Od leta 2006 Odbor za enake možnosti podeljuje priznanje Roža mogota za dosežek leta na področju uveljavljanja enakih možnosti žensk in moških na trgu dela in v družbi. Podelitev tradicionalno poteka na 8. marec, mednarodni dan žensk. Skozi leta je priznanje pridobilo na prepoznavnosti in ugledu, ter obenem ohranilo aktualnost, saj vsako leto pritegne pozornost ne le sindikalnih organizacij temveč tudi širše javnosti. Prejemnice oziroma prejemniki priznanja so izbrane oziroma izbrani na podlagi vsakoletnih razpisov, k predlaganju kandidatk in kandidatov pa je povabljeno celotno članstvo.


Dobitnice priznanj Roža mogota 2007 – 2023

Leto Ime in priimek Utemeljitev priznanja
2024 Sonja Lokar, aktivistka, feministka, samostojna strokovnjakinja za področje spola, sociologinja, nekdanja političarka, predsednica organizacije Ženski lobi Slovenije Sonja Lokar je prejela priznanje za izjemne dosežke in prizadevanja na področju izboljšanja ekonomskega, socialnega in političnega položaja žensk; pospešitve vključevanja žensk v odločanje (s prizadevanji za uveljavitev spolnih kvot pri kandidiranju na volitvah); za vidna prizadevanja pri uveljavljanju sistemskih sprememb, ki prispevajo k enakim možnostim žensk in moških (zavzemanje za pravico do svobodnega odločanja do rojstva otrok in omogočanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem); za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških pri dostopu do izobraževanja, usposabljanja, mentorstva itd., s prenosom znanja in bogatih izkušenj na mlade ženske, ki se udejstvujejo na vseh ravneh življenja ter opolnomočenja deprivilegiranih žensk, in za prizadevanje na področju krepitve nevladnih ženskih organizacij in povezovanja s sindikati pri prizadevanjih za enakost spolov na trgu dela in v družbi.
2023 Priznanje ni bilo podeljeno. Ker Odbor za enake možnosti ZSSS ni prejel primernega predloga za podelitev priznanja, je sprejel sklep, da se priznanja ne podeli.
2022 Priznanje ni bilo podeljeno. Ker Odbor za enake možnosti ZSSS ni prejel primernega predloga za podelitev priznanja Roža mogota, je sprejel sklep, da priznanja ne podeli.
2021 Priznanje ni bilo podeljeno. Ker Odbor za enake možnosti ZSSS ni prejel primernega predloga za podelitev priznanja Roža mogota, je sprejel sklep, da priznanja ne podeli.
2020 Priznanje ni bilo podeljeno. Ker Odbor za enake možnosti ZSSS ni prejel primernega predloga za podelitev priznanja Roža mogota, je sprejel sklep, da priznanja ne podeli. Organizirana pa je bila okrogla miza o dolgotrajni oskrbi z vidika žensk.
2019 Tjaša Stipanič, predsednica sindikata v posebnem socialno varstvenem zavodu Dom na Krasu v Dutovljah, Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije Za izjemen pogum pri prizadevanjih za izboljšanje delovnega položaja zaposlenih v izrazito feminiziranem poklicu ter dejavnosti zdravstvene nege in socialne oskrbe. Za dosego dogovora, ki je v poklicu, ki ob hkratni kadrovski podhranjenosti zahteva stalno prisotnost delavk in delavcev, z odpravo nepotrebnih dolgih delovnikov in nerednega delovnega časa zaposlenim olajšal usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti. Za odpravo neenake obravnave zaposlenih na delovnem mestu pri izplačilu nadomestila za praznik, s terjanjem odprave nepravilnosti od delodajalca ter nato tudi na sodišču in za preprečevanje preobremenjenosti zaposlenih in izgorevanja na delovnem mestu ter nasilja s strani tretjih oseb.
2018 Priznanje ni bilo podeljeno. Ker v letu 2018 Odbor za enake možnosti ZSSS ni prejel primernega predloga za podelitev priznanja Roža mogota, je sprejel sklep, da priznanja ne podeli. Izvedena je bila okrogla miza z naslovom Kako ženske uresničujemo pravico do usklajevanja dela in družine?
2017 Marjeta Mušič, zaposlena v družbi DIPO d.o.o., prej predsednica sindikata v Rutar Center Maribor Za izjemni pogum pri prizadevanjih za odpravo diskriminacije pri svobodnem združevanju in opravljanju sindikalne dejavnosti ter pri odpravi šikaniranja na delovnem mestu ter za zgled ženskam tako pri vodenju sindikata na ravni podjetja kot pri  terjanju pravice zaradi diskriminacije in izpostavljenosti nasilju na delovnem mestu pred sodiščem.
2016

