Na tem spletnem mestu so dostopna uradno sprejeta stališča Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter njeni različni odzivi, pozivi, izjave, javna pisma in podobno. Seznam ni popoln in ga sproti dopolnjujemo.


Stališča ZSSS na področju varnosti in zdravja pri delu od leta 2017 naprej je mogoče najti na tej povezavi


2024

Pripombe ZSSS na predlog Zakona o digitalizaciji, ki ga je v javno obravnavo na e-Demokraciji od 12. 4. do 12. 5. 20241 posredovalo Ministrstvo za zdravje, 10. 4. 2024

Pripombe na predlog odloka o strategiji upravljanja naložb države, poslano ministrstvu za finance, 11. 4. 2024

Davki konkurenčnost in produktivnost, gradivo in komentar, 9. 4. 2024

2023

Odziv ZSSS na predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, 16. 10. 2023

Izhodišča predsedstva ZSSS za pogajanja o pokojninski reformi 2024 (sprejeta na 6. seji 12. 9. 2023)

Mini davčna reforma po meri kapitala? Komentar predloga Gospodarske zbornice Slovenije, 25. 9. 2023

Nihče, ki potrebuje dolgotrajno oskrbo, ne sme biti na slabšem! Odziv ZSSS na sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi, 18. 7. 2023

Stališča ZSSS o predlogu zakona o spremembi Zakona o zavodih, 17. 5. 2023

Stališča predsedstva ZSSS glede paketa predlogov zakonov s področja zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, 19. 4. 2023

Ob spremembah zakona o čezmejnem izvajanju storitev: Korak naprej k varstvu in zaščiti pravic napotenih delavcev!, 15. 2. 2023

Od besed k dejanjem! Poziv za odpravo outsourcinga in izkoriščanja delavk ter delavcev pri zunanjih izvajalcih storitev čiščenja, 24. 1. 2023

Minimalna plača v letu 2023: za koliko se bo dvignila in zakaj je nujen dvig vseh plač, 12. 1. 2023

Vrnite nam javno zdravstvo! ZSSS podpira stavko pacientov in se pridružuje pozivu civilne iniciative Glas ljudstva, 5. 1. 2023

2022

Udeležimo se referendumov in izkoristimo glas, ki ga imamo na voljo!, 24. 11. 2022

Ne pozabite na delavke in delavce! Pobuda ZSSS za izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja, 23. 11. 2022

Proti delodajalski ignoranci pozivov k dodatnim ukrepom za varno in zdravo delo, 7. 10. 2022

Korak v pravo smer – Odziv ZSSS na predlog pogajalskih izhodišč za dvig minimalne plače, 28. 10. 2022

Pri spopadu z draginjo ne pozabite revne zaposlene!, 31. 8. 2022

Pripombe ZSSS o predlogu Zakona o spremembah Zakona o dohodnini, 18. 8. 2022

Stališče ZSSS o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 15. 3. 2022

Stališče ZSSS o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP), 15. 3. 2022

Stališče ZSSS o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), 15. 3. 2022

Stališče ZSSS o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-H, EPA 2547 – VIII), 15. 3. 2022

Še vedno smo proti predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini: grozijo nevarne davčne spremembe, zaradi katerih bodo na slabšem delavke in delavci, 8. 3. 2022

Stališča ZSSS o predlogih Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu in Zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela, 11. 2. 2022

Demanti novih lažnih novic – V ustavno presojo smo sindikalne centrale šle zaradi izigravanja socialnega dialoga in zakonodaje, 27. 1. 2022

Zgolj pasivni opazovalci ne bomo! Zakaj sindikatov ni na zaključni konferenci projekta »Reforma pokojninskega sistema v Sloveniji«, 27. 1. 2022

Pravilnik o programu obveznega cepljenja 2022 – stališče ZSSS, 25. 1. 2022


2021

Predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (PKP 10), 16. 12. 2021

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – dopis sindikalnih central in delodajalskih organizacij, 13. 12. 2021

Proti predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini: grozijo nevarne davčne spremembe, zaradi katerih bodo na slabšem delavke in delavci, 30. 11. 2021

Resolucija ZSSS: Za poštene delovne pogoje v platformnem gospodarstvu, 22. 11. 2021

ZSSS ostro nasprotuje prelaganju stroškov na stanovalce domov za starejše!, 19. 11. 2021

Poziv ministru za delo: Uskladite znesek minimalne plače in izračunajte minimalne življenjske stroške!, 27. 9. 2021

Iskanje odgovorov na različna vprašanja in dileme – Pravna služba ZSSS o PCT pogojih, testiranju, cepljenju, razkrivanju podatkov …, 9. 9. 2021

Stališča ZSSS o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 19. 7. 2021

Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja: odziv sindikalnih central, 7. 7. 2021

