ZSSS aktualno

Izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm je ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc pozvala, naj dokler še ima polna pooblastila sprejme že pripravljen pravilnik o ...
Ko prejeti in podarjeni cvetovi ovenijo in odzveni enakopravnosti ter družbene enakosti spolov v medijih utihnejo, se morata boj in povezovanje nadaljevati. »Interes je, da se ohranja ta velika družbena neenakost spolov, saj lahko ...

Novice

15. marca 2018
Izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm je ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc pozvala, naj dokler še ima polna pooblastila sprejme že pripravljen pravilnik o ...
13. marca 2018
Ko prejeti in podarjeni cvetovi ovenijo in odzveni enakopravnosti ter družbene enakosti spolov v medijih utihnejo, se morata boj in povezovanje nadaljevati. »Interes je, da se ohranja ta velika družbena neenakost spolov, saj lahko ...
8. marca 2018
Drage mame in hčerke, žene, prijateljice, sestre, upokojenke in delavke! Kolikor si dopovedujemo, da bi morali 8. marec slaviti prav vsak dan, ne le en dan v letu, nam ne smete zameriti, če vam ...
8. marca 2018
Podjetniške kolektivne pogodbe Gorenja uprava ni odpovedala le zaradi dopusta. Odvzem dopusta delavcem ni edini problem. Tudi kršitve so, predvsem pa delavke in delavce boli to, da je menedžment poskrbel zase, ob polni zasedenosti ...
6. marca 2018
Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je 21. 2. 2018 ministrstvo za finance pozvala, naj neha nasprotovati prenovi zakona o socialno varstvenih prejemkih in s tem omogoči dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka ter posledični dvig denarne socialne ...
1. marca 2018
Bruto domači proizvod se je  v letu 2017  po prvih ocenah Statističnega urada Republike Slovenije zvišal za 5 %, v zadnjem četrtletju leta 2017 pa se je povečal za 6 %.  K povečanju bruto ...
23. februarja 2018
Zakaj zasebni sektor ni bolj aktiven? Zakaj zasebni sektor (še) ne stavka? Kdaj bo stavka? Kdaj boste sindikati kaj naredili? Kdaj ste sindikati sploh kaj naredili? Predsednica ZSSS, Lidija Jerkič, odgovarja v pismu članom ...
23. februarja 2018
Veljavni pravni okvir Evropske unije ne spodbuja moških k prevzemu skrbstvenih obveznosti, opozarjamo v novi, 5. letošnji številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. Izzivi pri zaposlovanju žensk, spodbujanje nediskriminacije in enakosti spolov so predmet predloga ...
21. februarja 2018
Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je pripravil peticijo, s katero zahtevajo sklenitev kolektivne pogodbe vojakov in zaposlenih v obrambnem resorju, da bi uredili pogoje dela in ublažili kadrovsko krizo v svojem okolju. PODPIŠI PETICIJO ...
20. februarja 2018
Predsednica ZSSS je ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN 3A) pozdravila izboljšanje ureditve teh procesov z uvedbo socialne klavzule, s katero se bo prispevalo proti socialnemu dampingu. ...
13. februarja 2018
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), Sindikata Mladi plus ter taksistov so na novinarski konferenci z naslovom »Predlog Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu ali kdo in ...
25. januarja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), saj izboljšuje vsebinsko, materialno in dejansko enakost med spoloma ter odpravlja vrzel med formalno ...
23. januarja 2018
Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na 5. seji 16. januarja sprejelo Stališča k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1; verzija 20. 12. 2017 za pogajalsko skupino ESS). Ob tem ...
21. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in Delavsko svetovalnico pred razpravo o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti prejšnji ponedeljek, 13. 11. 2017, poslanke in poslance v odboru ...
17. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na podlagi 1. posveta predsednikov in sekretarjev sindikatov dejavnosti 24. 10. 2017 ter 3. seje predsedstva ZSSS 14. 11. 2017 pripravila stališča do predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi ...
