ZSSS aktualno

Ker z ustrezno fiskalno politiko prispevamo h gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju, v ZSSS, kot pišemo tematski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, o davkih in prispevkih, že vrsto let podpiramo takšno prestrukturiranje javnofinančnih prihodkov ...
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Delavska svetovalnica sta politične stranke in vlado pozvala, naj ob sprejemanju zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS) ne pozabijo na zaveze koalicijske pogodbe političnih strank, ki sestavljajo vlado, da ...

Novice

16. novembra 2018
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) organizira 8. regionalnega srečanje sindikatov upokojencev. SUS organizira srečanje 21. novembra ob podpori italijanskega sindikata upokojencev SPI CGIL, bodo sodelovali udeleženci iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Kosova, ...
15. novembra 2018
Ker z ustrezno fiskalno politiko prispevamo h gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju, v ZSSS, kot pišemo tematski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, o davkih in prispevkih, že vrsto let podpiramo takšno prestrukturiranje javnofinančnih prihodkov ...
15. novembra 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Delavska svetovalnica sta politične stranke in vlado pozvala, naj ob sprejemanju zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS) ne pozabijo na zaveze koalicijske pogodbe političnih strank, ki sestavljajo vlado, da ...
8. novembra 2018
Danes koroški, jutri morda še drugi. Danes kovinarji, jutri še kdo drug. Vsekakor pa danes protest, jutri pa zelo verjetno tudi stavka. Kot pišemo v 21. številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, so kovinarji na ...
8. novembra 2018
Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) je po večmesečnih prizadevanjih za ureditev statusa poklicnih gasilcev v Gasilsko reševalnem centru Ajdovščina (GRC Ajdovščina) uspelo doseči dogovor z Občino Ajdovščina. Ajdovski župan Tadej Beočanin je le prisluhnil argumentom ...
8. novembra 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam (KSS Pergam) javno pozivata generalno direktorico GZS Sonjo Šmuc, da se za svojo izjavo glede minimalne plače v TV Dnevniku RTV Slovenija 7. 11 ...
7. novembra 2018
ZSSS po besedah njene predsednice pozdravlja dvig minimalne plače in izločitev vseh dodatkov, saj bi morala ta plača zagotavljati dostojno plačno dno. »V ZSSS že vrsto let opozarjamo na nujnost sprememb višine in definicije ...
5. novembra 2018
Sindikate upokojencev držav v Evropi in širše v regiji združuje vrsta vprašanj. To je bilo potrjeno tudi na kongresu Sindikata SPI CGIL FVG v Vidmu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Sindikata upokojencev ...
30. oktobra 2018
Letos evropski dan enakega plačila žensk in moških evropska komisija obeležuje na 3. november, ki simbolično označuje dan, ko ženske prenehajo prejemati plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti. Ženske v Evropi torej ...
11. oktobra 2018
Sindikalne centrale – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam (Pergam), Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90), Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost (KNSS), Slovenska zveza sindikatov Alternativa ...
14. junija 2018
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) že vrsto let opozarjamo, da je obdavčitev dela pri nas previsoka in pozivamo k razbremenitvi dela in povišanju neto prejemkov delavcev. Od analize in predlogov Organizacije za gospodarsko ...
16. maja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Evropska konfederacija sindikatov (EKS) sta pozvala slovensko vlado k podpori direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev, saj bi s tem pomembno prispeval k izboljšanju ...
30. marca 2018
Ekonomsko-socialni svet (ESS) je julija 2017 soglasno sprejel Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slovenij, ki so nastala na osnovi socialnega dialoga o Beli knjigi o pokojninah iz aprila ...
20. februarja 2018
Predsednica ZSSS je ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN 3A) pozdravila izboljšanje ureditve teh procesov z uvedbo socialne klavzule, s katero se bo prispevalo proti socialnemu dampingu. ...
13. februarja 2018
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), Sindikata Mladi plus ter taksistov so na novinarski konferenci z naslovom »Predlog Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu ali kdo in ...
25. januarja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), saj izboljšuje vsebinsko, materialno in dejansko enakost med spoloma ter odpravlja vrzel med formalno ...
23. januarja 2018
Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na 5. seji 16. januarja sprejelo Stališča k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1; verzija 20. 12. 2017 za pogajalsko skupino ESS). Ob tem ...
21. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in Delavsko svetovalnico pred razpravo o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti prejšnji ponedeljek, 13. 11. 2017, poslanke in poslance v odboru ...
17. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na podlagi 1. posveta predsednikov in sekretarjev sindikatov dejavnosti 24. 10. 2017 ter 3. seje predsedstva ZSSS 14. 11. 2017 pripravila stališča do predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi ...
26. septembra 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se na novinarski konferenci v ponedeljek, 25. 9. 2017, kritično odzvali na predlog noveliranja zakona o delovnih razmerij (ZDR) n zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ...
12. julija 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v sredo, 12. julija 2017, pozivali slovenske oblasti in delodajalce, naj sledijo opozorilom finančnih ministrov EU in dvignejo place ter s tem okrepijo potrošnjo ...
15. novembra 2018
Ker z ustrezno fiskalno politiko prispevamo h gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju, v ZSSS, kot pišemo tematski številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, o davkih in prispevkih, že vrsto let podpiramo takšno prestrukturiranje javnofinančnih prihodkov ...
