ZSSS aktualno

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je danes, v ponedeljek, 15. 1. 2018, sporočila, da bo predlagala, da se minimalna plača za leto 2018 dvigne za 4,7 ...
Skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur. l. RS, št. 68/2016, dalje zakon) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve vzpostavlja Register dejanskih lastnikov (RDL), namenjen transparentnosti lastniških ...

Novice

15. januarja 2018
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je danes, v ponedeljek, 15. 1. 2018, sporočila, da bo predlagala, da se minimalna plača za leto 2018 dvigne za 4,7 ...
12. januarja 2018
Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), njegove konference sindikata Durs in Sindikata carinikov Slovenije (SCS) so na novinarski konferenci v petek, 12. 1. 2018, predstavili razloge za udeležbo na splošni opozorilni stavki javnega sektorja ...
11. januarja 2018
Skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur. l. RS, št. 68/2016, dalje zakon) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve vzpostavlja Register dejanskih lastnikov (RDL), namenjen transparentnosti lastniških ...
11. januarja 2018
Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sekcije za storitve pri Združenju delodajalcev Slovenije, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) ter Konfederacije novih sindikatov Slovenije KNSS – Neodvisnost so pred ...
10. januarja 2018
Skupina skoraj 20-ih sindikatov javnega sektorja, povezanih v Pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, (Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat veterinarjev Slovenije, Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, Sindikat kulture in narave Slovenije glosa, ...
5. januarja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pripravila anketo o Delavski enotnosti, svojem glasilu, namenjeno predvsem rednim bralcem glasila s 75-letno tradicijo in zbiranju predlogov za pripravo oblikovno-vsebinskih sprememb tega osrednjega sindikalnega glasila v Sloveniji. Anketa ...
4. januarja 2018
Stavkovni odbor reprezentativnih sindikatov državnih organov (Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikat carinikov Slovenije (SCS), Sindikat ministrstva za obrambo (SMO), Sindikat veterinarjev Slovenije (SVS), Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ) in Sindikat pilotov ministrstva ...
3. januarja 2018
Na novinarski konferenci Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) Pergam v sredo, 3. 1. 2018, so predsednica ZSSS Lidija Jerkič, predsednik KSS PERGAM in vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega ...
27. decembra 2017
Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) Francka Ćetković je naslovnike spomnila, da so starejši, prejemniki socialnovarstvenih pomoči in minimalne plače potisnjeni na rob preživetja ter da vlada na njihovih hrbtih udejanja svojo varčevalno politiko. V ...
21. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in Delavsko svetovalnico pred razpravo o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti prejšnji ponedeljek, 13. 11. 2017, poslanke in poslance v odboru ...
17. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na podlagi 1. posveta predsednikov in sekretarjev sindikatov dejavnosti 24. 10. 2017 ter 3. seje predsedstva ZSSS 14. 11. 2017 pripravila stališča do predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi ...
26. septembra 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se na novinarski konferenci v ponedeljek, 25. 9. 2017, kritično odzvali na predlog noveliranja zakona o delovnih razmerij (ZDR) n zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ...
12. julija 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v sredo, 12. julija 2017, pozivali slovenske oblasti in delodajalce, naj sledijo opozorilom finančnih ministrov EU in dvignejo place ter s tem okrepijo potrošnjo ...
19. aprila 2017
Ob 28. aprilu 2017, svetovnem dnevu varnosti in zdravja delu in spominskem dnevu na delavce, umrle zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ZSSS tradicionalno opozarja na to pomembno problematiko. 28. april je delavski ...
1. marca 2017
  Včeraj, 28. 2. 2017, je Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta glasoval o amandmajih na predlog za dopolnitev direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem ...
23. februarja 2017
Predsednik ZSSS Dušan Semolič, sekretar Sindikata finančnih organizacij Slovenije (SFOS) Drago Ščernjavič in odvetnik Mirko Bandelj so na novinarski konferenci v četrtek, 23. 2. 2017, izrazili ogorčenje in nasprotovanje ravnanju vodstva Zavarovalnice Triglav (ZT) ...
