Delavska enotnost izhaja dvakrat mesečno (razen avgusta) v revialni obliki na štiriindvajsetih straneh, na leto pa načeloma izide tudi osem tematskih številk.

Naročiti je mogoče – in jih prejemati v tiskani in po novem tudi v elektronski obliki – redne številke, tematske številke, oboje skupaj ali pa samo posamezno tematsko številko. Naročilnice delimo spodaj:

Naročilnica na Delavsko enotnost, glasilo ZSSS

Naročilnica na tematske številke Delavske enotnosti

Naročilnica na tematsko številko Delavske enotnosti – Inšpekcija dela

Novo:

Letna naročnina na redne in tematske številke e-Delavske enotnosti + brezplačno izobraževanje po izbiri!

Letna naročnina: e-Delavska enotnost (redne številke) + brezplačno izobraževanje po izbiri!

Share