27. marca 2017
Tuje gospodarske zbornice niso socialni partnerji pri nas
24. marca 2017
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije v Planici: Dovolj nam je!
23. marca 2017
Iz Delavske enotnosti, št. 11, leto 2017: Prvi korak narejen
16. marca 2017
Iz Delavske enotnosti, št. 10, leto 2017: Pomembno je rešiti Cimos
9. marca 2017
Iz Delavske enotnosti, št. 9, leto 2017: Se bo agonija končno končala?

ZSSS aktualno

V Sloveniji je treba čim prej sprejeti zakon o reprezentativnosti delodajalskih organizacij, s čimer bi še bolj jasno določili in zaščitili sicer dokaj delujoči socialni dialog pri nas. Nekatere zasebna interesna združenja s koreninami …

Usoda Cimosa, slovenskega avtomobilskega velikana, je še vedno skrajno negotova. Sindikalisti vztrajajo, da je za njegovo rešitev treba storiti vse. Cimos v svojih družbah v Sloveniji in še v treh nekdanjih jugoslovanskih republikah zaposluje …

»Delavke in delavci smo 21. marca lani na okrožno sodišče v Novi Gorici vložili predlog za uvedbo stečajnega postopka za Agroind. Leto dni po tem stečajni postopek, ki so ga pravosodni organi trikrat uvedli …

ZSSS stališča

  Včeraj, 28. 2. 2017, je Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Evropskega parlamenta glasoval o amandmajih na predlog za dopolnitev direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem …

Predsednik ZSSS Dušan Semolič, sekretar Sindikata finančnih organizacij Slovenije (SFOS) Drago Ščernjavič in odvetnik Mirko Bandelj so na novinarski konferenci v četrtek, 23. 2. 2017, izrazili ogorčenje in nasprotovanje ravnanju vodstva Zavarovalnice Triglav (ZT) …

Predsednica Ekonomsko socialnega strokovnega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Jerkič je upravo SDH pozvala, naj poseže v dogajanja v Zavarovalnici Triglav in tamkajšnjo upravo »opozori na nedopustna ravnanja  v primeru sindikalnega zaupnika Mileta …

ZSSS člani

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije (SGIT) bo v soboto, 25. marca 2017, v Planici z letaki začel opozarjati domačo in tujo turistično javnost na položaj gostinskih delavk in delavcev, ki izven blišča v  …

V Domu sindikatov v Ljubljani so veliko mizo, menda še ne pogajalsko, ta ponedeljek zasedli predstavniki sindikatov zasebnega sektorja ZSSS in delodajalcev. Drugi korak bo oblikovanje strokovne skupine obeh interesnih skupin socialnih partnerjev. Sindikati …

Območni odbor Sindikata obrti in podjetništva Slovenije (SOPS) Podravja je s pomočjo Območne organizacije ZSSS Podravje in Koroška, Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSS), Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS), Sindikata tekstilne in usnjarskopredelovalne …

Sindikalna lista

marec 2017

Ekonomski izračun

Izračunaj si svojo plačo