Sindikat je organizacija, ki združuje delavce na podlagi prostovoljnega včlanjevanja, svobode sindikalnega organiziranja in kolektivnega pogajanja, naša temeljna naloga pa je zaščita in izboljšanje delavskih, gospodarskih, socialnih, izobraževalnih in drugih interesov naših članov ter članic.

Moč sindikata izvira iz članstva: številčnost aktivnih članov zagotavlja pogajalsko moč, možnost organiziranja stavk in protestov za uveljavljanje pravic članic in članov ter – neodvisnost od oblasti, delodajalcev in političnih strank. Ne pozabimo: Pravica do sindikalnega organiziranja je temeljna človekova pravica!

 

Save

Share