Obsega izobraževanja s področij organiziranja in delovanja sindikata ter ZSSS, sindikalnega vodenja, informiranja, osnov ekonomije in delovnega prava. Namenjena je vsem članicam in članom, da pridobijo znanje z različnih področij sindikalnega delovanja za učinkoviteje zastopanje svojih pravic.

šifra naziv seminarja kreditne točke
M101 Komuniciranje in informiranje v sindikatih 10
M102 Uspešnejše sindikalno delo s pomočjo informacijske tehnologije 10
M103 Upravljanje s sindikalno članarino 10
M204 Organiziranje in včlanjevanje delavcev v sindikat 20
M205 Osnove sindikalnega delovanja v ZSSS 20
M206 Sindikalno gibanje skozi čas 5
M207 Akcijska moč sindikata 10
M408 Osnove ekonomije za sindikalne zaupnike 20
M409 Plača in prejemki iz delovnega razmerja 10
M310 Pogodba o zaposlitvi 10
M311 Delovni čas 5
M312 ABC zakonodaje za sindikaliste 10
M313 Kolektivne pogodbe 10

 

S seminarji Male sindikalne akademije je mogoče skupaj doseči 150 kreditnih točk. Priporočeno je, da udeleženke in udeleženci dosežejo vsaj 90 točk pred napredovanjem v Srednjo sindikalno akademijo.

Share