Ob načrtovanih spremembah socialne zakonodaje sindikati sporočamo: Posegi so neutemeljeni, slabo premišljeni, neusklajeni s socialnimi partnerji …, 29. 6. 2021

Protestiramo, ker se je vlada odrekla socialnemu partnerstvu, 23. 6. 2021

Davčne spremembe so trojanski konj, zaradi katerega bodo delavke in delavci na koncu na slabšem, 20. 5. 2021

Sindikalne centrale o stanju socialnega (ne)dialoga v Sloveniji obvestile Evropsko komisijo in druge institucije, 19. 5. 2021

Pripombe Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (EVA 2021-1611-0029), na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (EVA 2020-1611-0129) in na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (EVA 2021-1611-0031), 30. 4. 2021

Stališča ZSSS k predlogu zakona o debirokratizaciji, 6. 4. 2021

Težave z aktualnim vladnim predlogom nacionalnega demografskega sklada, 6. 4. 2021

Revizija 2021 seznama delovnih mest, na katerih je obvezno poklicno zavarovanje, 6. 4. 2021

Za pravičnejšo normalnost, dejansko enakost, dostojanstvo, socialno pravičnost in mir! – ZSSS ob 8. marcu, 5. 3. 2021

Proti škodljivi uvedbi socialne kapice, ki pomeni samo globoko luknjo v javnih blagajnah, 4. 3. 2021

Debirokratizacija kot pretveza za ukinjanje solidarnosti (in še česa zraven), 19. 2. 2021

Stališča ZSSS glede osmega paketa pomoči (PKP 8), 28. 1. 2021

Kaj prinaša osmi protikoronski paket? Sindikalni komentar predlogov, 27. 1. 2021


2020

Poziv reprezentativnih sindikalnih central poslancem in poslankam glede predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, 10. 12. 2020

Proti razgradnji delovnih razmerij! – Naš odziv ob zeleni luči zakonski podlagi za prihod Uberja v Slovenijo, 10. 12. 2020

ZSSS nasprotuje poskusom zamrznitve minimalne plače in začenja s pripravami na vse oblike sindikalnega boja, vključno s splošno stavko!, 8. 12. 2020

Stališče predsedstva ZSSS o zakonu o nacionalnem demografskem skladu, 8. 12. 2020

V primeru zamrznitve minimalne plače referendum! – Poziv poslankam in poslancem državnega zbora, 20. 11. 2020

Naj bodo ukrepi usmerjeni k ljudem: Predlogi ZSSS za nov, šesti protikoronski paket, 4. 11. 2020

Odziv predsednice ZSSS Lidije Jerkič na predloge strateškega sveta za debirokratizacijo: »Ne izgubljajmo časa z ukrepi vprašljive legitimnosti«, 23. 9. 2020

Sindikalne centrale pozivajo vlado: Ne sprejmite še petega protikoronskega paketa, nadaljujte z usklajevanji!, 23. 9. 2020

Odziv sindikalnih central na napovedan nov protikoronski paket PKP5, 11. 9. 2020

Stališča ZSSS do zakona o dolgotrajni oskrbi, 10. 9. 2020 

Dolgotrajna oskrba naj bo izključno javna!, 26. 8. 2020

Nič o delavkah in delavcih brez nas: Aktualno z ekonomsko-socialnega sveta, 20. 7. 2020

Tudi sindikalne centrale z zaskrbljenostjo spremljamo spremembe medijske zakonodaje, 14. 7. 2020

Analiza delovanja medicine dela v času epidemije COVID-19, 17. 6. 2020 

Tretji “koronapaket” pri nekaterih točkah brez podpore sindikatov, 19. 5. 2020

Brez rešitev za številne skupine – Razočaranje nad vsebino interventnega zakona, 3. 4. 2020
Korak v pravo smer, a ne brez pomanjkljivosti – Odziv sindikalnih central na zakon o interventnih ukrepih, 30. 3. 2020

Nujna je solidarnost pri delitvi bremen – Sindikalne centrale komentirajo predlagane vladne smernice za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, 25. 3. 2020

Delite nas na prvorazredne in drugorazredne! – Kako si je elita zvišala plače, 20. 3. 2020

“Delavke in delavci zahtevajo pojasnila”: Ob epidemiji novega koronavirusa ZSSS poziva vlado in delodajalce k ustreznim ukrepom, 16. 3. 2020

Pismo podpore kolegici sindikalistki, dr. Urši Opara Krašovec, 13. 2. 2020

Stališča sindikalnih central o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 22. 1. 2020

Davki in prispevki: Koga davčna reforma najbolj razbremenjuje, 20. 1. 2020


2019

Pismo podpore ZSSS: Solidarno s francoskimi soborci in soborkami, 11. 12. 2019

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic: Upokojenkam in upokojencem pripada dostojna pokojnina za dostojno življenje, 10. 12. 2019

