Zakaj je dobro biti član sindikata?

Ker ti ni vseeno, kaj se v Sloveniji dogaja na področju delavskih pravic in ker želiš na to dogajanje vplivati. Ker širši krog ljudi pomeni več koristnih izkušenj in znanja. Ker je lažje, če ti v težavah nekdo stoji ob strani in ti pomaga. Ker veš, da smo skupaj močnejši!

Kaj so sindikati delavkam in delavcem že zagotovili?

Brez sindikatov ne bi imeli: povračila za prevoz na delo, regresa za letni dopust, regresa za prehrano, dodatka za delovno dobo, plačanega odmora med delovnim časom, odpravnin in nadomestila za prve 3 dni bolniške odsotnosti.
Brez sindikatov bi imeli nižjo minimalno in osnovno plačo, nižje pokojnine in nadomestila za bolniško odsotnost in nižje dodatke za manj ugodne pogoje dela.
Brez sindikatov bi imeli slabše pogoje za upokojevanje, slabše urejeno varnost in zdravje pri delu, manj dni dopusta in daljši delovni čas.

Kaj pridobim, če postanem član?

Vsak član ima pravico do brezplačnega strokovnega svetovanja o prejemkih iz delovnih razmerij, brezplačnega pravnega svetovanja s področja delovnega in socialnega prava ter pravico do pravnega zastopnika na sodišču. Sindikat svojim članom nudi kolektivno nezgodno zavarovanje, sindikalno solidarnostno pomoč, sindikalne počitnice, možnost ugodnih posojil prek Delavske hranilnice in številne druge ugodnosti, ki jih prinaša samo članstvo v enem od sindikatov ZSSS.

Kdo konkretno je tisti, ki mi bo pomagal, ko bom v težavah?

Najprej se lahko obrneš na svojega sindikalnega zaupnika v podjetju. Pravno pomoč nudijo območne organizacije in strokovne službe ZSSS, v reševanje problemov pa se vključuje tudi sindikat dejavnosti na državni ravni.

Pomembno!

Ob včlanitvi je vsak član oziroma članica deležen manjšega pravnega nasveta. Po treh mesecih članstva je upravičen do posredovanja pri delodajalcu – delodajalcu na primer pošljemo zahtevek, opozorimo na kršitev, pozovemo k izpolnitvi obveznosti. Po šestih mesecih članstva pa je član upravičen do vložitve tožbe in zastopanja na sodišču.

Zakaj bi se včlanil ravno v vaš sindikat?

ZSSS je največja in najštevilčnejša sindikalna organizacija v Sloveniji. V naši sredini je pisano število različnih panožnih sindikatov, kjer vsak najde prostor zase. Smo edini z razvejano mrežo območnih organizacij po vsej Sloveniji, da smo lahko bližje svojim članom in članicam.

Kako se torej lahko včlanim?

Člani se v ZSSS včlanjujejo v enega od sindikatov, ki je član ZSSS. Seznam vseh naših sindikatov se nahaja TUKAJ. Predpogoj za včlanitev v sindikat je prostovoljni podpis pristopne izjave. S podpisom pristopne izjave še včlanitev ni dokončno opravljena, saj mora biti podpisana pristopna izjava posredovana sindikatu, v katerega se član včlanjuje. Prijavnico najdeš TU. Elektronska pristopna izjava pa je dostopna na tej povezavi.

Kadar je pri delodajalcu že organiziran sindikat, se podpisana pristopna izjava preda sindikalnemu zaupniku, ki bo opravil vse nadaljnje postopke, vključno s predajo članske izkaznice. Kadar se v sindikat včlanjuje delavec, ki je zaposlen pri delodajalcu, kjer še ni organiziranega sindikata, preda podpisano pristopno izjavo na sedežu območne organizacije ZSSS, ki pokriva območje, kjer je sedež delavčevega delodajalca. Tam ga bodo pristojni seznanili z vsemi nadaljnjimi postopki ter z njegovimi pravicami, ugodnostmi in obveznostmi, ki jih je pridobil kot član sindikata.

Najbližjo območno organizacijo, kontakte in uradne ure smo zapisali TU.

Preberite še:

Dosežki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

Share