Anita Manček

… pravi, da je občutek, ko nekomu pomagaš, dober, in ni denarja, ki bi to poplačal. Zgovorna in aktivna sindikalistka, ki ne manjka v nobeni sindikalni akciji, dodaja, da je sama še ravno pripadnica generacije, ki razume pojem solidarnost. Mlajši ga po njenem ne več, saj, žal, sprašujejo le to, kaj imajo od sindikata, in celo izračunavajo koristi.


Dosedanja sindikalna pot oziroma sindikalno delo:

Ko sem se pred 20 leti zaposlila, sem postala članica sindikata. Takrat je bilo samoumevno, da si zraven pogodbe o zaposlitvi še podpisal pristopno izjavo sindikata. V podjetju sem bila leta 2003 izvoljena v predsedstvo sindikata, v nadzorni odbor in junija 2011 postala predsednica Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije (KNG) družbe Henkel Maribor. Čez pol leta sem bila izvoljena za predsednico območnega odbora Podravje in Koroška KNG Slovenje, članico republiškega odbora KNG Slovenije, članico predsedstva KNG Slovenije, članico pogajalske skupine za kemijo in ne nazadnje sem postala še sodnik porotnik na delavskem sodišču. Ker je podjetje, v katerem delam, globalno, sem še članica evropskega sveta delavcev. Vse te funkcije so me izoblikovale v trdno osebnost, ki jo še kako potrebujem pri svojem delu.

Najbolj spomina vredni sindikalni dosežki:

Moja sindikalna pot je zelo pestra. Od leta 2011 so se v naši družbi zamenjali trije direktorji. In kot veste, je zelo težko delati, če imaš na pogajalski strani vedno nove pogajalce. Do nedavnega je bil moj največji dosežek, da smo v podjetniško pogodbo zapisali izplačilo 13. plače in premijo iz naslova uspešnosti poslovanja proizvodnih družb ter ohranjali pravice, ki smo jih že pridobili. Potem pa smo se dogovorili, da dvignemo osnovne bruto plače tudi za 14 odstotkov in vsi dodatki se izključujejo.

Za sklenitev dogovora je bilo vloženega ogromno truda, saj je bilo za predlagani dvig plač treba zagotoviti finančna sredstva, ki niso bila planirana. Letos je bilo (na globalni ravni) za usklajevanje plač (z aprilom 2019) predvideno enoodstotno zvišanje za vse zaposlene. Zato smo s sprejetim dogovorom zelo zadovoljni, kajti zdajšnji direktor Christof Vollstedt ve, da naši zaposleni niso strošek, ampak naložba, ki se bogato obrestuje.

Zakaj je treba biti sindikalno aktiven?

V današnjem času je izredno pomembno, da si sindikalno aktiven. Delodajalci so »navihani«, in če nisi podučen in aktiven, te lahko hitro peljejo »žejnega čez vodo«. Opažam, da vse več delavcev ne razume, kaj je zakon, kaj je panožna kolektivna pogodba, kaj je podjetniška kolektivna pogodba, in še bi lahko naštevala. Če si sindikalno aktiven, potrebuješ znanje, veliko odrekanja privatnega časa in pripadnost do sočloveka. Takšnih ljudi je vse manj, pripadnosti in solidarnosti ni več.

Kako sindikate pripraviti na izzive časa?

Sindikati so organizacije oziroma interesna združenja delavcev. Njihova glavna naloga je varstvo in uveljavljanje ekonomskih ter socialnih pravic delavcev (tudi tistih, ki niso člani sindikata). Sindikati se morajo pripraviti na izzive, ki so nujno potrebni za obstoj sindikalizma. Vprašanje časa je, kako bo, če sindikati ne bodo na ravni države uredili nekaj več pravic za člane sindikata, ter aktivno in transparentno sodelovanje z vlado kot enakovredni pogajalski partner.

Kako (so)delavce spodbuditi, da skrbijo zase in za druge, da se sindikalno organizirajo in delujejo?

(So)delavcem je treba jasno povedati, da je prioriteta sindikalnega dela, da ščiti in zagovarja pridobljene pravice. V našem podjetju se še posebej prizadevamo za višje plače, izvajamo aktivnosti na področju družbenega standarda delavcev (ureditev prehrane, rekreacija, kultura itd.), sodelujemo pri vseh vprašanjih, ki vplivajo na gmotni in socialni položaj delavcev, zavzemamo se za varno delo in humanizacijo okolja, zagotavljamo različne oblike solidarnosti in drugih pomoči, organiziramo rekreativne in športne aktivnosti.

Obraz sindikata je:

Pravi sindikalist je tisti, ki najprej poskrbi za druge in so mu na prvem mestu delavci. Je človek, ki mora biti dober poslušalec, svetovalec in znati zagovarjati pravice delavcev. Mora biti še družaben, človeški, odprt in predvsem zaupanja vreden človek. To je njegovo poslanstvo!

Share