ZSSS aktualno

Živimo v času »lažnih novic«, senzacionalističnih medijskih zgodb, v obdobju najrazličnejših mitov, polresnic, izkrivljenih dejstev, ki so našli svoje domovanje predvsem na svetovnem spletu, in v svetu, za katerega se zdi, da ga je ...
Odbor ZSSS za enake možnosti je objavil razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2019.

Novice

21. januarja 2019
Živimo v času »lažnih novic«, senzacionalističnih medijskih zgodb, v obdobju najrazličnejših mitov, polresnic, izkrivljenih dejstev, ki so našli svoje domovanje predvsem na svetovnem spletu, in v svetu, za katerega se zdi, da ga je ...
21. januarja 2019
Odbor ZSSS za enake možnosti je objavil razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2019.
18. januarja 2019
Iz Evropske komisije je pred decembrskimi prazniki prišla vest, da so sprejeli dodatne ukrepe za izboljšanje zaščite pred toksičnimi snovmi.
17. januarja 2019
Evropska komisija je odprla javno posvetovanje, s katerim zbira informacije o vplivu evropske zakonodaje oziroma ustreznosti določb prava EU za zagotavljanje načela enakega plačila.
16. januarja 2019
Na današnji novinarski konferenci v Domu sindikatov v Ljubljani so predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič in izvršni sekretarji ZSSS Lučka Böhm, Andreja Poje in Andrej Zorko predstavili prioritetne aktivnosti
15. januarja 2019
Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) in podružnica SDOS v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (ZPKZ Koper) odločno podpirata sporočila pravosodnih policistov o nestrokovni organiziranosti dela in nesprejemljivi kadrovski podhranjenosti v omenjenem zavodu, odgovornosti ...
15. januarja 2019
Obvezne prispevke za socialno varnost (sem spadajo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje) za svoje delavke in delavce obračunavajo ter plačujejo delodajalci.
11. januarja 2019
Lanske lokalne volitve so na županske in občinske položaje po vsej državi prinesle nekaj zanimivih, novih obrazov. Vznemirljiva novica je prišla tudi iz Zasavja, kjer je bil Marko Funkl, ustanovni član in gonilna sila ...
10. januarja 2019
Upokojevanje in pokojnine tudi letos ostajata pomembni temi, med drugim je v novem letu za vse, ki se želijo upokojiti, nastopilo nekaj novih pogojev.
11. oktobra 2018
Sindikalne centrale – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam (Pergam), Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90), Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost (KNSS), Slovenska zveza sindikatov Alternativa ...
14. junija 2018
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) že vrsto let opozarjamo, da je obdavčitev dela pri nas previsoka in pozivamo k razbremenitvi dela in povišanju neto prejemkov delavcev. Od analize in predlogov Organizacije za gospodarsko ...
16. maja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Evropska konfederacija sindikatov (EKS) sta pozvala slovensko vlado k podpori direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev, saj bi s tem pomembno prispeval k izboljšanju ...
30. marca 2018
Ekonomsko-socialni svet (ESS) je julija 2017 soglasno sprejel Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slovenij, ki so nastala na osnovi socialnega dialoga o Beli knjigi o pokojninah iz aprila ...
20. februarja 2018
Predsednica ZSSS je ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN 3A) pozdravila izboljšanje ureditve teh procesov z uvedbo socialne klavzule, s katero se bo prispevalo proti socialnemu dampingu. ...
13. februarja 2018
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), Sindikata Mladi plus ter taksistov so na novinarski konferenci z naslovom »Predlog Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu ali kdo in ...
25. januarja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), saj izboljšuje vsebinsko, materialno in dejansko enakost med spoloma ter odpravlja vrzel med formalno ...
23. januarja 2018
Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na 5. seji 16. januarja sprejelo Stališča k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1; verzija 20. 12. 2017 za pogajalsko skupino ESS). Ob tem ...
21. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in Delavsko svetovalnico pred razpravo o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti prejšnji ponedeljek, 13. 11. 2017, poslanke in poslance v odboru ...
17. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na podlagi 1. posveta predsednikov in sekretarjev sindikatov dejavnosti 24. 10. 2017 ter 3. seje predsedstva ZSSS 14. 11. 2017 pripravila stališča do predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi ...
26. septembra 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se na novinarski konferenci v ponedeljek, 25. 9. 2017, kritično odzvali na predlog noveliranja zakona o delovnih razmerij (ZDR) n zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ...
12. julija 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v sredo, 12. julija 2017, pozivali slovenske oblasti in delodajalce, naj sledijo opozorilom finančnih ministrov EU in dvignejo place ter s tem okrepijo potrošnjo ...
21. januarja 2019
Živimo v času »lažnih novic«, senzacionalističnih medijskih zgodb, v obdobju najrazličnejših mitov, polresnic, izkrivljenih dejstev, ki so našli svoje domovanje predvsem na svetovnem spletu, in v svetu, za katerega se zdi, da ga je ...
