Promocija izobraževanja in še posebej zavedanja pomena vseživljenjskega učenja ter spodbujanje članic in članov, da se v čim večji meri vključujejo v izobraževanja in usposabljanja, so poleg prizadevanj za enakopraven dostop do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja za vse delavke in delavce glavni strateški cilji ZSSS na področju izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

V ta namen ZSSS aktivno sodeluje v organih in institucijah na državni in mednarodni ravni in tudi z različnimi (izobraževalnimi) organizacijami izven ZSSS v Sloveniji ter v tujini.

Pomemben poudarek pa je na izvajanju Sindikalne akademije ZSSS. Gre za program izobraževanj, ki ga izvaja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in je primarno namenjen članstvu, torej članicam in članom sindikatov dejavnosti, sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, predsednicam in predsednikom sindikatov v podjetjih in zavodih.

Cilj je opolnomočiti delavke in delavce na področjih, ki so ključna za učinkovito zastopanje svojih pravic in interesov. Poleg tega izobraževanja udeleženkam in udeležencem pomagajo razviti nove spretnosti in veščine, ki jim lahko koristijo v njihovem poklicnem in osebnem življenju.

Sindikalna akademija pozna tri stopnje: malo, srednjo in višjo.

Kontakt:

Laura Weber, e-naslov: izobrazevanje@sindikat-zsss.si, tel.: 064 250 850

Razpisana izobraževanja so objavljena na tej povezavi.

Share