26. septembra 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se na novinarski konferenci v ponedeljek, 25. 9. 2017, kritično odzvali na predlog noveliranja zakona o delovnih razmerij (ZDR) n zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ...
12. julija 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v sredo, 12. julija 2017, pozivali slovenske oblasti in delodajalce, naj sledijo opozorilom finančnih ministrov EU in dvignejo place ter s tem okrepijo potrošnjo ...
19. aprila 2017
Ob 28. aprilu 2017, svetovnem dnevu varnosti in zdravja delu in spominskem dnevu na delavce, umrle zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ZSSS tradicionalno opozarja na to pomembno problematiko. 28. april je delavski ...
1. marca 2017
  Včeraj, 28. 2. 2017, je Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta glasoval o amandmajih na predlog za dopolnitev direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem ...
23. februarja 2017
Predsednik ZSSS Dušan Semolič, sekretar Sindikata finančnih organizacij Slovenije (SFOS) Drago Ščernjavič in odvetnik Mirko Bandelj so na novinarski konferenci v četrtek, 23. 2. 2017, izrazili ogorčenje in nasprotovanje ravnanju vodstva Zavarovalnice Triglav (ZT) ...
22. februarja 2017
Predsednica Ekonomsko socialnega strokovnega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Jerkič je upravo SDH pozvala, naj poseže v dogajanja v Zavarovalnici Triglav in tamkajšnjo upravo »opozori na nedopustna ravnanja  v primeru sindikalnega zaupnika Mileta ...
15. marca 2018
Izvršna sekretarka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za varnost in zdravje pri delu Lučka Böhm je ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc pozvala, naj dokler še ima polna pooblastila sprejme že pripravljen pravilnik o ...
13. marca 2018
Ko prejeti in podarjeni cvetovi ovenijo in odzveni enakopravnosti ter družbene enakosti spolov v medijih utihnejo, se morata boj in povezovanje nadaljevati. »Interes je, da se ohranja ta velika družbena neenakost spolov, saj lahko ...
8. marca 2018
Drage mame in hčerke, žene, prijateljice, sestre, upokojenke in delavke! Kolikor si dopovedujemo, da bi morali 8. marec slaviti prav vsak dan, ne le en dan v letu, nam ne smete zameriti, če vam ...
8. marca 2018
Podjetniške kolektivne pogodbe Gorenja uprava ni odpovedala le zaradi dopusta. Odvzem dopusta delavcem ni edini problem. Tudi kršitve so, predvsem pa delavke in delavce boli to, da je menedžment poskrbel zase, ob polni zasedenosti ...
6. marca 2018
Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je 21. 2. 2018 ministrstvo za finance pozvala, naj neha nasprotovati prenovi zakona o socialno varstvenih prejemkih in s tem omogoči dvig osnovnega zneska minimalnega dohodka ter posledični dvig denarne socialne ...
1. marca 2018
Bruto domači proizvod se je  v letu 2017  po prvih ocenah Statističnega urada Republike Slovenije zvišal za 5 %, v zadnjem četrtletju leta 2017 pa se je povečal za 6 %.  K povečanju bruto ...
23. februarja 2018
Zakaj zasebni sektor ni bolj aktiven? Zakaj zasebni sektor (še) ne stavka? Kdaj bo stavka? Kdaj boste sindikati kaj naredili? Kdaj ste sindikati sploh kaj naredili? Predsednica ZSSS, Lidija Jerkič, odgovarja v pismu članom ...
23. februarja 2018
Veljavni pravni okvir Evropske unije ne spodbuja moških k prevzemu skrbstvenih obveznosti, opozarjamo v novi, 5. letošnji številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS. Izzivi pri zaposlovanju žensk, spodbujanje nediskriminacije in enakosti spolov so predmet predloga ...
21. februarja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je danes na ministrico za finance, mag. Matejo Vraničar Erman, naslovila javno pismo, v katerem jo pozivamo, da ponovno premisli o predlogu za dvig denarne socialne pomoči in da ministrstvo ...