21. januarja 2019
Odbor ZSSS za enake možnosti je objavil razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2019.
18. januarja 2019
Iz Evropske komisije je pred decembrskimi prazniki prišla vest, da so sprejeli dodatne ukrepe za izboljšanje zaščite pred toksičnimi snovmi.
17. januarja 2019
Evropska komisija je odprla javno posvetovanje, s katerim zbira informacije o vplivu evropske zakonodaje oziroma ustreznosti določb prava EU za zagotavljanje načela enakega plačila.
16. januarja 2019
Na današnji novinarski konferenci v Domu sindikatov v Ljubljani so predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič in izvršni sekretarji ZSSS Lučka Böhm, Andreja Poje in Andrej Zorko predstavili prioritetne aktivnosti
15. januarja 2019
Obvezne prispevke za socialno varnost (sem spadajo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje) za svoje delavke in delavce obračunavajo ter plačujejo delodajalci.
11. januarja 2019
Lanske lokalne volitve so na županske in občinske položaje po vsej državi prinesle nekaj zanimivih, novih obrazov. Vznemirljiva novica je prišla tudi iz Zasavja, kjer je bil Marko Funkl, ustanovni član in gonilna sila ...
10. januarja 2019
Upokojevanje in pokojnine tudi letos ostajata pomembni temi, med drugim je v novem letu za vse, ki se želijo upokojiti, nastopilo nekaj novih pogojev.
7. januarja 2019
Madžarsko sindikalno gibanje je, kot pišemo v 24. številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, v nekaterih elementih podobno kot v naši državi.
19. decembra 2018
Spoštovane članice, spoštovani člani, v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije vam in tistim, ki jih imate najraje, ob prehodu iz starega v novo leto želimo srečno, zdravo, srčno, ustvarjalno, zadovoljno in predvsem solidarno 2019. Naj bo ...
18. decembra 2018
Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 0,5 odstotkov svoje dohodnine nameni nevladnim in drugim organizacijam, tudi sindikatom.
18. decembra 2018
Ob nedavnem dvigu minimalne plače je marsikdo napačno razumel, da nam višino plač v podjetjih odreja država. 
15. januarja 2019
Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) in podružnica SDOS v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper (ZPKZ Koper) odločno podpirata sporočila pravosodnih policistov o nestrokovni organiziranosti dela in nesprejemljivi kadrovski podhranjenosti v omenjenem zavodu, odgovornosti ...
4. januarja 2019
Sindikat prekarcev, najmlajši sindikat pod okriljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ki deluje od jeseni 2016, poroča o prvi uspešni tožbi s področja prikritih delovnih razmerij.
21. decembra 2018
Pred dobrim desetletjem smo pisali o grozotah ravnanja z delavkami in delavci v trgovski verigi Lidl, ki jih je v t. i. črni knjigi zbrala nemška sindikalna centrala Ver.di.
20. decembra 2018
Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v luči zahtev, izraženih na protestnem shodu Skupaj za višje plače!, po dvigu plač v vseh dejavnostih zasebnega sektorja, nadaljuje prizadevanja ...
20. decembra 2018
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) sporoča, da se po več desetletjih končuje obdobje socialnega miru v obrti in podjetništvu, saj na radikalna stališča delodajalcev ne more pristati.
19. decembra 2018
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGiT) in svet delavcev v Istrabenz turizmu, d. d., skupaj s svojimi člani in delavci podjetja pričakujeta, da bodo pri prodaji podjetja poleg najvišje kupnine enakovredno upoštevali tudi ...
16. novembra 2018
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) 21. novembra pripravlja – ob podpori italijanskega sindikata upokojencev SPI CGIL – 8. regionalno srečanje sindikatov upokojencev. Na njem bodo sodelovali udeleženci iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Kosova, ...
8. novembra 2018
Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) je po večmesečnih prizadevanjih za ureditev statusa poklicnih gasilcev v Gasilsko reševalnem centru Ajdovščina (GRC Ajdovščina) uspelo doseči dogovor z Občino Ajdovščina. Ajdovski župan Tadej Beočanin je le prisluhnil argumentom ...
5. novembra 2018
Sindikate upokojencev držav v Evropi in širše v regiji združuje vrsta vprašanj. To je bilo potrjeno tudi na kongresu Sindikata SPI CGIL FVG v Vidmu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Sindikata upokojencev ...
26. oktobra 2018
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) je podjetja v panogi cestnega potniškega prometa pozval, naj vplačajo poklicno zavarovanje vsem voznikom cestnega potniškega in naj vključijo te zavarovance v poklicno zavarovanje za celotno obdobje, ...
24. oktobra 2018
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva (SZSSS), del Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, napoveduje svojo udeležbo v stavki, napovedani za 4. december 2018. Izjava za javnost SZSSS, 24. 10. 2018
23. oktobra 2018
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, njegova Regijska organizacija za Koroško, pripravlja v četrtek, 25. 10. 2018, ob 14. uri pred trgovino Tuš na Ravnah na Koroškem (Prežihova ul. 5, 2390 Ravne na Koroškem), protestni shod, s katerim ...