22. februarja 2017
Predsednica Ekonomsko socialnega strokovnega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Jerkič je upravo SDH pozvala, naj poseže v dogajanja v Zavarovalnici Triglav in tamkajšnjo upravo »opozori na nedopustna ravnanja  v primeru sindikalnega zaupnika Mileta ...
17. februarja 2017
Lučka Böhm, izvršna sekretarka  ZSSS, je v imenu slovenskih delavk in delavcev na evropsko poslanko, gospo Romano Tomc, članico Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu in na gospoda Iva Vajgla, namestnika ...
11. januarja 2017
V torek, 10. 1. 2017, je potekala izredna seja konference Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), na kateri so predstavniki sindikatov dejavnosti sprejeli prva uradna stališča ZSSS glede vladne Bele knjige o pokojninah. Stališča, ki ...
9. decembra 2016
Za Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) prodaja Heliosa ni presenečenje, je v izjavi za medije uvodoma zapisal predsednik ZSSS Dušan Semolič. Da pri dosedanjem lastniku ne gre za strateškega lastnika, da je bila prodaja ...
12. oktobra 2016
Odbor za enake možnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na novinarski konferenci v sredo, 12. 10. 2016, predstavil svoje razumevanje Bele knjige o pokojninah ministrstva za delo. Avtorji bele knjige so postavili »sistem, ...
15. januarja 2018
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je danes, v ponedeljek, 15. 1. 2018, sporočila, da bo predlagala, da se minimalna plača za leto 2018 dvigne za 4,7 ...
11. januarja 2018
Skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur. l. RS, št. 68/2016, dalje zakon) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve vzpostavlja Register dejanskih lastnikov (RDL), namenjen transparentnosti lastniških ...
11. januarja 2018
Predstavniki Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije, Sekcije za storitve pri Združenju delodajalcev Slovenije, Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) ter Konfederacije novih sindikatov Slovenije KNSS – Neodvisnost so pred ...
10. januarja 2018
Skupina skoraj 20-ih sindikatov javnega sektorja, povezanih v Pogajalsko skupino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, (Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat veterinarjev Slovenije, Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, Sindikat kulture in narave Slovenije glosa, ...
5. januarja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pripravila anketo o Delavski enotnosti, svojem glasilu, namenjeno predvsem rednim bralcem glasila s 75-letno tradicijo in zbiranju predlogov za pripravo oblikovno-vsebinskih sprememb tega osrednjega sindikalnega glasila v Sloveniji. Anketa ...
3. januarja 2018
Na novinarski konferenci Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) Pergam v sredo, 3. 1. 2018, so predsednica ZSSS Lidija Jerkič, predsednik KSS PERGAM in vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega ...
21. decembra 2017
Na pogajanjih sindikatov javnega sektorja z vlado je treba najprej doseči, da se osnovne plače vsem javnim uslužbencem dvignejo za osem odstotkov. Vlada jih je namreč javnim uslužbencem odvzela ob sprejemu zakona o uravnoteženju ...
21. decembra 2017
Zadnji dnevi vsakega leta so priložnost, ko se moramo ozreti nazaj, oceniti prehojeno pot, potegniti črto in narediti načrte za naprej. Kaj je torej leto 2017 prineslo sindikatom, kaj delavkam in delavcem? Predsednica naše ...
19. decembra 2017
Evropska konfederacija sindikatov (EKS) je ob desetletnici neslavne sodbe sodišča EU v primeru Laval spomnila, da v EU potrebujem protokol o socialnem napredku in omejevanje socialnega dampinga. Da bi povečali pritisk na Bruselj, so ...