Za več solidarnosti – Zdravstveno zavarovanje kot steber socialne države, 4. 12. 2019

Sindikati ne bodo pristali na nezakonito delodajalsko nižanje plač, 2. 12. 2019

Proti katastrofičnim napovedim delodajalcev in ustvarjanju izrednih razmer ob skorajšnjem dvigu minimalne plače!, 13. 11. 2019

Odziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) na zavajanje ministra za finance – Davčnega paketa ne podpiramo!, 4. 10. 2019

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič odstopila z mesta predsednice Ekonomsko-socialnega sveta, 27. 9. 2019

Tudi sindikati gremo na podnebni štrajk!, 19. 9. 2019

Podprimo mlade v boju za skupno prihodnost! ZSSS poziva k udeležbi na podnebnem štrajku, 18. 9. 2019

O ukinitvi dodatka za delovno aktivnost: Proti temu, da bi jo najslabše odnesli najrevnejši, 12. 9. 2019

Dokument Sindikati in podnebne spremembe, 11. 9. 2019

Na mrtvem planetu tudi služb ne bo več – ZSSS sprejela dokument Sindikati in podnebne spremembe, 11. 9. 2019

Izpostavljamo: Za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, 6. 9. 2019

Pripombe ZSSS o predlaganem davčnem paketu: o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2), o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička od osvojitve izvedenih finančnih instrumentov, 1. 8. 2019

Združevanje Dnevnika in Večera? Lahko, a ne na račun zaposlenih!, 1. 8. 2019

Ostro zavračamo delodajalske pobude za spremembo zakona o minimalni plači!, 2. 7. 2019

Odziv ZSSS na težnje po spremembi zakona o minimalni plači: Gre za poskus, ki ne bo uspešen, 18. 6. 2019

Odprto pismo ZSSS in SDPZ: ‘Avtoprevozniki v stiski stiskajo tuje voznike’, 14. 5. 2019

Pripombe ZSSS o predlogu o spremembah zakona o socialno varstvenih prejemkih, 24. 4. 2019

Vse o dolgotrajni oskrbi: vprašanja, dileme, pogledi, 29. 3. 2019

Podpora delavcem v podjetju Piloti Koper, d. o. o., 29. 3. 2019

Pobuda ZSSS predsedniku vlade, 5. 2. 2019

Da bo delavkam in delavcem ter njihovim družinam resnično bolje, 23. 1. 2019


2018

Protest sindikalnih central zaradi izključevanja iz razprave o plačah, 11. 10. 2018

Prvi odziv ZSSS na priporočila OECD, 14. 6. 2018

Poziv ZSSS in EKS vladi: Podprite sprejetje direktive o usklajevanju zasebnega in družinskega življenja staršev in oskrbovalcev, 16. 5. 2018

Objavljamo izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sprejeta julija 2017, 30. 3. 2018

ZSSS podpira izboljšave zakona o javnem naročanju, 20. 2. 2018

Predlog novele zakona o javnih prevozih v cestnem prometu je treba umakniti, 13. 2. 2018

ZSSS podpira dopolnitev zakona o enakih možnostih žensk in moških, 25. 1. 2018

Stališča ZSSS glede ZZVZZ-1, 23. 1. 2018


2017

Zagotoviti proračunska sredstva za insourcing!, 21. 11. 2017

Stališča ZSSS glede predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, 17. 11. 2017

ZSSS nasprotuje dodatni obremenitvi ZZZS z bolniškim nadomestilom, 26. 9. 2017

Pravi čas za zvišanje plač, 12. 7. 2017

Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, 30. 6. 2017

ZSSS ob 28. aprilu 2017, svetovnem dnevu varnosti in zdravja pri delu in spominskem dnevu na delavce, umrle zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 19. 4. 2017

Odbor v Evropskem parlamentu glasoval za sindikalne amandmaje, 1. 3. 2017

ZSSS in SFOS: Zahtevamo ustavitev vseh postopkov proti sindikalistu, 23. 2. 2017

Predsednica ESSO od SDH pričakuje zaščito sindikalnega zaupnika, 22. 2. 2017

Pismo slovenskih delavcev poslancema Evropskega parlamenta, gospe Romani Tomc in gospodu Ivu Vajglju, 17. 2. 2017

Konferenca ZSSS o beli knjigi o pokojninah, 11. 1. 2017


2016

Izjava ZSSS za medije ob prodaji Heliosa, 9. 12. 2016

Bela knjiga o pokojninah – črni obeti za ženske?, 12. 10. 2016

Novinarska konferenca ZSSS: Evropski steber socialnih pravic – nova smer socialne varnosti. Tudi v Sloveniji?, 24. 9. 2016

»Zakaj Ustavno sodišče Republike Slovenije zavlačuje z odpravo krivice?«, 26. 2. 2016

Share