GIT
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Sindikat kulture in narave Slovenije
KNG
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
SDE
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Sindikat državnih organov Slovenije
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije
SM+
Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih
SMO
Sindikat ministrstva za obrambo
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
SSS
Svobodni sindikat Slovenije
Sindikat športnikov Slovenije
Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
SUS
Sindikat upokojencev Slovenije
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
VIR
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
KNG
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 215
01/ 23 12 987
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 235
SDE
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 291
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 220
01/ 23 12 460
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 3000 900
01/ 23 22 973
Sindikat lesarstva in gozdarstva Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 234, 01/ 43 41 248
01/ 43 41 234
Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 300 08 41
01/ 30 00 850
Sindikat kulture in narave Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 294
01/ 23 17 298
Sindikat državnih organov Slovenije
Dalmatinova 4. 1000 Ljubljana
01/ 43 41 260
01/ 23 10 532
SMO
Sindikat ministrstva za obrambo
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 246
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor
02/ 23 48 307
02/ 23 48 312
VIR
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 261
01/ 43 41 311
GIT
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Neratova ulica 4, 2000 Maribor
02/ 2348 323
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Dalmatinova 4. 1000 Ljubljana
01/ 43 03 670
01/ 43 03 674
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Miklošičeva cesta 7, p. p. 6205, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 253
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/43 41 305
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 233
01/ 43 25 121
SM+
Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01 43 41 267
SSS
Svobodni sindikat Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/43 41 200 (ZSSS)
Sindikat športnikov Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
059 987 223
SUS
Sindikat upokojencev Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 238
01/ 23 17 298