Info točka ZSSS

Nudi celovit servis in pomoč tistim, ki ste že naši člani in članice, ponuja pa tudi kratke odgovore na vprašanja ali težave tistih, ki še razmišljate, da bi to postali.

Najdete nas lahko na tel. št. 064 224 466 ali e-naslovu info@zsss.si.

Pozor! Pri vprašanjih ali opisovanju problema po elektronski pošti sporočite – da vam bomo lahko lažje pomagali – čim več podatkov in informacij
(tudi npr. svojo telefonsko številko) v zvezi z zadevo, ki vas zanima.

ZSSS aktualno

Kaj? Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti: aprila se bomo posvetili novi nadvse aktualni temi, in sicer poklicnim boleznim oziroma novemu pravilniku o poklicnih boleznih, ki smo ga po dobrih tridesetih letih različnih sindikalnih …

»Enakost žensk in moških pomeni, da morajo biti ženske in moški ne le zakonsko, ampak tudi v praksi enako prepoznavni, razpolagati morajo z enako družbeno močjo, biti enako udeleženi na vseh področjih javnega in …

Za razliko od zaposlenih v rednem delovnem razmerju so samozaposleni in prekarni delavci ter delavke, ki delo opravljajo prek različnih prekarnih oblik dela, pri bolniški odsotnosti deležni manj pravic, od uveljavljanja nadomestila za odsotnost …

ZSSS svetuje

Starši so ena od kategorij, ki so v delovnem razmerju posebej varovani. Več vrst pravic pa so deležni tudi iz drugih naslovov.

Vsakršna bolniška odsotnost je odklon od našega delovnega in življenjskega ritma. Ne samo bolezen ali poškodba oziroma sprememba sama, prav tako je lahko stresna tudi vrnitev nazaj na delo. Zato je še pomembneje, da …

Na strokovne službe ZSSS se delavke in delavci pogosto obračajo tudi zaradi vprašanj, povezanih z bolniškimi odsotnostmi. Nekaj smo jih zbrali in ugotovili, da se jih velika večina kar ponavlja in da se jih …

ZSSS člani

Že na protestu ob opozorilni stavki sobaric iz Hotelov Bernardin oziroma iz podjetja Sava Turizem, ki so jih prenesli na zunanjega izvajalca Aktiva Čiščenje, prejšnji teden v Portorožu je bilo slišati tovrstna opozorila, zdaj …

Na Vranskem sta zadnji februarski dan istočasno potekala dva sindikalna kongresa, in sicer sedmi kongres Sindikata delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije (SDGD) ter šesti kongres Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije (Stupis). Omenjena sindikata sta …

Včeraj smo se na protestu ob opozorilni stavki sobaric v Hotelih Bernardin, ki so jih z današnjim dnem »prenesli« na zunanjega izvajalca Aktivo čiščenje, skupaj z našim Sindikatom delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit) …

Delavska enotnost

Delavska enotnost
Delavska enotnost je vaš list, berite jo, uporabljajte jo, naročite jo!
Delavska enotnost je tednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki izhaja 2x mesečno (vsak drugi četrtek, razen v avgustu) v revialni obliki na 24 straneh. Sedanje glasilo ZSSS je začelo izhajati novembra 1942, sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik. Leta 1997 je izdajanje prevzela ZSSS.
Sindikalna lista Plačni priročnik E-baza Priročnik za sindikalne zaupnike

Anketa

Ali podpirate dvig plač v panogah, kot so trgovina, gostinstvo, turizem in druge, kjer so plače že dolgo obupno nizke?
Nalagam ... Nalagam ...

Sindikalna lista

aplikacija Odprite aplikacijo ZSSS na mobilni napravi!