Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.zsss.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last ZSSS, v kolikor za posamezno vsebino ni določeno drugače, in je informativne narave.

ZSSS ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.zsss.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin ter za občasno nedelovanje spletnih strani. ZSSS si prizadeva za pravilnost objavljenih informacij. ZSSS lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.zsss.si za svojo osebno uporabo pri čemer podatkov in storitev na spletnih straneh ne smejo zlorabiti in pri njihovi uporabi ne smejo biti kršene avtorske pravice. Morebitne zlorabe s pomočjo posebne programske opreme ali na drug način ZSSS ugotavlja in sankcionira po lastni presoji in si v zvezi s tem pridržuje vse pravice. Zloraba je kakršno koli dejanje, katerega namen ali učinek je povzročanje škode ZSSS ali drugi pravni oziroma fizični osebi.

Vsebina člankov je avtorsko zaščitena po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP – UL RS 21/95) in se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja ZSSS. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice njihove uporabe.

Objava vsebine člankov na drugih mestih, delno ali v celoti, ni dovoljena. Dopustna je uporaba naslova in največ prvega odstavka in še to le v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji: hkrati na istem mestu mora biti objavljena povezava k izvirniku na https://www.zsss.si/, hkrati na istem mestu mora biti kot vir naveden naziv ZSSS ali logotip ZSSS in hkrati na istem mestu mora biti objavljeno ime avtorja izvirnega članka, če je ta znan. Organizirano zbiranje in objavljanje vsebine člankov v nobenem primeru ni dovoljeno.

ZSSS je zavezana k varovanju vaše zasebnosti. Večino strani na https://www.zsss.si/ lahko obiščete ne da bi vam bilo treba dati kakršne koli podatke o sebi. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani https://www.zsss.si/, ne pa tudi na druga spletna mesta ZSSS, izdelke ali storitve s povezavo ali brez nje. ZSSS jamči, da bodo po internetu zbrani podatki namenjeni izključno uporabi ZSSS, in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Za namene raziskav bo ZSSS podatke o obiskih spletnega mesta združila z anonimnimi demografskimi podatki in jih morda uporabila za ponujanje ustreznejše vsebine. V nekaterih delih spletnega mesta https://www.zsss.si/ z omejenim dostopom se lahko podatki o obiskih spletnega mesta združijo z osebnimi podatki obiskovalcev z namenom, da bi lahko ZSSS ponudila vsebine prilagojene po meri obiskovalcev.

Share