovanja, prepoznavnost, možnost seznanitve in izmenjave izkušenj ter seznanitve z novostmi, ki bistveno vplivajo na položaj delavca ter na delo in razvoj sindikata.

Socialni dialog je tudi močan instrument za skupno reševanje problemov, ki zagotavlja podjetjem in zaposlenim stabilno okolje, v katerem lahko uspevajo, prispeva pa tudi k predvidevanju in uspešnemu obvladovanju sprememb. Nesporno socialni dialog, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in iskanju kompromisov, predstavlja učinkovito sredstvo za uveljavljanje interesov naših članov. Tako na ravni posameznega podjetja kot tudi na ravni države. Na ravni države je ekonomsko-socialni svet osrednje mesto socialnega dialoga, zato je država dolžna sprejeti ustrezne mehanizme, ki bodo ta dialog omogočale in ga krepile.

 

Share