Posamezno, redno ali tematsko številko (oziroma več njih) Delavske enotnosti je mogoče kupiti ter brati tudi v digitalni obliki, v pdf formatu. Nakup lahko opravite v trgovini ZSSS.


Izpostavljamo:

Delavska enotnost, 21. 9. 2023

Iz vsebine:

  • Za dostojno tretje življenjsko obdobje
  • Odločno in dosledno nad nasilje
  • Kaj prinaša interventni zakon?
  • Pokojnine novembra višje, a brez izredne uskladitve
  • Na pošti se je nabralo veliko nezadovoljstva
  • Napredek pri enakih možnostih se zatika
  • »Znašli se bodo dobesedno v vodi …«

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.

Še več rednih številk Delavske enotnosti pa je mogoče najti v naši trgovini ZSSS.


Tematske številke

Različni obrazi »outsourcinga«, junij 2023

Pišemo o zloglasnem outsourcingu oziroma o dobro znani in žal tudi pri nas vedno bolj razširjeni praksi naročanja izvajanja določene dejavnosti ali dela dejavnosti pri zunanjih izvajalcih.

Zakaj je pomembno razmišljati o outsourcingu? Ker ta v veliki večini primerov prinaša precejšnje poslabšanje socialnega in materialnega položaja delavk in delavcev, ki delujejo oziroma so se primorani prezaposliti pri zunanjem izvajalcu. Ker se zelo pogosto poslabšajo tudi pogoji dela in poveča število kršitev delovne zakonodaje ter veljavnih kolektivnih pogodb. Ker gre za prakso, s katero se srečujemo v številnih panogah in dejavnostih. In ker gre na koncu dneva za ultimativno delavsko oziroma sindikalno vprašanje.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Delavsko gibanje skozi čas, maj 2023

Od industrijske revolucije, prvih nezakonitih delavskih organizacij iz 18. stoletja, od časa, ko so veliko delali tudi otroci, od boja za osemurni delovnik, burnih delavskih protestov v ZDA, na podlagi katerih danes prvega (in pri nas tudi drugega) maja praznujemo praznik dela, do širše uveljavitve številnih delavskih pravic v Evropi oziroma na Zahodu po drugi svetovni vojni, do vzpona neoliberalizma in današnjega razmaha prekarnih, negotovih, nestabilnih, nestalnih oblik dela … – pot delavskega boja je dolga in ovinkasta. In če kot delavke in delavci ne bomo poznali svoje preteklosti, se bomo težko spopadli tudi z izzivi, ki jih prinaša prihodnost.

Zato smo pripravili tematsko številko Delavske enotnosti, v kateri smo popisali izbrana poglavja iz bogate zgodovine delavskega gibanja. Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Poklicne bolezni, april 2023

Pišemo o poklicnih boleznih oziroma o novemu pravilniku o poklicnih boleznih, ki smo ga po dobrih tridesetih letih različnih sindikalnih prizadevanj ter aktivnosti nedavno končno dobili in je začel veljati 1. maja 2023. Poklicno oboleli delavci in delavke tako lahko po novem vendarle uveljavijo svoje pravice.

V tej tematski številki smo torej podrobno popisali novi pravilnik, natančno pogledali, kaj vse prinaša, preučili postopek in konkretne korake same prijave poklicne bolezni, se pogovarjali s sindikati dejavnosti ZSSS o najpogostejših poklicnih boleznih v različnih dejavnostih in poklicih in se poglobili v druge pomembne vsebinske poudarke.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Zakaj je dobro biti del sindikata, marec 2023

Pobliže smo pogledali, zakaj je dobro biti član oziroma članica sindikata, in sicer v najširšem pomenu besede – od popisa različnih ugodnosti, ki smo jih deležni, ko postanemo del članstva, do bolj aktivističnega delovanja in angažmaja, ki je za sindikalizem seveda bistveno.

Vse to se nam je zdelo potrebno popisati tudi zato, ker nam med vsakdanjimi sindikalnimi, delavskimi boji in aktivnostmi pogosto zmanjka časa, da bi vdihnili, se ozrli na svoje delo in na vse doseženo. Vedno znova pač velja ponoviti, kdo smo in kaj vse počnemo. Obenem pa ne smemo nikoli pozabiti, zakaj je tako nujno biti del sindikata, saj na tem stojimo ali pademo. Saj vsi vemo, da smo le skupaj močnejši, kajne?

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Bolniška odsotnost, februar 2023

Lotili smo se tematike, ki zaznamuje življenje in delo prav vsakega od nas: raziskujemo in pišemo o bolniški odsotnosti.

Bolniška odsotnost je nekaj, čemur se vsi, ki delamo, tako ali drugače težko izognemo, slej ko prej nas doleti v taki ali drugačni obliki. Zato je treba poznati svoje pravice, pa aktualne predpise, postopke, zakonodajo ter odgovore na različne dileme in vprašanja, ki se pojavljajo pri tem … Od poklicnih bolezni in delovnih nesreč do zaposlitvene ter poklicne rehabilitacije, od pravne prakse od prezentizma in absentizma ipd. – področij in vsebin, na katera se je treba ozreti, je veliko.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.

Še več tematskih številk Delavske enotnosti pa je mogoče najti v naši trgovini ZSSS.


Kako naročiti Delavsko enotnost?

Bi Delavsko enotnost, glasilo ZSSS, rajši brali v tiskani obliki?

Naročiti je mogoče redne številke, tematske številke, oboje skupaj ali pa samo posamezno tematsko številko. Naročilnice delimo spodaj:

Naročilnica na Delavsko enotnost, glasilo ZSSS

Naročilnica na tematsko številko – 

Naročilnica za tematske številke Delavske enotnosti

Share