 

Priznanje ni bilo podeljeno. Ker v letu 2016 Odbor za enake možnosti ZSSS ni prejel primernega predloga za podelitev priznanja Roža mogota je sprejel sklep, da priznanja ne podeli. Izvedena je bila okrogla miza: »Pred dobrimi sto leti so delavke umirale na delovnem mestu, kaj pa danes?«
2015

 

Majda Stubelj, predsednica sindikata v družbi Pošta Slovenije d.o.o., Poslovna enota Nova Gorica Za zaščito starševstva na trgu dela, kot tudi za opozarjanje in pomoč pri ureditvi razmer na področju delovnega časa v podjetju, kar je mladim mamicam olajšalo usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.
2014

 

Erika Brnot, predsednica sindikata v Tosami d.o.o.

 

Za uresničene pobude in uveljavljanje pravic žensk v pretežno ženskem kolektivu. Prav tako je Erika Brnot igrala ključno vlogo pri sprejemanju Akta o zagotavljanju varstva delavcev pred nasiljem, trpinčenjem in nadlegovanjem in drugih oblikah psihosocialnega tveganja na delovnem mestu.
2013

 

Vesna Stojanovič, predsednica sindikata in sveta delavcev v Poslovnem sistemu Mercator d.d. Za uresničene pobude za izboljšanje položaja zaposlenih v pretežno ženskem kolektivu. Dala je pobudo za ukrepe in politiko družbe Mercator proti spolnem in drugem nadlegovanju ter trpinčenju na delovnem mestu in v zvezi z delom iz leta 2010 ter aktivno sodelovala za izpolnitev kriterijev poslovne skupine Mercator za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
2012 Mojca Lukančič, solastnica podjetij  Aha skupina in Aha Moda

 

Za družbeno odgovornost, ki jo je pokazala kot aktivna solastnica podjetja Mura v letu 2011, s ciljem v podjetju ohraniti proizvodnjo, delovna mesta, uveljavljeno slovensko blagovno znamko in znanje v izdelovanju oblačil najvišjega kakovostnega razreda. Delovna mesta za ženske v tej regiji z visoko brezposelnostjo so temelj ekonomske neodvisnosti in stvarne enakopravnosti žensk v družbi. Izkazana družbena odgovornost Mojce Lukančič kot aktivne solastnice je zgled za premagovanje sedanje gospodarske krize, v kateri je izginilo na desettisoče delovnih mest.

 

Pomembno! Predsedstvo ZSSS je na 9. seji 22. decembra 2014 sprejelo sklep št. 59, s katerim je Mojci Lukančič odvzelo priznanje Roža mogota.

2011 Mateja Gerečnik, predsednica sindikalne podružnice SKEI v Eti,  d. d., Izlake Za svoje pobude in sindikalno delo  za enake možnosti ranljivih kategorij zaposlenih:

· za ohranitev zaposlitve proizvodnih delavk z njim prijaznim usposabljanjem,

· za določila podjetniške kolektivne pogodbe, ki zaposlenim olajšuje usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti ter

· za določila podjetniške kolektivne pogodbe, ki delavcem z negotovimi pogodbami o zaposlitvi omogočajo sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas.

2010 Dr. Metoda Dodič Fikfak,

specialistka medicine dela, prometa in športa, raziskovalka

in znanstvenica na področju poklicne

in okoljske epidemiologije

Za zasluge pri odpravljanju stereotipov o ženskih in moških poklicih, za zgled mladim ženskam pri izbiri poklicne poti v znanosti ter za neutrudno delo za človeku prijazno delovno okolje.

 

2009 Verica Blagovič,

sindikalna zaupnica Programa Kuhalnih aparatov, sindikalna podružnica  SKEI Gorenje Gospodinjski aparati

Za dogovor sindikata in delavskega direktorja delniške družbe Gorenja iz novembra 2007 o prednosti delavk nosečnic pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas.

 

2008 dr. Lučka Kajfež Bogataj,

redna profesorica za biometeorologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani

Kot članica skupine znanstvenikov IPCC, ki je sodobitnica Nobelove nagrade za mir za leto 2007, se je uveljavila kot znanstvenica in postala zato vzor mladim ženskam pri odločitvi za znanstveno delo.
2007 Lidija Jerkič,

predsednica Sindikata kovinske in elektro industrije – SKEI

 

Za pogum v letu 2006, držo in voditeljske sposobnosti pri vzpostavljanju enotnosti v sindikatu dejavnosti, s čimer je postala zgled tako delavkam kot delavcem za graditev močnega sindikata in navdih mladim ženskam z voditeljskimi sposobnostmi za delo v sindikatu.

 

 

Pravilnik – Roža Mogota

Razpis – Roža Mogota 2020

Share