Tudi sindikalne centrale z zaskrbljenostjo spremljamo spremembe medijske zakonodaje

14. 7. 2020

Objavljamo odziv reprezentativnih sindikalnih central, med njimi tudi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, na predloge zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih, zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija ter zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenski tiskovni agenciji.

Z zaskrbljenostjo spremljamo poskus spreminjanja svežnja medijske zakonodaje, ki močno posega v dejavnost javne službe, ki jo izvaja Radiotelevizija Slovenija, s tem pa tudi ogroža več sto delovnih mest v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija.

Ministrstvo za kulturo je dne 9. 7. 2020 objavilo predloge Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni agenciji, za javno obravnavo pa namenilo natanko 6 dni, saj se javna obravnava izteka 15. 7. 2020. Zlasti predlog Zakona o Radioteleviziji Slovenija močno krči razpoložljiva sredstva za delovanje Radiotelevizije Slovenija, onemogoča kakovostno izvajanje javne službe, ogroža delovna mesta, prinaša komercializacijo Radiotelevizije Slovenija in jo s tem postavlja v veliko odvisnost od tržnih virov z vsemi negativni učinki, ki jih to prinaša za izvajanje javne službe in uporabnike storitev, ki jih zagotavlja Radiotelevizija Slovenija, vključno s tveganjem privatizacije.

Prepričani smo, da je tak način sprejemanja zakonodaje, ki ureja delovanje javnih služb, med katere spada tudi velik del dejavnosti, ki jo po veljavnem Zakonu o Radioteleviziji Slovenija izvaja Radiotelevizija Slovenija, nesprejemljiv, neodgovoren in škodljiv. Izvajanje javne službe ne more in ne sme biti izključno stvar vladajoče koalicije, ki bi izvajanje javne službe prikrojila svojim potrebam, temveč gre za odločitev, ki mora biti pripravljena in sprejeta s soglasjem in v interesu širše javnosti in ob vključevanju vseh relevantnih deležnikov, vključno s sindikat ter strokovno in laično javnostjo.

Način priprave predmetnega svežnja medijske zakonodaje te deležnike izključuje iz postopka priprave in sprejemanja, izjemno kratek rok za javno obravnavo pa jasno sporoča, da gre pri javni obravnavi v konkretnem primeru zgolj za formalnost in ne za dejansko željo pridobitve odzivov javnosti na predlagane spremembe. Posebej opozarjamo, da takšen način priprave zakonodaje tudi krši Resolucijo o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09), katere namen je zagotavljanje legitimnosti sprejetih odločitev in zmanjševanje demokratičnega deficita z omogočanjem sodelovanja čim širšega kroga subjektov pri pripravi odločitev predstavljata izhodišče za sprejem kakovostnih in učinkovitih predpisov ter njihovo izvajanje za uresničevanje politik na posameznem področju. Po Resoluciji o normativni dejavnosti mora biti rok za javno obravnavo praviloma 30-60 dni in nedvomno bi bilo potrebno pri tako pomembnih sistemskih spremembah omogočiti kar najdaljše roke za javno obravnavo, ki hkrati ne bi smeli pasti v obdobje letnih dopustov, kar objektivno onemogoča ali vsaj otežuje resno in celovito obravnavo in usklajevanje.

Glede na navedeno zahtevamo, da se predlogi vseh treh zakonov iz svežnja medijske zakonodaje nemudoma umaknejo iz javne obravnave in se izvede transparentno usklajevanje predlogov z vsemi relevantnimi deležniki, vključno z reprezentativnimi sindikati in strokovno javnostjo in ob skrbnem tehtanju posledic predlaganih rešitev na kulturnem in socialnem področju. Po zaključku tega usklajevanja naj se omogoči javna obravnava predlogov v trajanju najmanj 60 dni, ki bo omogočila sodelovanje najširše javnosti in možnost dodatnega usklajevanja morebitnih odprtih vprašanj, z namenom ohranitve in razvoja kakovostne javne službe, ki jo izvaja Radiotelevizija Slovenija kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena.

Odziv sindikalni central je v celoti dostopen tudi na tej povezavi.


Preberite še:

Sindikat Glosa opozarja: Predlagani medijski sveženj ruši temelje demokracije

Share