15. novembra 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Delavska svetovalnica sta politične stranke in vlado pozvala, naj ob sprejemanju zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS) ne pozabijo na zaveze koalicijske pogodbe političnih strank, ki sestavljajo vlado, da ...
8. novembra 2018
Danes koroški, jutri morda še drugi. Danes kovinarji, jutri še kdo drug. Vsekakor pa danes protest, jutri pa zelo verjetno tudi stavka. Kot pišemo v 21. številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, so kovinarji na ...
8. novembra 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam (KSS Pergam) javno pozivata generalno direktorico GZS Sonjo Šmuc, da se za svojo izjavo glede minimalne plače v TV Dnevniku RTV Slovenija 7. 11 ...
7. novembra 2018
ZSSS po besedah njene predsednice pozdravlja dvig minimalne plače in izločitev vseh dodatkov, saj bi morala ta plača zagotavljati dostojno plačno dno. »V ZSSS že vrsto let opozarjamo na nujnost sprememb višine in definicije ...
30. oktobra 2018
Letos evropski dan enakega plačila žensk in moških evropska komisija obeležuje na 3. november, ki simbolično označuje dan, ko ženske prenehajo prejemati plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti. Ženske v Evropi torej ...
26. oktobra 2018
Odbor Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za enake možnosti objavlja razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2019. Prejme ga lahko posameznik ali posameznica oziroma ...
26. oktobra 2018
»Na tem svetu sta le dve stvari gotovi: smrt in davki.« Benjamin Franklin, eden od ustanovnih očetov ZDA, 1789 Oguljena, neštetokrat uporabljena fraza v sebi nosi delček resnice: davki so sestavni del naših življenj, ...
25. oktobra 2018
»Slovenija leta 2018 uvaja novo kategorijo tujk v Sloveniji: brezpravne služkinje!« To so, kot pišemo v 20. številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, civilna in delavska združenja ter posameznice in posamezniki zgroženo ugotovili ob pripravah ...
19. oktobra 2018
Ugodnosti in popuste pri različnih ponudnikih kulturnih in športnih aktivnosti, spletnih trgovinah, vulkanizerstvih, optikah, zdraviliščih in vsem ostalem, kar ponuja članstvo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), želimo še bolj približati našim članicam in ...
17. oktobra 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je ministra za zdravje – tokrat je to dr. Samo Fakin – pozvala k izdaji Pravilnika o poklicnih boleznih do konca leta 2018. Poziv je bil v vednost poslan ...
17. oktobra 2018
Služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu letošnji tradicionalni jesenski posvet ZSSS o varnosti in zdravju pri delu posveča varnemu ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi. Posvet z naslovom »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi ...
16. novembra 2018
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) organizira 8. regionalnega srečanje sindikatov upokojencev. SUS organizira srečanje 21. novembra ob podpori italijanskega sindikata upokojencev SPI CGIL, bodo sodelovali udeleženci iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Kosova, ...
8. novembra 2018
Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) je po večmesečnih prizadevanjih za ureditev statusa poklicnih gasilcev v Gasilsko reševalnem centru Ajdovščina (GRC Ajdovščina) uspelo doseči dogovor z Občino Ajdovščina. Ajdovski župan Tadej Beočanin je le prisluhnil argumentom ...
5. novembra 2018
Sindikate upokojencev držav v Evropi in širše v regiji združuje vrsta vprašanj. To je bilo potrjeno tudi na kongresu Sindikata SPI CGIL FVG v Vidmu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Sindikata upokojencev ...
26. oktobra 2018
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) je podjetja v panogi cestnega potniškega prometa pozval, naj vplačajo poklicno zavarovanje vsem voznikom cestnega potniškega in naj vključijo te zavarovance v poklicno zavarovanje za celotno obdobje, ...
24. oktobra 2018
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva (SZSSS), del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, napoveduje svojo udeležbo v stavki, napovedani za 4. december 2018. Izjava za javnost SZSSS, 24. 10. 2018
23. oktobra 2018
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, njegova Regijska organizacija za Koroško, pripravlja v četrtek, 25. 10. 2018, ob 14. uri pred trgovino Tuš na Ravnah na Koroškem (Prežihova ul. 5, 2390 Ravne na Koroškem), protestni shod, s katerim ...
17. oktobra 2018
Na podlagi sklepa republiškega odbora Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) za zasebno varovanje vas vabimo na skupna srečanja, ki bodo potekala v prostorih regijskih oziroma območnih organizacij ZSSS po naslednjem ...
9. oktobra 2018
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) je pripravil anketo za zaposlene v zasebnem sektorju, s katero želijo pri delavkah in delavcih preveriti stanje pravic, ki izhajajo iz zakonov in kolektivnih pogodb, stanje socialne varnosti, ...
8. oktobra 2018
V Sindikatu Mladi plus pa so ob mednarodnem dnevu dostojnega dela predstavili spletno orodje – vprašalnik »Ocenimo delodajalce«, ki so ga v okviru projekta »Kažipot do dostojnega dela« razvili v sodelovanju z mednarodnim partnerstvom  ...
5. oktobra 2018
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Vir) je ob 5. oktobru, svetovnem dnevu učiteljev in vzgojiteljev, ki letos poteka pod geslom »Pravica do izobraževanja pomeni pravico do kakovostnega in ustrezno usposobljenega ...
4. oktobra 2018
Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) je v podporo protestnim aktivnostim svojim članicam in članom ter delavkam in delavcem Upravne enote Ljubljana (UE Ljubljana) pripravil protestno pismo in pozval zainteresirane k pošiljanju protestnih pozivov pristojnim, ...
2. oktobra 2018
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) vabi na XXXVI. strokovni posvet delavcev v obrti in podjetništvu – Žužkovi dnevi, ki bo potekal med 10.45 in 15.00 uro 18. oktobra v ljubljanskem M hotelu (Derčeva ...