18. januarja 2018
O specifičnih zahtevah želijo ločena pogajanja
18. januarja 2018
Kakšne posledice ima prenehanje kolektivne pogodbe?
15. januarja 2018
Komentar ZSSS ob predlogu za dvig minimalne plače
12. januarja 2018
Tudi na Fursu bodo stavkali
11. januarja 2018
Vpis v Register dejanskih lastnikov obvezen tudi za sindikate!

ZSSS aktualno

V zadevi VIII Ips 56/2017 z dne 19. 9. 2017 je Vrhovno sodišče presojalo vprašanje, kakšne so posledice prenehanja veljavnosti kolektivne pogodbe na vsebino pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Z vami delimo zapis …

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je danes, v ponedeljek, 15. 1. 2018, sporočila, da bo predlagala, da se minimalna plača za leto 2018 dvigne za 4,7 …

Skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1; Ur. l. RS, št. 68/2016, dalje zakon) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve vzpostavlja Register dejanskih lastnikov (RDL), namenjen transparentnosti lastniških …

ZSSS stališča

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je skupaj s Konfederacijo sindikatov Slovenije Pergam in Delavsko svetovalnico pred razpravo o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti prejšnji ponedeljek, 13. 11. 2017, poslanke in poslance v odboru …

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na podlagi 1. posveta predsednikov in sekretarjev sindikatov dejavnosti 24. 10. 2017 ter 3. seje predsedstva ZSSS 14. 11. 2017 pripravila stališča do predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi …

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so se na novinarski konferenci v ponedeljek, 25. 9. 2017, kritično odzvali na predlog noveliranja zakona o delovnih razmerij (ZDR) n zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju …

ZSSS člani

Predstavniki Sindikata carinikov Slovenije (SCS), Sindikata Ministrstva za obrambo (SMO) in sindikata Veterinarjev Slovenije (SVS) – Dušan Pečnik, Darko Milenkovič in Marjan Lah ter Nataša Ajdič – so na novinarski konferenci v četrtek, 18. …

Predstavniki Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), njegove konference sindikata Durs in Sindikata carinikov Slovenije (SCS) so na novinarski konferenci v petek, 12. 1. 2018, predstavili razloge za udeležbo na splošni opozorilni stavki javnega sektorja …

Stavkovni odbor reprezentativnih sindikatov državnih organov (Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS), Sindikat carinikov Slovenije (SCS), Sindikat ministrstva za obrambo (SMO), Sindikat veterinarjev Slovenije (SVS), Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ) in Sindikat pilotov ministrstva …

Sindikalna lista

december 2017, 1