16. maja 2018
Video SDTS in ZSSS: Kaj prinaša dogovor o prazničnem in nedeljskem delovnem času zaposlenim v trgovini?
16. maja 2018
Poziv ZSSS in EKS vladi: Podprite sprejetje direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev
15. maja 2018
Sindikalne centrale od MDDSZ zahtevajo zaustavitev protisindikalnih aktivnosti na IRSD
14. maja 2018
Volitve 2018 v Delavski enotnosti, glasilu ZSSS
11. maja 2018
Odgovori političnih strank na predvolilna vprašanja ZSSS in Pergam

ZSSS aktualno

Sindikalne centrale – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam (Pergam), Konfederacija sindikatov 90 Slovenije (KS 90), Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost (KNSS), Slovenska zveza sindikatov – Alternativa (Alternativa), Zveza delavskih sindikatov …

Delavska enotnost, glasilo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, bo v zvezi z državnozborskimi volitvami, ki so razpisane za 3. junij 2018, poročala skladno s svojo programsko zasnovo in ob tem upoštevala zakonodajo, zlasti zakon o …

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM (Pergam) sta v začetku aprila 20 parlamentarnim in zunajparlamentarnim političnim strankam pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami zastavila nekaj vprašanj. Sindikalisti so politične stranke vprašali glede …

ZSSS stališča

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Evropska konfederacija sindikatov (EKS) sta pozvala slovensko vlado k podpori direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev, saj bi s tem pomembno prispeval k izboljšanju …

Ekonomsko-socialni svet (ESS) je julija 2017 soglasno sprejel Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slovenij, ki so nastala na osnovi socialnega dialoga o Beli knjigi o pokojninah iz aprila …

Predsednica ZSSS je ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN 3A) pozdravila izboljšanje ureditve teh procesov z uvedbo socialne klavzule, s katero se bo prispevalo proti socialnemu dampingu. …

ZSSS člani

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) sta pripravila video s pojasnili o zadnjem aneksu h kolektivni pogodi za trgovino, ki je v veliki meri spremenil ureditev prazničnega in nedeljskega …

Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) je, izhajajoč iz težkega socialnega in eksistencialnega ter zdravstvenega položaja upokojencev in drugih skupin prebivalstva, izbranim političnim strankam pred volitvami postavil vrsto vprašanj o njihovih načrtih. SUS v osmih skupinah …

Republiški odbor Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) je z javnim pismom opozoril, da nameravana podražitev premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pomeni »nesprejemljivo kartelno dogovarjanje zavarovalnic na račun zavarovancev – zavarovalnice želijo s tem povečati svoje dobičke …

Sindikalna lista