Posamezno, redno ali tematsko številko (oziroma več njih) Delavske enotnosti je mogoče kupiti ter brati tudi v digitalni obliki, v pdf formatu. Nakup lahko opravite v spletni trgovini ZSSS.


Izpostavljamo:

Delavska enotnost, 11. 7. 2024

 

V branje ponujamo novo številko Delavske enotnosti. V njej lahko med drugim preberete:

  • Delovanje Sindikata Tuš od ustanovitve do podpisa podjetniške kolektivne pogodbe
  • Kako delati v vročini?
  • Ponovni zagon ESS in pričakovanja delodajalcev
  • Pogajanja za plačno reformo v javnem sektorju
  • Stavka na upravnih enotah zamrznjena
  • Sindikat upokojencev o letnem dodatku
  • Iz sveta sindikatov dejavnosti ZSSS

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.

Še več rednih številk Delavske enotnosti pa je mogoče najti v naši trgovini ZSSS.

Ne prezrite tudi:

Letna naročnina na redne in tematske številke e-Delavske enotnosti + brezplačno izobraževanje po izbiri!

Letna naročnina: e-Delavska enotnost (redne številke) + brezplačno izobraževanje po izbiri!


Tematske številke


Duševno zdravje pri delu, junij 2024

Pišemo o področju duševnega zdravja pri delu z njegovimi različnimi dimenzijami in vidiki vred.

Vsaj na prvi pogled se zdi, da obstajajo številni razlogi, zakaj se ukvarjati z omenjenim področjem. Delo v nezdravem in neustreznem delovnem okolju lahko namreč pomembno prispeva k razvoju težav v duševnem zdravju oziroma (negativno) vpliva na že obstoječe probleme. Obenem naj bi bile v Sloveniji, kot pravijo strokovnjaki, duševne in vedenjske motnje četrti najpogostejši razlog odsotnosti z dela in glavni razlog za invalidsko upokojitev prve kategorije, ki tudi pomeni predčasen umik zaposlenega iz sveta dela. Hkrati ni nobenega dvoma: za duševno zdravje pri delu je preprosto treba skrbeti, saj je to pomembno tako za delavke in delavce, za delovne kolektive, v katerih delajo, kot tudi ne nazadnje za širšo družbo. Na dlani je, da je treba poznati stiske, ki se pojavljajo, zraven pa velja vsaj približno vedeti, kako jih reševati oziroma preprečevati.

Pod črto pa gre tako ali tako za še eno pomembno temo, mimo katere ne moremo niti sindikati. Vabljeni k branju!

Cena na e-izvod za članice in članice sindikatov dejavnosti ZSSS je 2,3 evra, za nečlane in podjetja pa 10 evrov.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.

Kam gre Evropa?, maj 2024

Tokrat nas zanima, kam gre naša širša domovina – Evropska unija oziroma Evropa. Pred vrati so namreč volitve v evropski parlament, ki bodo po vsej EU potekale od 6. do 9. junija 2024 in naj bi bile v vseh pogledih prelomne oziroma tako ali drugače izjemno pomembne. Pa tudi sicer ne manjka različnih družbenih, političnih, ekonomskih, socialnih, okoljskih ipd. pretresov, ki tako ali drugače zaznamujejo – in bodo zaznamovali tudi v (bližnji) prihodnosti – celino, na kateri smo doma. In mimo katerih seveda ne moremo niti delavke in delavci, sindikalistke ter sindikalisti.

In to kljub temu, da se vsaj v Sloveniji pogosto ni mogoče znebiti občutka, da imamo Evropsko unijo oziroma t. i. bruseljski mehurček za nekaj oddaljenega in odtujenega, kar se nas skorajda ne tiče, čeprav razne in različne odločitve, sprejete na evropski ravni, pogosto pomembno vplivajo tudi na tukajšnji vsakdan delavk in delavcev ter sindikatov. Pomislite samo na številne evropske direktive, povezane s svetom dela, ki so v zadnjih letih postale – ali pa še bodo – sestavni del dela in življenja tudi na sončni strani Alp.

O tem in še o marsičem v novi tematski številki Delavske enotnosti. Vabljeni k branju!

Cena na e-izvod za članice in članice sindikatov dejavnosti ZSSS je 2,3 evra, za nečlane in podjetja pa 10 evrov.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Inšpekcija dela, april 2024

S področjem inšpekcije dela se pri svojem sindikalnem delu in tudi nasploh kot delavke in delavci prej ali slej srečamo vsi. Brez inšpekcijskega nadzora, opozarjajo kritični glasovi, so predpisi, zakonodaja, pravilniki, uredbe ipd. zgolj (mrtva) črka na papirju. Pogosto je klic na pomoč delovni inšpekciji tudi edino, kar ostane delavki oziroma delavcu, ki je delodajalca zaman opozarjal na svojo stisko oziroma težavo.

