Zakaj je dobro biti član oziroma članica sindikata?

Ker ti ni vseeno, kaj se v Sloveniji dogaja na področju delavskih pravic in ker želiš na to dogajanje vplivati. Ker širši krog ljudi pomeni več koristnih izkušenj in znanja. Ker je lažje, če ti v težavah nekdo stoji ob strani in ti pomaga. Ker veš, da smo skupaj močnejši!

Kaj so sindikati delavkam in delavcem že zagotovili?

Brez sindikatov ne bi imeli: povračila za prevoz na delo, regresa za letni dopust, regresa za prehrano, dodatka za delovno dobo, plačanega odmora med delovnim časom, odpravnin in nadomestila za prve 3 dni bolniške odsotnosti.
Brez sindikatov bi imeli nižjo minimalno in osnovno plačo, nižje pokojnine in nadomestila za bolniško odsotnost in nižje dodatke za manj ugodne pogoje dela.
Brez sindikatov bi imeli slabše pogoje za upokojevanje, slabše urejeno varnost in zdravje pri delu, manj dni dopusta in daljši delovni čas.

Kaj pridobim, če postanem član oziroma članica?

Vsak član oziroma članica ima pravico do brezplačnega strokovnega svetovanja o prejemkih iz delovnih razmerij, brezplačnega pravnega svetovanja s področja delovnega in socialnega prava ter pravico do pravnega zastopnika na sodišču. Sindikat svojim članom nudi kolektivno nezgodno zavarovanje, sindikalno solidarnostno pomoč, sindikalne počitnice, možnost ugodnih posojil prek Delavske hranilnice in številne druge ugodnosti, ki jih prinaša samo članstvo v enem od sindikatov ZSSS.

Kdo konkretno je tisti, ki mi bo pomagal, ko bom v težavah?

Najprej se lahko obrneš na svojega sindikalnega zaupnika v podjetju. Pravno pomoč nudijo območne organizacije in strokovne službe ZSSS, v reševanje problemov pa se vključuje tudi sindikat dejavnosti na državni ravni.

Pomembno!

Ob včlanitvi je vsak član oziroma članica deležen manjšega pravnega nasveta. Po treh mesecih članstva je upravičen do posredovanja pri delodajalcu – delodajalcu na primer pošljemo zahtevek, opozorimo na kršitev, pozovemo k izpolnitvi obveznosti. Po šestih mesecih članstva pa je član upravičen do vložitve tožbe in zastopanja na sodišču.

Pridobitev pravne pomoči

Člani in članice sindikata lahko pri ZSSS sicer pridobijo brezplačno pravno pomoč na podlagi Pravilnika o delovanju službe pravne pomoči. Navajamo nekaj ključnih določb pravilnika, ki jih mora član oziroma članica sindikata upoštevati, če želi pridobiti pravico do pravne pomoči:

  • Član sindikata je dolžan pravno pomoč poiskati pravočasno, tj. najmanj 5 dni pred potekom roka za vložitev vloge oziroma opravo dejanja zastopanja, v primeru prisilne poravnave najmanj 15 dni, v primeru stečaja pa najmanj 30 pred potekom roka za vložitev terjatve;
  • član sindikata je dolžan dostaviti vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na zadevo, če je mogoče že ob prvem obisku. Dodatno dokumentacijo je dolžan dostaviti v roku, ki mu ga določi služba pravne pomoči. Službi pravne pomoči mora član pojasniti vse okoliščine v zvezi s svojo zadevo v celoti in po resnici;
  • član sindikata mora imeti ob obisku s seboj člansko izkaznico ali drug primeren dokument;
  • član sindikata mora imeti poravnano članarino;
  • član sindikata mora imeti ves čas trajanja zastopanja poravnano članarino. Če jo preneha plačevati, izgubi po treh mesecih pravico do zastopanja, razen ko je po pravilih sindikata dejavnosti oproščen plačila članarine;
  • tudi po sklenjenem pooblastilu mora član sindikata ostati aktiven. Na pozive službe pravne pomoči se mora odzivati v postavljenih rokih, zlasti pa mora sporočiti spremembo svojih kontaktnih podatkov (naslov, telefonska številka, elektronski naslov) in službo pravne pomoči obvestiti o primeru daljše odsotnosti.

Stroški:

  • Član sindikata je oproščen stroškov pooblaščenca (stroškov sestave vlog, zastopanja na sodišču in pred drugimi organi);
  • Član sindikata je dolžan poravnati druge stroške postopka na podlagi sklepov sodišča ali drugega organa (sodne takse ipd.) ter potrdilo o plačilu v določenem roku posredovati pristojnemu organu.

Če se član sindikata ne drži določb pravilnika, služba pravne pomoči ni dolžna sprejeti zastopanja oziroma lahko že sklenjeno pooblastilo odpove. Služba pravne pomoči ni odgovorna za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi članovega nespoštovanja pravilnika.

Zakaj bi se včlanil ravno v vaš sindikat?

ZSSS je največja in najštevilčnejša sindikalna organizacija v Sloveniji. V naši sredini je pisano število različnih panožnih sindikatov, kjer vsak najde prostor zase. Smo edini z razvejano mrežo območnih organizacij po vsej Sloveniji, da smo lahko bližje svojim članom in članicam.

Kako se torej lahko včlanim?

Člani se v ZSSS včlanjujejo v enega od sindikatov, ki je član ZSSS. Seznam vseh naših sindikatov se nahaja TUKAJ. Predpogoj za včlanitev v sindikat je prostovoljni podpis pristopne izjave. S podpisom pristopne izjave še včlanitev ni dokončno opravljena, saj mora biti podpisana pristopna izjava posredovana sindikatu, v katerega se član včlanjuje. Včlanite se lahko TU. Elektronska pristopna izjava pa je dostopna na tej povezavi.

Kadar je pri delodajalcu že organiziran sindikat, se podpisana pristopna izjava preda sindikalnemu zaupniku, ki bo opravil vse nadaljnje postopke, vključno s predajo članske izkaznice. Kadar se v sindikat včlanjuje delavec, ki je zaposlen pri delodajalcu, kjer še ni organiziranega sindikata, preda podpisano pristopno izjavo na sedežu območne organizacije ZSSS, ki pokriva območje, kjer je sedež delavčevega delodajalca. Tam ga bodo pristojni seznanili z vsemi nadaljnjimi postopki ter z njegovimi pravicami, ugodnostmi in obveznostmi, ki jih je pridobil kot član sindikata.

Najbližjo območno organizacijo, kontakte in uradne ure smo zapisali TU.


Preberite še:

Dosežki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

Share