•  MAKROEKONOMSKI KAZALCI

INFLACIJA

Po podatki Statističnega urada RS smo v letu 2019 imeli na letni ravni 1,8 odstotno inflacijo, povprečna letna inflacija pa je znašala 1,6 odstotka.

Po podatkih SURS so k inflaciji v letu 2019 največ prispevale višje cene hrane (za 3,5 %)  in višje cene raznovrstnega blaga in storitev (za 4,4 %). Višje so bile tudi cene storitev iz skupine oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem, ki so se povišale za 6,7 % ter višje cene gostinskih storitev za 3,8 %. V letu 2019 so se povišale cene nekaterih ključnih osnovnih življenjskih potrebščin in sicer hrane in brezalkoholnih pijač (za 3,3 %), nekatere prevozne storitve (4,0 %), izobraževanje (5,6 %), gostinske storitve (3,8 %). V košarici zaposlenih prav te cene življenjskih potrebščin in storitev predstavljajo največji delež stroškov ter pomembno vplivajo na življenjski standard zaposlenih.

 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD

Po prvi oceni Statističnega urada RS se je bruto domači proizvod v letu 2019 povečal za 2,4 %. H gospodarski rasti je pomembno prispevalo zunanje povpraševanje, izvoz se je v letu 2019 povečal za 4,4 %, domača potrošnja je bila v lanskem letu zmernejša kot v letu 2018 in se je povečala za 2,1 %, izdatki za končno potrošnjo pa so se povečali za 2,4 %. Rast bruto investicij v osnovna sredstva  je v letu 2019 znašala 3,2 %, rast investiciji je bila nižja kot v letu 2018.

 

  • OBDAVČITEV PREJEMKOV

 

OBDAVČITEV REGRESA

Regres za letni dopust je od leta 2019 dalje davčno razbremenjen. V skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je regres za letni dopust oproščen plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost, tako da se do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjem podatku Statističnega urada Republike Slovenije  ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

 

OBDAVČITEV IZPLAČIL ZA POSLOVNO USPEŠNOST (BOŽIČNICA, 13 PLAČA, ipd.)

Z spremembo Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2S) se od januarja 2018 del plače za poslovno uspešnost po ZDR-1, izplačan 1-krat v koledarskem letu, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Tako bodo zaposleni ob izplačilu božičnice, 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, 1x v letu plačali zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji pa bo oproščen plačila dohodnine.

 

DOHODNINSKA LESTVICA IN STOPNJE DOHODNINE V LETU 2020

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020, FURS

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve se v letu 2020 upoštevajo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020, FURS

 

SPLOŠNA OLAJŠAVA V LETU 2020

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2020:

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020, FURS

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja letu 2020 se upošteva:

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020, FURS

 

Share