Zato velja poznati zakonsko podlago, pa pooblastila in sankcije inšpekcije dela, pa tudi druge vrste inšpekcijskega nadzora, povezanega s svetom dela; zato velja izvedeti več o delovanju Inšpektorata Republike Slovenije za delo; zato se je treba vprašati, kako okrepiti njegovo delovanje; prav tako ni odveč vedeti, kako prijaviti kršitev na inšpektorat, kaj počne Evropski organ za delo in podobno.

Vse to pomeni, da se o inšpekciji dela moramo pogovarjati in razmišljati o njenem delovanju. Še več, nujno je zagrebsti globoko pod površino.

To smo tudi storili v tej tematski številki Delavske enotnosti. Vabljeni k branju!

Cena na e-izvod za članice in članice sindikatov dejavnosti ZSSS je 2,3 evra, za nečlane in podjetja pa 10 evrov.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Izgorelost, marec 2024

Ko se poglobimo v problematiko izgorelosti, sindroma, ki nastaja kot posledica neuravnanega kroničnega stresa na delovnem mestu z značilnim občutkom izčrpanosti, mentalne odmaknjenosti od posameznikovega dela ter zmanjšane poklicne učinkovitosti, se težko znebimo občutka, da so izgoreli praktično povsod, kamor pogledamo.

Z izgorelostjo se lahko v svetu hitrega tempa, dolgih delavnikov in visoke delovne intenzivnosti lahko sreča kdorkoli od nas, ne glede na to, v kateri panogi dela oziroma kakšen poklic opravlja. In če o izgorelosti ponavadi pripovedujejo razni vplivneži, je vendarle čas, da o njej kaj pove tudi Delavska enotnost.

V tematski številki smo se tako dotaknili različnih vidikov izgorelosti, opredelili pojav, dejavnike tveganja ipd., se vprašali o ukrepih za njeno preprečevanje in o tem, zakaj je postala vsepovsod razširjena bolezen našega časa. Ves čas pa smo imeli pred očmi tudi to, da gre izgorelost obravnavati kritično kot družbeni problem in ne (zgolj) kot individualno težavo posameznika oziroma posameznice.

Vabljeni k branju!

Cena na e-izvod za članice in članice sindikatov dejavnosti ZSSS je 2,3 evra, za nečlane in podjetja pa 10 evrov.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Vejice, pike … in vse vmes, november 2023

 

Življenja in dela si človek ne more predstavljati brez takega ali drugačnega komuniciranja, torej sporočanja oziroma sporazumevanja z drugimi v najširšem pomenu besede. Gre tudi za ključni element delavskega boja in sindikalnega dela kot takega, saj pri njem nenehno komuniciramo – z našim članstvom, z delodajalsko stranjo, s širšo javnostjo …

V tematski številki smo preverili, kako komuniciramo kot sindikati, delavstvo, pa tudi kot posamezniki in posameznice, in sicer na več ravneh. Od splošnih vpogledov o tem, zakaj je pomembno, kako komuniciramo in pišemo – zakaj sta važni jasnost in razumljivost, kako je s tujkami, slengom ipd. – in kako, kdaj, na kakšen način itn. se nasploh izražamo sindikati, do tega, kako (na)pisati besedila različnih »sindikalnih žanrov«, kot so denimo vabilo na novinarsko konferenco, izjava za javnost, dopis, objava na spletni strani oziroma na družbenih omrežjih, in do hitrega vpogleda v nekaj najpogostejših slovnično-jezikovnih »zagat«, kot je pravilno postavljanje vejic, pravilna uporaba velikih začetnic, pravilna raba glagolov, izogibanje kalkom oziroma besednim zvezam, prevedenim oziroma dobesedno navedenim iz drugih jezikov …

Vabljeni k branju!

Cena za člane je 1,9 eur, za nečlane in podjetja 10 eur.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Ročno premeščanje bremen, oktober 2023

4. avgusta 2023 je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeno nekaj pomembnega.

In sicer novi pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, s katerim bo nadomeščen zastareli predpis iz leta 2005 in s pomočjo katerega bo končno mogoče učinkovitejše preprečevanje mišično-kostnih obolenj zaradi preobremenitev delavk in delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Omenjene obremenitve so sicer najpogostejši razlog ne le bolniške odsotnosti z dela, ampak tudi delovne invalidnosti.

V tej tematski številki z različnih zornih kotov predstavljamo novi pravilnik – v prvi vrsti pa smo se osredotočili na to, kako naj delavski zaupniki in zaupnice za varnost in zdravje pri delu sodelujejo pri delodajalčevem novem ocenjevanju tveganj pri ročnem premeščanju bremen.

Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Umetna inteligenca v svetu dela, september 2023

Živimo v času, ko je umetna inteligenca skozi velika vrata vstopila v naš vsakdan in svet dela. Priča smo vedno hitrejšemu in vedno obsežnejšemu napredku digitalne tehnologije, ki spreminja to, kako delamo, komuniciramo in živimo. Umetna inteligenca je postala gonilna sila omenjene digitalne preobrazbe, vendar se ob njenem razmahu pojavljajo številna vprašanja in dileme, ki zahtevajo našo pozornost.

V pričujoči tematski številki Delavske enotnosti raziskujemo, kako razcvet tovrstne tehnologije spreminja naše službe in poklice, delavske pravice in nasploh naš svet dela.

