Sindikat je organizacija, ki na podlagi prostovoljnega včlanjevanja, svobode sindikalnega organiziranja in kolektivnih pogajanj združuje delavke ter delavce, in sicer s temeljno nalogo zaščititi in izboljšati njihove delavske, gospodarske, socialne, izobraževalne in druge interese.

Zakaj je torej dobro biti član oziroma članica sindikata? Odgovor je preprost: Ker nam ni vseeno, kaj se dogaja na področju delavskih pravic in ker je nujno na to dogajanje tudi vplivati. Ker širši krog ljudi pomeni več koristnih izkušenj in znanja. Ker je lažje, če nam v težavah nekdo stoji ob strani in pomaga. Ker je jasno kot beli dan, da smo skupaj močnejši!

Pri ZSSS ima vsak član oziroma članica ima pravico tudi do brezplačnega strokovnega svetovanja o prejemkih iz delovnih razmerij, do brezplačnega pravnega svetovanja s področja delovnega in socialnega prava ter pravico do pravnega zastopnika na sodišču. Sindikat svojim članom nudi kolektivno nezgodno zavarovanje, sindikalno solidarnostno pomoč, sindikalne počitnice, možnost ugodnih posojil prek Delavske hranilnice in številne druge ugodnosti, ki jih prinaša samo članstvo v enem od sindikatov ZSSS.

Moč sindikata izvira iz članstva: številčnost aktivnih članov zagotavlja pogajalsko moč, možnost organiziranja stavk in protestov za uveljavljanje pravic članic in članov ter – neodvisnost od oblasti, delodajalcev in političnih strank. Ne pozabimo: Pravica do sindikalnega organiziranja je temeljna človekova pravica!

Save

Share