1. februarja 2018
V članku z naslovom Ali veste, kdaj nas peljejo žejne čez vodo?, objavljenem 31. januarja 2018 v časopisu Delo (njegova internetna različica), je novinar Karel Lipnik zavajajoče povzel besede Lidije Jerkič, predsednice ZSSS, izrečene ...
1. februarja 2018
V Uradnem listu je od prejšnjega tedna objavljen nov znesek minimalne plače. Za dogovor med sindikati in delodajalci je zmanjkalo časa. Bo dovolj volje za nadaljnja usklajevanja o odprtih plačnih vprašanjih, se sprašujemo v ...
25. januarja 2018
Mitja Čok je profesor javnih financ. Vsako leto s svojimi študenti naredi preizkus. Vpraša jih, kje bi želeli živeti, če ne v Sloveniji. Odgovori so predvidljivi. Slovenija spada med najbolj razvite države sveta. V ...
21. februarja 2018
Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je pripravil peticijo, s katero zahtevajo sklenitev kolektivne pogodbe vojakov in zaposlenih v obrambnem resorju, da bi uredili pogoje dela in ublažili kadrovsko krizo v svojem okolju. PODPIŠI PETICIJO ...
20. februarja 2018
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je varuha človekovih pravic opozoril, da tudi sindikat deluje na področju dela in skrbi za starostnike, zato bi morali sodelovati tudi z njim. Ministrici za delo in za zdravje pa ...
13. februarja 2018
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), Sindikata Mladi plus ter taksistov so na novinarski konferenci z naslovom »Predlog Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu ali kdo in ...
12. februarja 2018
Predstavniki Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja, ki so konec januarja pripravili opozorilno stavko javnega sektorja so na tiskovni konferenci v ponedeljek, 12. 2. 2018, predstavili potek stavkovnih pogajanj in se kritično odzvali na ...
7. februarja 2018
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR), Glosa, Sindikat kulture in narave Slovenije, in Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS) so ob prihajajočem kulturnem prazniku opozorili na nujnost delavske uporne drže in ...
18. januarja 2018
Predstavniki Sindikata carinikov Slovenije (SCS), Sindikata Ministrstva za obrambo (SMO) in sindikata Veterinarjev Slovenije (SVS) – Dušan Pečnik, Darko Milenkovič in Marjan Lah ter Nataša Ajdič – so na novinarski konferenci v četrtek, 18. ...
12. januarja 2018
Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), njegove konference sindikata Durs in Sindikata carinikov Slovenije (SCS) so na novinarski konferenci v petek, 12. 1. 2018, predstavili razloge za udeležbo na splošni opozorilni stavki javnega sektorja ...
4. januarja 2018
Stavkovni odbor reprezentativnih sindikatov državnih organov (Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikat carinikov Slovenije (SCS), Sindikat ministrstva za obrambo (SMO), Sindikat veterinarjev Slovenije (SVS), Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ) in Sindikat pilotov ministrstva ...
27. decembra 2017
Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) Francka Ćetković je naslovnike spomnila, da so starejši, prejemniki socialnovarstvenih pomoči in minimalne plače potisnjeni na rob preživetja ter da vlada na njihovih hrbtih udejanja svojo varčevalno politiko. V ...
15. decembra 2017
Udeleženci okrogle mize odbora Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) za Podravje in Koroško 12. decembra 2017 so po razpravi pozvali državo, naj poskrbi za dodatna sredstva za zdravstveno varstvo ter časovnico zagotavljanja novih timov družinskih ...
14. decembra 2017
Republiški odbor Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) je na seji ta ponedeljek obravnaval zlasti problematiko zdravstvenega varstva in zavarovanja. Zelo enotno je nasprotoval sprejetju finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za prihodnje leto. ...
5. decembra 2017
O podpisu aneksa h kolektivni pogodbi, ki so ga sklenili delodajalci in delojemalci v zvezi z delovnim časom, nedeljskim in prazničnim delom v dejavnosti trgovine, je bilo v medijih zapisano že marsikaj. Mi vam ...