Sindikat smo ljudje!

Ustanovljena leta 1991 se je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije preoblikovala iz Zveze sindikatov Slovenije ter postala največja in vodilna sindikalna centrala v Republiki Sloveniji. Leta 1999 je bila kot edina kandidatka iz Slovenije sprejeta v članstvo Evropske konfederacije sindikatov (Etuc).

Temeljni namen in cilj delovanja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je braniti socialno pravičnost in človeško dostojanstvo. Naš cilj ostaja boj za vsakega posameznika, ki mu v naši organizaciji omogočamo integracijo v množico, v kateri bo našel varnejše zatočišče pred interesi kapitala. Edino vodilo našega delovanja so namreč človeško dostojanstvo in potrebe našega članstva, zato smo ustanovljeni, zato bomo obstali tudi v prihodnje.

V skladu z izgradnjo dobre organizacijske kulture, poslovne prakse in družbene odgovornosti je v naši organizaciji treba jasno zastaviti dobro prakso sindikalnega delovanja, ki temelji na visokih etičnih in moralnih standardih ravnanja vsakega posameznika, ki v tej organizaciji deluje poklicno ali nepoklicno. Na podlagi zastavljenih standardov, ki jih bomo upoštevali pri izvajanju svojih nalog in dolžnosti, si bomo prizadevali k izgradnji in zagotavljanju visoko kakovostnega sindikalnega delovanja in učinkovite podpore ter pomoči našim članom.

Etični kodeks ZSSS je bil sprejet na 8. kongresu ZSSS, in sicer 4. oktobra 2017 v Ljubljani, dostopen pa je na naslednji povezavi: Etični kodeks ZSSS

Share