ZSSS je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 23 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev in iz celotne Slovenije. Zaradi reprezentativnosti lahko vplivamo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajujemo predloge zakonov in drugih dokumentov. Cilje dosegamo s pogajanji, dogovori, stavkami ali množičnimi manifestacijami. Svojim članom zagotavljamo brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč.

Od leta 1999 smo polnopravni člani Evropske konfederacije sindikatov, v kateri je 60 milijonov članov iz 75 nacionalnih konfederacij iz 35 evropskih držav.


VODSTVO ZSSS

Lidija Jerkič, predsednica

T: 01 4341 265
E: lidija.jerkic@sindikat-zsss.si

Boštjan Medik, generalni sekretar

E: bostjan.medik@sindikat-zsss.si


Nina Štrajhar

nina.strajhar@sindikat-zsss.si

Izvršna sekretarka ZSSS za finančno področje, zadolžena za:

 • vodenje finančno-računovodske službe;
 • finančno poslovanje ZSSS;
 • strateško upravljanje s sredstvi.

Lučka Böhm

E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si

Izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu, zadolžena za:

 • varnost in zdravje pri delu;
 • socialna politika in socialna zavarovanja.

Sanja Leban Trojar

E: sanja.lebantrojar@sindikat-zsss.si

Izvršna sekretarka ZSSS za izobraževanje in odnose z javnostmi, zadolžena za:

 • sindikalno izobraževanje in usposabljanje;
 • vseživljenjsko učenje;
 • sistem pridobivanja in izvajanja projektov v ZSSS;
 • sveti delavcev;
 • odnosi z javnostmi;
 • sistem informiranja v ZSSS.

Andrej Zorko

E: andrej.zorko@sindikat-zsss.si

Izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja, zadolžen za:

 • trg dela in delovno pravo;
 • sistemska zakonodaja;
 • socialni dialog, kolektivne pogodbe in soupravljanje;
 • sodelovanje v delu evropskega ekonomskega in socialnega odbora;
 • zagotavljanje sistema pravnega varstva in pravne pomoči.

DOKUMENTI ZSSS:

Predstavitvena brošura ZSSS 

Kliknite za povečavo
Kliknite za povečavo

 

Statut ZSSS

Programske usmeritve ZSSS za obdobje 2017 – 2022

Poročilo o delu ZSSS med 6. in 8. kongresom (2012 – 2017)

Resolucije ZSSS

Etični kodeks

Save

Save

Save

Save

Save

Share