•  MAKROEKONOMSKI KAZALCI

INFLACIJA

Po podatki Statističnega urada RS smo v letu 2018 imeli na letni ravni 1,4 odstotno inflacijo, povprečna letna inflacija pa je znašala 1,7 odstotka.

Po podatkih SURS so k rasti inflacije največ prispevale višje cene energentov (za 6,5 %)  in višje cene storitev in blaga, ki so se  v povprečju povišale za 3 %. Cene električne energije so se povečale za 3,3 %, tekoča goriva za 10,4 %, toplotna energija za 14,8 %. Opazneje so se podražile stanovanjske najemnine (za 6,5 %), ter bolnišnične in zunaj bolnišnične storitve (za 7 % oz. 5 %). Dražje kot v preteklem letu so bile tudi telefonske storitve (za 3,8 %), dražji počitniški paketi ( za 7,3%), ter gostinske storitve (za 2,7 %). Višje so bile tudi cene nekaterih osnovnih življenjskih potrebščin in sicer višje cene zelenjave za 4,7 %, višje cene obutve (za 4,8 %). Povečale so se cene tistih dobrin in storitev, ki v košarici zaposlenih poleg hrane oblačil in obutve, predstavljajo največji delež stroškov, ki pomembno vplivajo na življenjski standard zaposlenih.

 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD

Bruto domači proizvod se je v letu 2018  po prvih ocenah Statističnega urada RS povečal za 4,5 %. K povečanju bruto domačega proizvoda v letu 2018, je pomembno prispeval izvoz, rast izvoza je znašala 7,2 % in je bila v primerjavi s preteklim letom nekoliko zmernejša (v 2017 za 10,7 %). K rasti je pomembno prispevala tudi domača potrošnja, ki se je povečala za 4,6 % (kar je največ po letu 2007). Najpomembnejši komponenti domače potrošnje sta končna potrošnja gospodinjstev, ki se je povečala za 2,2 % ter bruto investicije v osnovna sredstva, ki so se v letu 2018 povečale za 10,6 %.

 

  • OBDAVČITEV PREJEMKOV

 

OBDAVČITEV REGRESA

Regres za letni dopust je od letošnjega leta dalje davčno razbremenjen. V skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je regres za letni dopust oproščen plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost, tako da se do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjem podatku Statističnega urada Republike Slovenije  ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

 

OBDAVČITEV IZPLAČIL ZA POSLOVNO USPEŠNOST (BOŽIČNICA, 13 PLAČA, ipd.)

Z spremembo Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2S) se od januarja 2018 del plače za poslovno uspešnost po ZDR-1, izplačan 1-krat v koledarskem letu, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Tako bodo zaposleni ob izplačilu božičnice, 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, 1x v letu plačali zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji pa bo oproščen plačila dohodnine.

 

DOHODNINSKA LESTVICA V LETU 2019

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019, FURS

OLAJŠAVE V LETU 2018

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2019.

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019, FURS

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka v letu 2019 iz delovnega razmerja  se upošteva:

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019, FURS

 

Share