Sindikat je  organizacija, ki združuje delavce na podlagi prostovoljnega včlanjevanja, svobode sindikalnega organiziranja in kolektivnega pogajanja, naša temeljna naloga pa je zaščita in izboljšanje delavskih, gospodarskih, socialnih, izobraževalnih in drugih interesov naših članov ter članic.

Moč sindikata izvira iz članstva: številčnost aktivnih članov zagotavlja pogajalsko moč, možnost organiziranja stavk in protestov za uveljavljanje pravic članic in članov ter – neodvisnost od oblasti, delodajalcev in političnih strank. Ne pozabimo: Pravica do sindikalnega organiziranja je temeljna človekova pravica!

Brez sindikatov ne bi imeli:
– povračila za prevoz na delo;
– regresa za letni dopust;
– regresa za prehrano;
– dodatka za delovno dobo;
– plačanega odmora med delovnim časom;
– odpravnin;
– nadomestila za prve 3 dni bolniške odsotnosti.
Brez sindikatov bi:
– imeli nižjo minimalno in osnovno plačo;
– bile nižje pokojnine in nadomestila za bolniško odsotnost;
– bili nižji dodatki za manj ugodne pogoje dela.
Brez sindikatov bi imeli:
– slabše pogoje za upokojevanje;
– slabše urejeno varnost in zdravje pri delu;
– manj dni dopusta;
– daljši delovni čas.

Save

Share