•  MAKROEKONOMSKI KAZALCI

INFLACIJA

Po podatki Statističnega urada RS smo v letu 2019 imeli na letni ravni 1,8 odstotno inflacijo, povprečna letna inflacija pa je znašala 1,6 odstotka.

Po podatkih SURS so k inflaciji v letu 2019 največ prispevale višje cene hrane (za 3,5 %)  in višje cene raznovrstnega blaga in storitev (za 4,4 %). Višje so bile tudi cene storitev iz skupine oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem, ki so se povišale za 6,7 % ter višje cene gostinskih storitev za 3,8 %. V letu 2019 so se povišale cene nekaterih ključnih osnovnih življenjskih potrebščin in sicer hrane in brezalkoholnih pijač (za 3,3 %), nekatere prevozne storitve (4,0 %), izobraževanje (5,6 %), gostinske storitve (3,8 %). V košarici zaposlenih prav te cene življenjskih potrebščin in storitev predstavljajo največji delež stroškov ter pomembno vplivajo na življenjski standard zaposlenih.

 

BRUTO DOMAČI PROIZVOD

Bruto domači proizvod se je v letu 2018  po prvih ocenah Statističnega urada RS povečal za 4,5 %. K povečanju bruto domačega proizvoda v letu 2018, je pomembno prispeval izvoz, rast izvoza je znašala 7,2 % in je bila v primerjavi s preteklim letom nekoliko zmernejša (v 2017 za 10,7 %). K rasti je pomembno prispevala tudi domača potrošnja, ki se je povečala za 4,6 % (kar je največ po letu 2007). Najpomembnejši komponenti domače potrošnje sta končna potrošnja gospodinjstev, ki se je povečala za 2,2 % ter bruto investicije v osnovna sredstva, ki so se v letu 2018 povečale za 10,6 %.

 

  • OBDAVČITEV PREJEMKOV

 

OBDAVČITEV REGRESA

Regres za letni dopust je od leta 2019 dalje davčno razbremenjen. V skladu z Zakonom o dohodnini in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je regres za letni dopust oproščen plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost, tako da se do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjem podatku Statističnega urada Republike Slovenije  ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja in v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

 

OBDAVČITEV IZPLAČIL ZA POSLOVNO USPEŠNOST (BOŽIČNICA, 13 PLAČA, ipd.)

Z spremembo Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2S) se od januarja 2018 del plače za poslovno uspešnost po ZDR-1, izplačan 1-krat v koledarskem letu, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

Tako bodo zaposleni ob izplačilu božičnice, 13. plače ali kako drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost, 1x v letu plačali zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji pa bo oproščen plačila dohodnine.

 

DOHODNINSKA LESTVICA V LETU 2019

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019, FURS

OLAJŠAVE V LETU 2019

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2019.

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019, FURS

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka v letu 2019 iz delovnega razmerja  se upošteva:

Vir: Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019, FURS

 

Share