Delavska enotnost izhaja dvakrat mesečno (razen avgusta) v revialni obliki na štiriindvajsetih straneh, na leto pa načeloma izide tudi osem tematskih številk.

Naročiti je mogoče – in jih prejemati v tiskani obliki – redne številke, tematske številke, oboje skupaj ali pa samo posamezno tematsko številko. Naročilnice delimo spodaj:

Naročilnica na Delavsko enotnost, glasilo ZSSS

Naročilnica na tematsko številko – Vejice, pike … in vse vmes, november 2023

Naročilnica za tematske številke Delavske enotnosti

Share