ZSSS je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije.

Danes imamo že več kot 300 000 članov tako iz zasebnega kot javnega sektorja. Zaradi reprezentativnosti lahko vplivamo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajujemo predloge zakonov in drugih dokumentov. Cilje dosegamo s pogajanji, dogovori, stavkami ali množičnimi manifestacijami. Svojim članom zagotavljamo brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč

Predstavitvena brošura ZSSS

Statut ZSSS

Program ZSSS – 6. kongres

Od leta 1999 smo polnopravni člani Evropske konfederacije sindikatov, v kateri je 60 milijonov članov iz 75 nacionalnih konfederacij iz 35 evropskih držav.

 

VODSTVO ZSSS

simolic

 

mag. DUŠAN SEMOLIČ, predsednik ZSSS

T: 01/ 43 41 265
F: 01/ 43 09 175
E: dusan.semolic@sindikat-zsss.si

 

PavleVrhovec_m

 

PAVLE VRHOVEC, generalni sekretar ZSSS

T: 01/ 43 41 267
F: 01/ 23 17 298
E: pavle.vrhovec@sindikat-zsss.si

 

LuckaBohm_m

 

LUČKA BÖHM, izvršna sekretarka za varnost in zdravje pri delu ter socialno politiko in socialna zavarovanja

T: 01/ 43 41 245
F: 01/ 23 17 298
E: lucka.bohm@sindikat-zsss.si

 

AndrejZorko_m

 

ANDREJ ZORKO, izvršni sekretar za trg dela in delovno pravo, sistemsko zakonodajo, socialni dialog, kolektivne pogodbe in soupravljanje, sodelovanje v delu evropskega ekonomskega in socialnega odbora ter zagotavljanje sistema pravnega varstva in pravne pomoči

T: 01/43 41 287
F: 01/23 17 298
E: andrej.zorko@sindikat-zsss.si

 

AndrejaPoje1_m1

 

mag. ANDREJA POJE, izvršna sekretarka za ekonomsko politiko in trajnostni razvoj, politiko in sistem plač, davčno politiko in prispevke za socialno varnost ter enake možnosti

T: 01/43 41 295
F: 01/ 43 09 175
E: andreja.poje@sindikat-zsss.si

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Share