Obsega dodatna znanja s področij kolektivnih pogodb, ekonomije in delovne zakonodaje, ki so namenjena poklicnim sindikalistom in sindikalnim zaupnikom, ki so opravili seminarje male in srednje akademije.

šifra naziv seminarja kreditne točke
V401 Plače in plačni sistem 10
V302 Priprava podjetniške kolektivne pogodbe 5
V503 Socialno podjetništvo in zadružništvo 5
V304 Alternativne oblike reševanja sporov 5
V505 Zaščitene kategorije delavcev in enake možnosti 5
V606 Varnost in zdravje pri delu 2 10
V107 Tehnike pogajanj 10

 

Share