ZSSS aktualno

Ministrstvo za delo je nedavno pripravilo predlog, po katerem bi ukinili dodatek za delovno aktivnost. Predloge sprememb je v včeraj na štiri ure in pol dolgi burni seji obravnaval odbor državnega zbora za delo, …

Izpostavljamo in vabimo na dogodek ob petnajstih Dnevih slovenskih svetovalnih središč, in sicer na seminar za sindikalne zaupnike z naslovom Izgradnja sodelovanja v procesu vseživljenjskega učenja, ki bo potekal v četrtek, 26. septembra 2019, …

Evropski sindikalni inštitut (ETUI), neodvisna raziskovalna in izobraževalna institucija Evropske konfederacije sindikatov (ETUC), se sistematično ukvarja tudi z izobraževanjem in usposabljanjem. Delajo tudi z mladimi sindikalisti (starostna meja je 40 let), ki so bili …

ZSSS stališča

Predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na svoji včerajšnji seji v Ljubljani sprejelo dokument z naslovom Sindikati in podnebne spremembe, s katerim je naša organizacija na pobudo Sindikata Mladi plus, sindikata študentov, dijakov …

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) še vedno ostro nasprotujemo zakonodajni iniciativi delodajalskih organizacij – o kateri lahko več preberete tukaj – za spremembo komaj sprejetega zakona o minimalni plači.

Glede na vse argumente, ki smo jih slišali ob sprejemanju zakona o minimalni plači v začetku leta 2019, smo, milo rečeno, začudeni nad zakonodajno iniciativo delodajalskih organizacij za spremembo komaj sprejetega zakona.

ZSSS člani

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) ter Zbornica komunalnega gospodarstva sta s 1. septembrom zaradi neposluha vlade začela z zbiranjem podpisov za sprožitev zakonodajnih postopkov v državnem zboru.

Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS) je skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva vložil predlog za začetek postopka za spremembo zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih …

Hrup avtoceste, razbeljen asfalt, umazana prostrana parkirišča, izmikajoči se pogledi, tarnanje, ampak »samo brez imena in fotografije«, so, kot pišemo v novi številki Delavske enotnosti, glasila ZSSS, zaznamovali poletno terensko akcijo Sindikata delavcev prometa …

Delavska enotnost

Delavska enotnost
Delavska enotnost je vaš list, berite jo, uporabljajte jo, naročite jo!
Delavska enotnost je tednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki izhaja 2x mesečno (vsak drugi četrtek, razen v avgustu) v revialni obliki na 24 straneh. Sedanje glasilo ZSSS je začelo izhajati novembra 1942, sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik. Leta 1997 je izdajanje prevzela ZSSS.

Sindikalna lista