ZSSS je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev in iz celotne Slovenije. Zaradi reprezentativnosti lahko vplivamo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajujemo predloge zakonov in drugih dokumentov. Cilje dosegamo s pogajanji, dogovori, stavkami ali množičnimi manifestacijami. Svojim članom zagotavljamo brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč.

Od leta 1999 smo polnopravni člani Evropske konfederacije sindikatov, v kateri je 60 milijonov članov iz 75 nacionalnih konfederacij iz 35 evropskih držav.


VODSTVO ZSSS

Lidija Jerkič, predsednica

E: lidija.jerkic@sindikat-zsss.si


Boštjan Medik, generalni sekretar

E: bostjan.medik@sindikat-zsss.si


Andrej Zorko

Izvršni sekretar ZSSS za sistemska vprašanja in socialni dialog

E: andrej.zorko@sindikat-zsss.si

 

Nina Štrajhar

Izvršna sekretarka ZSSS za področje financ, premoženja in digitalizacije

E: nina.strajhar@sindikat-zsss.si


STROKOVNE SODELAVKE TER SODELAVCI IN PODROČJA DELA

Lučka Böhm, varnost in zdravje pri delu

E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si


Maja Konjar in Matija Drmota, pravno področje

E: maja.konjar@sindikat-zsss.si

E: matija.drmota@sindikat-zsss.si


Irena Vidic, ekonomsko področje

E: irena.vidic@sindikat-zsss.si


Laura Weber, izobraževanje

E: laura.weber@sindikat-zsss.si


Irena Štamfelj, enake možnosti, starševstvo in socialna zavarovanja

E: irena.stamfelj@sindikat-zsss.si

Mirsad Begić, enake možnosti, starševstvo in socialna zavarovanja

E: mirsad.begic@sindikat-zsss.si


Marko Tanasić, migracije

E: marko.tanasic@sindikat-zsss.si


Info točka ZSSS

E: info@zsss.si, T: 064 224 466


Odnosi z javnostmi in projekti

Sanja Leban Trojar

E: sanja.lebantrojar@sindikat-zsss.si, T: 041 622 205


Delavska enotnost

E: de@sindikat-zsss.si

Delavska enotnost


OBMOČNE PISARNE (KJE VSE NAS NAJDETE?)

Kje smo?


NAŠI ČLANI (POIŠČITE SVOJ SINDIKAT DEJAVNOSTI)

Kliknite na grafiko:

 


DOKUMENTI ZSSS

Statut ZSSS

Programske usmeritve ZSSS za obdobje 2022 – 2027

Poročilo o delu ZSSS med 8. in 9. kongresom (2017 – 2022)

Etični kodeks

Save

Save

Save

Save

Save

Share