Damjan Kostanjevec

… je pred časom postal predsednik sindikata Skei Eti Izlake. Glede na njegova leta ga v sindikalnih vodah čaka še veliko izzivov, zato zagotovo še ni rekel zadnje besede.


Dosedanja sindikalna pot oziroma sindikalno delo:

Ko sem se decembra leta 2000 zaposlil, me je moja mati, ki je bila v izvršnem odboru sindikata, včlanila vanj. V tistih letih sicer s sindikatom nisem imel veliko opravka, pomembnejše mi je bilo marsikaj drugega. Leta 2016 pa me je predsednica Mateja Gerečnik nagovorila, da sem kandidiral za izvršni odbor. Je tudi najbolj zaslužna za mojo sindikalno pot, ker me je zmotivirala in vključevala v izobraževanja. Lani, ko sem prevzel sindikalno podružnico, pa se je začelo zares. Šele ko prevzameš stvari, vidiš sindikate v čisto drugi luči.

Najbolj spomina vredni sindikalni dosežki:

V tem kratkem času, ko sem predsednik sindikata, med dosežke štejem predvsem, da smo v pogon spravili komisijo mladih in da v delo vključujemo mlade. Še posebej zato, ker je pri mladih opazno, da so bolj individualno usmerjeni in jih je težje pridobiti v sindikate.

Zakaj biti sindikalno aktiven?

Če nisi aktiven, ne bo nihče namesto tebe. Skupaj z organizacijo lahko nekaj narediš tudi zase. Če bo vsak delal samo zase, se ne bo nič spremenilo. Zato je zelo pomembno vključevanje v sindikate.

Kako sindikate pripraviti na izzive časa?

Mislim, da je pomembno predvsem izobraževanje. Tako dobiš veliko znanja in znaš odreagirati. Eden od pomembnih izzivov v prihodnje bo organizacija članstva v smeri večje aktivnosti. Za cilj smo si, da bi aktivirali delavce, zato zastavili tudi več izobraževanj v podjetju. Želimo, da bi delavci vedeli, da vsako mnenje šteje.

Kako (so)delavce in (so)delavke spodbuditi, da skrbijo zase in za druge, da se sindikalno organizirajo in delujejo?

Najprej moramo biti sami vzor. Sam kot predsednik in izvršni odbor moramo biti aktivni in moramo znati pravilno odreagirati. Če ti ljudje zaupajo, lahko aktiviraš članstvo, ki te podpre. Pomembna so tudi druženja, ki povezujejo članstvo, npr. enodnevni in večdnevni izleti, letne in zimske igre. 

Obraz sindikata je:

Zagotovo pozitivna oseba, ki je pripravljena narediti več v smeri sindikalnega dela in ji ne zmanjka motivacije, poleg obveznega dela.

 

Share