Na tem spletnem mestu je mogoče najti glavne aktualne (programske in druge) dokumente ZSSS:

Statut ZSSS

Programske usmeritve ZSSS za obdobje 2022 – 2027

Poročilo o delu ZSSS med 8. in 9. kongresom (2017 – 2022)

Etični kodeks

Share