19. decembra 2017
Z novim letom bo začela veljati novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s kratico (ZPIZ-2E), s katero je odpravljena dosedanja krivična ureditev prostovoljnega obveznega pokojninskega zavarovanja, po kateri je ZPIZ-2 pokojninsko dobo, pridobljeno s ...
18. decembra 2017
»V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo že večkrat opozorili, da so kršitve delovno pravne zakonodaje v Sloveniji pri delavcih migrantih še večje in pogostejše kot pri slovenskih delavcih. Gre predvsem za kršitve pri ...
15. decembra 2017
Tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na seznamu opravičencev do donacij iz dohodnine, torej lahko tudi največji sindikalni organizaciji v Sloveniji namenite del od odmere dohodnine, s čimer boste podprli pri nas organizirano ...
12. januarja 2018
Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), njegove konference sindikata Durs in Sindikata carinikov Slovenije (SCS) so na novinarski konferenci v petek, 12. 1. 2018, predstavili razloge za udeležbo na splošni opozorilni stavki javnega sektorja ...
4. januarja 2018
Stavkovni odbor reprezentativnih sindikatov državnih organov (Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikat carinikov Slovenije (SCS), Sindikat ministrstva za obrambo (SMO), Sindikat veterinarjev Slovenije (SVS), Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ) in Sindikat pilotov ministrstva ...
27. decembra 2017
Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) Francka Ćetković je naslovnike spomnila, da so starejši, prejemniki socialnovarstvenih pomoči in minimalne plače potisnjeni na rob preživetja ter da vlada na njihovih hrbtih udejanja svojo varčevalno politiko. V ...
15. decembra 2017
Udeleženci okrogle mize odbora Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) za Podravje in Koroško 12. decembra 2017 so po razpravi pozvali državo, naj poskrbi za dodatna sredstva za zdravstveno varstvo ter časovnico zagotavljanja novih timov družinskih ...
14. decembra 2017
Republiški odbor Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) je na seji ta ponedeljek obravnaval zlasti problematiko zdravstvenega varstva in zavarovanja. Zelo enotno je nasprotoval sprejetju finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za prihodnje leto. ...
5. decembra 2017
O podpisu aneksa h kolektivni pogodbi, ki so ga sklenili delodajalci in delojemalci v zvezi z delovnim časom, nedeljskim in prazničnim delom v dejavnosti trgovine, je bilo v medijih zapisano že marsikaj. Mi vam ...
5. decembra 2017
Območni odbor Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) za Podravje in Koroško vabi v torek, 12. decembra 2017, ob 12. na okroglo mizo o pomanjkanju družinskih zdravnikov v Mariboru in izgradnji zdravstvenega doma na Teznem. Dogodek, ...
4. decembra 2017
»Prekarnost ni le izjema, ki se počasi na trgu dela preveša v pravilo, je tudi način življenja in mišljenja. Je aktualna težava, ki delavce potiska v negotovost in jih sili v fleksibilizacijo, projektno delo, ...
1. decembra 2017
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je po preučitvi Študijo Inštituta RS za socialno varstvo o minimalnih življenjskih stroških pripravil pripombe k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialno varstvenih prejemkih (glej spodaj pripeti ...
24. novembra 2017
Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO), član Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je pripravil poziv v bran sindikalnih pravic vojakov in vojakinj Slovenske vojske (SV), ki  ga je podpisala večina sindikatov javnega sektorja in sindikalne ...
22. novembra 2017
»Prva naloga je pomladitev članstva,« so konec minulega tedna sklenili na 7. kongresu Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije (KŽI) v Slovenskih Konjicah. Delegati so soglasno sprejeli poročilo o delu v prejšnjem in program ...
21. novembra 2017
Predstavnika Sindikata prekarcev, Marko Funkl in Sara Kosirnik, sta na novinarski konferenci v torek, 21. 11. 2017, predstavila sindikalne zahteve delavk in delavcev v trafikah ter napovedala shod prekarcev v podporo delavkam in delavcem ...