6. junija 2018

Maribor, 6. junij 2018 Namen seminarja: Seznaniti člane sindikata in sindikalne zaupnike o raznolikosti oblik dela, v katere smo včasih tudi prisiljeni  za golo preživetje.  Pokazati želimo razlike med pričakovanji delavcev in delodajalcev . …

18. maja 2018

Ljubljana, 18. 5. 2018 Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti predstavnike sindikatov o administraciji evidence članov. Seznaniti  jih s ključnimi elementi zbiranja podatkov o članih ter o ravnanju z občutljivimi osebnimi podatki. 25.maja 2018 …

17. maja 2018

  Nova Gorica,  17. 5. 2018 Namen seminarja: Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov iz zasebnega sektorja o ureditvi delovnega časa, vključno z odmori, počitki in letnim dopustom, po določilih Zakona o delovnih razmerjih …

10. maja 2018

Celje, 10. maj 2018 Namen seminarja: Namen seminarja je nadgraditi znanje o procesu pogajanj s sindikalno specifičnimi situacijami, s katerimi se sindikalisti najpogosteje srečujejo, kadar so v funkciji pogajalcev. Seminar priporočamo: • predsednikom sindikatov skupaj …

12. aprila 2018

Ljubljana, 12. april 2018 Namen seminarja: Seznaniti udeležence z delovanjem ZSSS in sindikatov dejavnosti, predstaviti vpetost sindikatov v družbo, predstaviti področja delovanja. Predavateljica bo razložila kje in kako delujejo sindikati, kaj so aktualni dosežki …

5. aprila 2018

Celje, 5. april 2018 Namen seminarja: Seznaniti člane sindikatov o razlogih za nastanek in razvoj samostojne pravne veje delovnega prava, njene vpetosti v pravni red, ki velja v EU in RS. Slušatelji se tudi …

29. marca 2018

  Ljubljana, 29. marec 2018   Namen seminarja je udeležence seznaniti z aktualnimi kampanjami včlanjevanja mladih po svetu, pregledati, katerih metod se poslužujejo sindikati s ciljem pritegniti mlajše generacije in ugotoviti, kako poskrbeti, da …

22. marca 2018

  Maribor, 22. marec 2018 Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike, predsednike sindikatov ter ostale člane organov sindikatov podjetij in zavodov, o obliki sindikalnega boja  preko socialnega dialoga, o tem kako le ta deluje …

15. marca 2018

Ljubljana, 15. marec 2018 Namen seminarja je seznaniti predstavnike sindikatov o administraciji evidence članov, spoznati jih s ključnimi elementi zbiranja podatkov o članih ter z ravnanjem z občutljivimi osebnimi podatki. Udeleženec ob koncu izobraževanja: …

22. januarja 2018

Ljubljana, 22. januar 2018 Namen seminarja je predstavitev: • posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.); • predpisov, ki vplivajo na poslovanje, poročanje in roke predložitve poročil …

12. decembra 2017

Ljubljana, 12. december 2017 Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kakšne so pojavne oblike in značilnosti psihičnega nasilja na delovnem mestu, kako je urejena zakonodaja in kako se soočati s takšnimi pojavi v organizacijah. …

23. novembra 2017

Ljubljana, 23. november 2017 Upravljanje sredstev sindikalne članarine in poslovanje sindikata pri delodajalcu Namen seminarja je predstavitev: – posebnosti poslovanja dejavnosti sindikatov (akti, pridobivanje in poraba članarine; odgovornosti zakonitega zastopnika sindikata – predsednika; itd.); – predpisov, …

4. julija 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS) so na novinarski konferenci v torek, četrtega julija 2017, skupaj z odvetnikom Mirkom Bandljem predstavili težavne razmere za delavke in …

3. julija 2017

Predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so na novinarski konferenci v ponedeljek, 3. julija 2017, predstavili pobudo (glej pripeti dokument), s katero bi državni organi lahko odpravili posledice dokončnega prehoda na nov sistem poročanja …

21. junija 2017

Ljubljana, 21. junij 2017 Namen seminarja je seznaniti delavske zaupnike za varnost in zdravje pri delu, predstavnike sveta delavcev in sindikaliste o tehničnih in vsebinskih vidikih uspešne uporabe programa Word, s katerim se dnevno …

15. junija 2017

Celje, 15. junij 2017 Namen seminarja je seznaniti sindikalne zaupnike in predsednike sindikata v podjetjih/zavodih o pomenu, delovanju in organiziranosti sindikalnih struktur v ZSSS, o nalogah in odgovornostih sindikalistov ter o ostalih tehničnih zahtevah …

25. maja 2017

Ljubljana, 25. maj 2017 Namen seminarja je seznaniti člane sindikata, kako poiskati pomoč v konfliktnih situacijah s področja delovnega in socialnega prava, ter jim prikazati različne možnosti, ki jih imajo pri reševanju tovrstnih sporov, …

18. maja 2017

Ljubljana, 18. maj 2017 Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov z osnovami delavskega soupravljanja, zakonodajno podlago, vlogo in odgovornostmi sveta delavcev ter s pomenom in načini sodelovanja med svetom delavcev in sindikatom. Seminarje priporočamo: …

11. maja 2017

Nova Gorica, 11. maj 2017 Namen seminarja je seznaniti člane sindikatov z dejstvom, da ima način, kako nekaj povemo, večjo težo kot to, kaj povemo. Zato so prepričljivi sogovorniki tako dobro sprejeti in uspešni …

24. aprila 2017

Novo mesto, 24. april 2017 Namen seminarja je člane sindikatov seznaniti, kako na najboljši način pristopiti k mladim, kako mlade pritegniti v sindikat in kako poskrbeti, da po včlanitvi mladi ostanejo aktivni. Seminarje priporočamo: …