Znanje in izobrazba nam zagotavljata višjo kakovost življenja, boljše zaposlitvene možnosti in dostojnejše življenje. Prav tako je znanje najboljše orodje vsakega uspešnega sindikalista oziroma sindikalistke, in naloga ZSSS je, da članom in članicam, sindikalistkam in sindikalistom zagotovi kar najbolj kakovostne izobraževalne vsebine ter znanje. Izobraževanje mora biti dostopno vsem, ne glede na zaposlitev, starost ali kraj dela, izobraževanje mora biti prilagojeno času in človeku, zanj moramo imeti na voljo tudi čas in sredstva.

To so tudi glavne smernice, ki jih na ZSSS zasledujemo na področju izobraževanja.

Share