Info točka ZSSS

Nudi celovit servis in pomoč tistim, ki ste že naši člani in članice, ponuja pa tudi kratke odgovore na vprašanja ali težave tistih, ki še razmišljate, da bi to postali.

Najdete nas lahko na tel. št. 064 224 466 ali e-naslovu info@zsss.si.

Pozor! Pri vprašanjih ali opisovanju problema po elektronski pošti sporočite – da vam bomo lahko lažje pomagali – čim več podatkov in informacij
(tudi npr. svojo telefonsko številko) v zvezi z zadevo, ki vas zanima.

ZSSS aktualno

ZSSS tradicionalno zaznamuje 10. december, svetovni dan človekovih pravic, ki ga praznujemo v spomin na leto 1948, ko je Generalna skupščina Združenih narodov na ta dan sprejela in razglasila Splošno deklaracijo o človekovih pravicah.

Klemen Ploštajner je sociolog in aktivist mlajše generacije, ki se raziskovalno, akademsko ter politično ukvarja z javno stanovanjsko politiko, s stanovanjsko preskrbo v kapitalizmu, stanovanjsko neenakostjo in pravičnostjo ter podobnimi temami. Od avgusta 2022 …

Odbor ZSSS za enake možnosti je objavil razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2022.

ZSSS svetuje

Zaradi nove pravice do t. i. energetskega dodatka se tudi na sindikalne pisarne obrača vse več tistih, ki naj bi bili do njega upravičeni. Veliko ljudi je namreč na dom prejelo obvestilo direktorata za …

10. oktober, svetovni dan duševnega zdravja, je dan, ko se ozavešča o pomenu duševnega zdravja, njegovem vplivu na življenje ljudi po svetu ter pomenu njegove krepitve. V ZSSS smo letos v središče postavili dostojanstvo …

Desetega septembra že dvajseto leto po vrsti zaznamujemo svetovni dan preprečevanja samomora. Samomorilno vedenje je sicer javni zdravstveni problem, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu, tiste, ki ne zmorejo videti druge rešitve za …

ZSSS člani

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je s predstavniki trgovskih družb po več mesecih pogajanj dosegel dogovor glede postavljenih zahtev po višjih plačah in boljših delovnih pogojih. V nadaljevanju povzemamo rezultate. Spremembe kolektivne pogodbe so v …

Na svojem osmem kongresu je Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije (KŽI) posodobil svoj temeljni akt, pomladil svoje vodstvo in si zastavil smele cilje in naloge v naslednjem petletnem mandatu. 

 Volivke in volivci bomo v nedeljo, 27. novembra, odločali na treh referendumih o tem, ali se uveljavijo trije novi zakoni: o Radioteleviziji Slovenija, o dolgotrajni oskrbi in o vladi. 

Delavska enotnost

Delavska enotnost
Delavska enotnost je vaš list, berite jo, uporabljajte jo, naročite jo!
Delavska enotnost je tednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki izhaja 2x mesečno (vsak drugi četrtek, razen v avgustu) v revialni obliki na 24 straneh. Sedanje glasilo ZSSS je začelo izhajati novembra 1942, sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik. Leta 1997 je izdajanje prevzela ZSSS.
Sindikalna lista Plačni priročnik E-baza Priročnik za sindikalne zaupnike

Anketa

Ali podpirate dvig plač v panogah, kot so trgovina, gostinstvo, turizem in druge, kjer so plače že dolgo obupno nizke?
Nalagam ... Nalagam ...

Sindikalna lista

aplikacija Odprite aplikacijo ZSSS na mobilni napravi!