Na ZSSS smo pripravili spletni, prosto dostopen e-priročnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Namenjen je delavkam in delavcem, sindikalnim zaupnikom in zaupnicam ter drugim sindikalnim predstavnikom, pa tudi vsem tistim, ki jih tematika zanima ter želijo v praksi udejanjiti ničelno toleranco do vseh oblik nasilja.

V njem predstavljamo zakonodajo, ki ureja to področje, raziskujemo, kako je tematika zastopana v kolektivnih pogodbah dejavnosti (popisujemo primere dobrih praks s konkretnimi členi), pišemo o tem, kakšna je vloga sindikalnega zaupnika v podjetju in pri pomoči žrtvam ter kako lahko ukrepamo, če smo žrtev spolnega ali drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu.

Priročniku, kar je prav tako izjemno pomembno, prilagamo vzorec dnevnika trpinčenja na delovnem mestu, vzorec izjave o ničelni toleranci do nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu ter vzorec dogovora o preprečevanju nadlegovanja in nasilja na delovnem mestu.

E-priročnik je dostopen s klikom na spodnjo grafiko:

Share