ZSSS aktualno

Tudi ob drugem zagovoru Aleša Hogeta, ki predseduje podružnici Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) v Kovinoplastiki Lož, se je pred sedežem podjetja na protestnem shodu Skei zbrala množica podpornikov iz različnih sindikatov in ...
Nekaj deset sindikalistov se je to dopoldne v podporo tamkajšnjemu sindikalistu Alešu Hogetu, ki predseduje podružnici Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei)  zbralo pred tovornim vhodom Kovinoplastike Lož. Podjetje je v ponedeljek proti predanemu ...

Novice

16. julija 2018
Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je z delodajalci izpogajal novo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki bo stopila v veljavo avgusta, deloma pa z novim letom. KPDTS ureja dopuste, delovni čas, nedeljsko in ...
13. julija 2018
Tudi ob drugem zagovoru Aleša Hogeta, ki predseduje podružnici Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) v Kovinoplastiki Lož, se je pred sedežem podjetja na protestnem shodu Skei zbrala množica podpornikov iz različnih sindikatov in ...
12. julija 2018
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je vsem poslanskim skupinam v državnem zboru Republike Slovenije poslal javno pismo, v katerem jih opozarjajo na razhajanja med predvolilnimi obljubami, volilnimi programi in sedanjimi koalicijskimi dogovarjanji. Republiški odbor SUS ...
6. julija 2018
Nekaj deset sindikalistov se je to dopoldne v podporo tamkajšnjemu sindikalistu Alešu Hogetu, ki predseduje podružnici Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei)  zbralo pred tovornim vhodom Kovinoplastike Lož. Podjetje je v ponedeljek proti predanemu ...
5. julija 2018
Sindikat ministrstva za obrambo (SMO) je pred dnevi razglasil sodno zmago, ki bo koristila vsem delavkam in delavcem, ki jim delodajalec odreka obračun časa primopredaje dela (pred  opravljeno izmen ali po njej) in odmora ...
5. julija 2018
Vodstvo podjetja Kovinoplastike Lož je proti tamkajšnjemu sindikalistu Alešu Hogetu, ki predseduje podružnici Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) v tem podjetju, začelo postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi domnevnih kršitev pogodbenih obveznosti. ...
28. junija 2018
Evropski parlament in svet sta aprila 2016 sprejela Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (na kratko ji pravijo Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se je ...
21. junija 2018
Bolj prožni predpisi glede počitka voznikov tovornjakov in nadaljnja liberalizacija kabotaže bodo prizadeli poklicne voznike in zmanjšali varnost na cestah, opozarja evropska sindikalna federacija transportnih delavcev. Tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije ...
14. junija 2018
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) že vrsto let opozarjamo, da je obdavčitev dela pri nas previsoka in pozivamo k razbremenitvi dela in povišanju neto prejemkov delavcev. Od analize in predlogov Organizacije za gospodarsko ...
14. junija 2018
V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) že vrsto let opozarjamo, da je obdavčitev dela pri nas previsoka in pozivamo k razbremenitvi dela in povišanju neto prejemkov delavcev. Od analize in predlogov Organizacije za gospodarsko ...
16. maja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Evropska konfederacija sindikatov (EKS) sta pozvala slovensko vlado k podpori direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev, saj bi s tem pomembno prispeval k izboljšanju ...
30. marca 2018
Ekonomsko-socialni svet (ESS) je julija 2017 soglasno sprejel Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slovenij, ki so nastala na osnovi socialnega dialoga o Beli knjigi o pokojninah iz aprila ...
20. februarja 2018
Predsednica ZSSS je ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN 3A) pozdravila izboljšanje ureditve teh procesov z uvedbo socialne klavzule, s katero se bo prispevalo proti socialnemu dampingu. ...
13. februarja 2018
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata delavcev prometa in zvez (SDPZ), Sindikata Mladi plus ter taksistov so na novinarski konferenci z naslovom »Predlog Zakona o javnih prevozih v cestnem prometu ali kdo in ...
25. januarja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM), saj izboljšuje vsebinsko, materialno in dejansko enakost med spoloma ter odpravlja vrzel med formalno ...
23. januarja 2018
Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na 5. seji 16. januarja sprejelo Stališča k predlogu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1; verzija 20. 12. 2017 za pogajalsko skupino ESS). Ob tem ...
21. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in Delavsko svetovalnico pred razpravo o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti prejšnji ponedeljek, 13. 11. 2017, poslanke in poslance v odboru ...
17. novembra 2017
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na podlagi 1. posveta predsednikov in sekretarjev sindikatov dejavnosti 24. 10. 2017 ter 3. seje predsedstva ZSSS 14. 11. 2017 pripravila stališča do predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi ...
26. septembra 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se na novinarski konferenci v ponedeljek, 25. 9. 2017, kritično odzvali na predlog noveliranja zakona o delovnih razmerij (ZDR) n zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ...
12. julija 2017
Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v sredo, 12. julija 2017, pozivali slovenske oblasti in delodajalce, naj sledijo opozorilom finančnih ministrov EU in dvignejo place ter s tem okrepijo potrošnjo ...
19. aprila 2017
Ob 28. aprilu 2017, svetovnem dnevu varnosti in zdravja delu in spominskem dnevu na delavce, umrle zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ZSSS tradicionalno opozarja na to pomembno problematiko. 28. april je delavski ...
13. julija 2018
Tudi ob drugem zagovoru Aleša Hogeta, ki predseduje podružnici Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) v Kovinoplastiki Lož, se je pred sedežem podjetja na protestnem shodu Skei zbrala množica podpornikov iz različnih sindikatov in ...
6. julija 2018