Vse to in še mnogo več. Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Različni obrazi »outsourcinga«, junij 2023

Pišemo o zloglasnem outsourcingu oziroma o dobro znani in žal tudi pri nas vedno bolj razširjeni praksi naročanja izvajanja določene dejavnosti ali dela dejavnosti pri zunanjih izvajalcih.

Zakaj je pomembno razmišljati o outsourcingu? Ker ta v veliki večini primerov prinaša precejšnje poslabšanje socialnega in materialnega položaja delavk in delavcev, ki delujejo oziroma so se primorani prezaposliti pri zunanjem izvajalcu. Ker se zelo pogosto poslabšajo tudi pogoji dela in poveča število kršitev delovne zakonodaje ter veljavnih kolektivnih pogodb. Ker gre za prakso, s katero se srečujemo v številnih panogah in dejavnostih. In ker gre na koncu dneva za ultimativno delavsko oziroma sindikalno vprašanje.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Delavsko gibanje skozi čas, maj 2023

Od industrijske revolucije, prvih nezakonitih delavskih organizacij iz 18. stoletja, od časa, ko so veliko delali tudi otroci, od boja za osemurni delovnik, burnih delavskih protestov v ZDA, na podlagi katerih danes prvega (in pri nas tudi drugega) maja praznujemo praznik dela, do širše uveljavitve številnih delavskih pravic v Evropi oziroma na Zahodu po drugi svetovni vojni, do vzpona neoliberalizma in današnjega razmaha prekarnih, negotovih, nestabilnih, nestalnih oblik dela … – pot delavskega boja je dolga in ovinkasta. In če kot delavke in delavci ne bomo poznali svoje preteklosti, se bomo težko spopadli tudi z izzivi, ki jih prinaša prihodnost.

Zato smo pripravili tematsko številko Delavske enotnosti, v kateri smo popisali izbrana poglavja iz bogate zgodovine delavskega gibanja. Vabljeni k branju!

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Poklicne bolezni, april 2023

Pišemo o poklicnih boleznih oziroma o novemu pravilniku o poklicnih boleznih, ki smo ga po dobrih tridesetih letih različnih sindikalnih prizadevanj ter aktivnosti nedavno končno dobili in je začel veljati 1. maja 2023. Poklicno oboleli delavci in delavke tako lahko po novem vendarle uveljavijo svoje pravice.

V tej tematski številki smo torej podrobno popisali novi pravilnik, natančno pogledali, kaj vse prinaša, preučili postopek in konkretne korake same prijave poklicne bolezni, se pogovarjali s sindikati dejavnosti ZSSS o najpogostejših poklicnih boleznih v različnih dejavnostih in poklicih in se poglobili v druge pomembne vsebinske poudarke.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Zakaj je dobro biti del sindikata, marec 2023

Pobliže smo pogledali, zakaj je dobro biti član oziroma članica sindikata, in sicer v najširšem pomenu besede – od popisa različnih ugodnosti, ki smo jih deležni, ko postanemo del članstva, do bolj aktivističnega delovanja in angažmaja, ki je za sindikalizem seveda bistveno.

Vse to se nam je zdelo potrebno popisati tudi zato, ker nam med vsakdanjimi sindikalnimi, delavskimi boji in aktivnostmi pogosto zmanjka časa, da bi vdihnili, se ozrli na svoje delo in na vse doseženo. Vedno znova pač velja ponoviti, kdo smo in kaj vse počnemo. Obenem pa ne smemo nikoli pozabiti, zakaj je tako nujno biti del sindikata, saj na tem stojimo ali pademo. Saj vsi vemo, da smo le skupaj močnejši, kajne?

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.


Bolniška odsotnost, februar 2023

Lotili smo se tematike, ki zaznamuje življenje in delo prav vsakega od nas: raziskujemo in pišemo o bolniški odsotnosti.

Bolniška odsotnost je nekaj, čemur se vsi, ki delamo, tako ali drugače težko izognemo, slej ko prej nas doleti v taki ali drugačni obliki. Zato je treba poznati svoje pravice, pa aktualne predpise, postopke, zakonodajo ter odgovore na različne dileme in vprašanja, ki se pojavljajo pri tem … Od poklicnih bolezni in delovnih nesreč do zaposlitvene ter poklicne rehabilitacije, od pravne prakse od prezentizma in absentizma ipd. – področij in vsebin, na katera se je treba ozreti, je veliko.

Svoj e-izvod si lahko zagotovite tukaj.

Še več tematskih številk Delavske enotnosti pa je mogoče najti v naši trgovini ZSSS.


Kako naročiti Delavsko enotnost?

Bi Delavsko enotnost, glasilo ZSSS, rajši brali v tiskani obliki?

Naročiti je mogoče redne številke, tematske številke, oboje skupaj ali pa samo posamezno tematsko številko. Naročilnice je mogoče najti tukaj:

Naročilnica na Delavsko enotnost, glasilo ZSSS

Naročilnica za tematske številke Delavske enotnosti

Share