Nekatera izobraževanja in usposabljanja so razpisana tudi na daljavo in jih izvajam preko e-učilnice – portalu za spletno podprto pridobivanje novih znanj in veščin.

Ta podstran je še v izdelavi, povezavo do e-učilnice dodamo v kratkem.

Share