Nekaj deset sindikalistov se je to dopoldne v podporo tamkajšnjemu sindikalistu Alešu Hogetu, ki predseduje podružnici Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei)  zbralo pred tovornim vhodom Kovinoplastike Lož. Podjetje je v ponedeljek proti predanemu ...
5. julija 2018
Sindikat ministrstva za obrambo (SMO) je pred dnevi razglasil sodno zmago, ki bo koristila vsem delavkam in delavcem, ki jim delodajalec odreka obračun časa primopredaje dela (pred  opravljeno izmen ali po njej) in odmora ...
5. julija 2018
Vodstvo podjetja Kovinoplastike Lož je proti tamkajšnjemu sindikalistu Alešu Hogetu, ki predseduje podružnici Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) v tem podjetju, začelo postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi domnevnih kršitev pogodbenih obveznosti. ...
28. junija 2018
Evropski parlament in svet sta aprila 2016 sprejela Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (na kratko ji pravijo Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se je ...
21. junija 2018
Bolj prožni predpisi glede počitka voznikov tovornjakov in nadaljnja liberalizacija kabotaže bodo prizadeli poklicne voznike in zmanjšali varnost na cestah, opozarja evropska sindikalna federacija transportnih delavcev. Tudi v Sindikatu delavcev prometa in zvez Slovenije ...
7. junija 2018
V delovnem razmerju in na t. i. trgu dela sta ključna akterja delavec in delodajalec. Če so se slovenski teoretiki tega področja v zadnjem času predvsem in zelo ukvarjali s pojmom »delavec« in poskušali ...
4. junija 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je vlado in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) še enkrat pozvala, naj Slovenija neha nasprotovati sprejemanju direktive EU o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. ...
31. maja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (Pergam) sta konec aprila skupini 20 list kandidatov, ki kandidirajo na prihajajočih predčasnih volitvah v državni zbor, postavili vrsto vprašanj, s pomočjo katerih skušata ...
30. maja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (Pergam) sta 24. maja še dodatni skupini petih list kandidatov, ki kandidirajo na prihajajočih predčasnih volitvah v državni zbor, postavili vrsto vprašanj (glej spodaj pripeti ...
30. maja 2018
Predsedstvi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam (KSS Pergam) sta v torek, 29. 5. 2018, v ljubljanskem Domu sindikatov izvedli skupno sejo, na kateri so osvežili dosedanji potek postopka povezovanja ...
28. maja 2018
Sindikalne in civilno družbene organizacije so politične stranke pozvale k nasprotovanju zniževanju pridobljenih pravic žensk v Sloveniji, k nasprotovanju odprave pravice do splava v okviru osnovne košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in k ...
16. julija 2018
Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je z delodajalci izpogajal novo kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS), ki bo stopila v veljavo avgusta, deloma pa z novim letom. KPDTS ureja dopuste, delovni čas, nedeljsko in ...
12. julija 2018
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je vsem poslanskim skupinam v državnem zboru Republike Slovenije poslal javno pismo, v katerem jih opozarjajo na razhajanja med predvolilnimi obljubami, volilnimi programi in sedanjimi koalicijskimi dogovarjanji. Republiški odbor SUS ...
13. junija 2018
Konferenca sindikatov upravnih enot Republike Slovenije, sestavni del Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) je ministrstvi za javno upravo in za okolje in prostor pozvala, naj poskrbita za zakonito izvajanje nove gradbene zakonodaje, ki se ...
30. maja 2018
Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) je na današnjem 13. športno-rekreativnem srečanju članov in članic v ljubljanskem parku Tivoli javnost seznanil s pričakovanji in zahtevami upokojencev pred volitvami 2018. Hkrati je Sus vlado v odstopu pozval ...
28. maja 2018
Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) je prejšnji petek, 25. 5. 2018, ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) odgovoril na njihovo pojasnilo glede razmer na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo ...
24. maja 2018
Da bi zaščitili svoje sindikalni predstavnici, poudarili nujnost normalizacije delovnih pogojev, razmer in odnosov ter dosegli zamenjavo vodstva, pripravljata Območna organizacija ZSSS Gorenjska in sindikalna podružnica Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS) Doma ...
24. maja 2018
Pred junijsko skupščino se je v Mariboru na sedežu območne organizacije ZSSS sestal območni odbor Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS). Kot pišemo v 11. številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, so na sestanku ...
16. maja 2018
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) sta pripravila video s pojasnili o zadnjem aneksu h kolektivni pogodi za trgovino, ki je v veliki meri spremenil ureditev prazničnega in nedeljskega ...
4. maja 2018
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je, izhajajoč iz težkega socialnega in eksistencialnega ter zdravstvenega položaja upokojencev in drugih skupin prebivalstva, izbranim političnim strankam pred volitvami postavil vrsto vprašanj o njihovih načrtih. SUS v osmih skupinah ...
4. aprila 2018
Republiški odbor Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) je z javnim pismom opozoril, da nameravana podražitev premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pomeni »nesprejemljivo kartelno dogovarjanje zavarovalnic na račun zavarovancev – zavarovalnice želijo s tem povečati svoje dobičke ...
21. februarja 2018
Sindikat Ministrstva za obrambo (SMO) je pripravil peticijo, s katero zahtevajo sklenitev kolektivne pogodbe vojakov in zaposlenih v obrambnem resorju, da bi uredili pogoje dela in ublažili kadrovsko krizo v svojem okolju. PODPIŠI PETICIJO ...
20. februarja 2018
Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je varuha človekovih pravic opozoril, da tudi sindikat deluje na področju dela in skrbi za starostnike, zato bi morali sodelovati tudi z njim. Ministrici za delo in za zdravje pa ...