SDE - Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Predsednik: Branko Sevčnikar

SDE
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
01/ 43 41 291
01/ 43 10 265

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) je samostojna, prostovoljna, demokratična, nestrankarska stanovsko-interesna panožna organizacija, v katero se delavci dejavnosti energetike in ostalih dejavnosti v Republiki Sloveniji včlanjujejo zato, da bi v njej na organiziran način izražali in uresničevali svoje posebne in skupne interese, uveljavljali in varovali svoj ekonomski, pravni in socialni položaj, pravice delavcev in članov sindikata v skladu s programskim dokumentom in Statutom SDE Slovenije, temeljnim programskim dokumentom in Statutom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z mednarodnimi konvencijami in načeli pravne države.

Share

Galerija