GIT
GIT
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Glosa
Sindikat kulture in narave Slovenije
KNG
KNG
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
KŽI
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
SDE
SDE
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
SDGD
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
SDOS
Sindikat državnih organov Slovenije
SDPZ
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
SDTS
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
SFOS
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
SINLES
Sindikat lesarstva Slovenije
SKEI
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
SKVNS
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
SMO
SMO
Sindikat ministrstva za obrambo
SOPS
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
SPGS
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
SSS
SSS
Svobodni sindikat Slovenije
SŠS
Sindikat športnikov Slovenije
STUPIS
Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
SUS
SUS
Sindikat upokojencev Slovenije
SZSSS
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
VIR
VIR
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
KNG
KNG
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 215
01/ 23 12 987
KŽI
Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 235
01/ 43 38 555
SDE
SDE
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 218
01/ 43 10 265
SDGD
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 220
01/ 23 12 460
SINLES
Sindikat lesarstva Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 234, 01/ 43 41 248
01/ 43 41 234
SKEI
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 3000 912
01/ 23 22 973
STUPIS
Sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 272
01/ 30 00 850
Glosa
Sindikat kulture in narave Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 294
01/ 23 17 298
SDOS
Sindikat državnih organov Slovenije
Dalmatinova 4. 1000 Ljubljana
01/ 43 41 260
01/ 23 10 532
SMO
SMO
Sindikat ministrstva za obrambo
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
SPGS
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 246
SZSSS
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Neratova 4, 2000 Maribor
02/ 23 48 307
02/ 23 48 312
VIR
VIR
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 261
01/ 43 41 311
GIT
GIT
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 269
01/ 43 41 311
SDPZ
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Dalmatinova 4. 1000 Ljubljana
01/ 43 03 670
01/ 43 03 674
SDTS
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 253
01/ 43 27 094
SFOS
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 260
01/ 23 10 532
SKVNS
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 233
01/ 43 25 121
SOPS
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
Malgajeva 5, 1000 Ljubljana
08/ 20 52 68 3
08/ 20 52 68 4
SSS
SSS
Svobodni sindikat Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/43 41 246
SŠS
Sindikat športnikov Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 280
SUS
SUS
Sindikat upokojencev Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 238
01/ 23 17 298