Petra Arapović

… je znan obraz iz Doma sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. Je vodja Službe za evidenco članstva ZSSS, kjer je kot študentka začela delati že pred šestnajstimi leti. Pravi, da je Služba evidence članstva v prvi vrsti služba za sindikate dejavnosti iz družine ZSSS in da dobi na mizo nove pristopne izjave bolj ali manj vsak dan.


Dosedanja sindikalna pot oziroma sindikalno delo:

Na ZSSS sem prišla leta 2006 kot študentka, ko so takrat imeli v evidenci članstva povečan obseg dela, saj so pripravljali evidenčne liste in posodabljali evidenco, preverjali naslove, davčne ter telefonske številke, kdo je član sindikata in kdo ne, vnašali nove podatke … Bilo nas je kar šest študentov, dela je bilo veliko. Ena od sodelavk se je potem upokojila, ponudili so mi, če bi ostala, in sprejela sem.

Kako pa se je potem skozi čas spreminjalo delo Službe za evidenco članstva?

Začela sem res z osnovami – od zlaganja izkaznic do vnašanja pristopnih izjav … Začela sem z ničle in prišla do položaja vodje Službe za evidenco – žal se je kader z leti zmanjševal, najprej smo bili trije, potem dva, zdaj pa sem že nekaj časa sama, čeprav bi potrebovala še kakšen par rok. Leta 2006 so v evidenci sicer dobili nov program, od takrat delamo približno podobno, način dela se ni bistveno spremenil, zdaj pa gremo končno v digitalizacijo. Malo zaostajamo, vendar smo odvisni tudi od različnih pravilnikov, ki jih moramo spremeniti, če želimo zbirati in obdelovati kakšen nov osebni podatek, zato se teh stvari ne da spremeniti čez noč.

Kako je pravzaprav videti evidenca članstva? Verjetno ne gre ravno za navadno tabelo v Excelu …

Ne, članstvo v sindikatu je tajen oziroma po zakonu o varstvu osebnih podatkov poseben podatek, kar pomeni, da sem tudi jaz zavezana tajnosti, podatek pa mora biti zaščiten v skladu z zakonom in ga ne moremo imeti kar v neki tabeli. Tudi zato opozarjam, da mora biti pristopna izjava podpisana, saj nas je že nekajkrat obiskal informacijski pooblaščenec, ki preveri, če je vse v skladu z zakonom, kdo vstopa v naše prostore, kdo vnaša podatke, kdo ima vpogled vanje … Sicer pa služba za evidenco članstva ZSSS obsega skupno bazo podatkov bolj ali manj vseh sindikatov dejavnosti, ki tukaj v arhivu hranijo svoje pristopne izjave. Vse pride v evidenco, zato lahko v vsakem trenutku dostopajo do podatkov o svojem članstvu in dobijo vpogled vanje.

Kaj vse pa je zajeto v evidenci?

Evidenca članstva je računalniški program, v katerega vnesemo vse podatke, ki so na pristopni izjavi, naknadno pa tudi informacije o prejemu solidarnostne pomoči, kreditih, o tem, kdo se udeležuje izobraževanj ZSSS, kako plačuje članarino in podobno, vse je zabeleženo. Prvi, osnovni vnos pa je pristopna izjava, ime, priimek, kje je nekdo zaposlen, potem pa to nadgrajujemo z drugimi podatki. Tehnologija je, kot rečeno, relativno stara, zato gremo zdaj v digitalizacijo, v prenovo programa. Trudimo se, da bi ljudem omogočili e-pristop, ki bi bil enakovreden papirnati pristopni izjavi, da bi jim tako olajšali včlanitev.

Kako pa je evidenca članstva varnostno zaščitena?

Vse imamo na svojem strežniku in ne v »oblaku«, saj temu tudi zaradi varnostnega tveganja nismo naklonjeni. Tudi pri novih posodobitvah bo tako. Vse je dobro zavarovano.

Zelo pomembna je verjetno tudi ustrezna obdelava občutljivih osebnih podatkov …

Podatke varujemo že od prej, saj nas omejuje zakon o varstvu osebnih podatkov. Tudi pred leti sprejeta Splošna uredba EU o varstvu podatkov, znana kot »GDPR«, ni veliko spremenila naših delovnih procesov, malce smo le dopolnili našo pristopno izjavo ‒ da člana oziroma članico obveščamo o nekaterih naših dejavnostih, mu denimo pošiljamo e-novice, se mora na primer ta s tem strinjati. Še bolj pa smo pozorni tudi pri pošiljanju podatkov na primer sindikalnemu zaupniku, saj jih moramo ustrezno zakodirati in zaščititi.

Kako pa pri vodenju evidence sodeluješ s sindikati dejavnosti?

Nekatere pristopne izjave pridejo direktno k meni, nekatere pa na sindikate dejavnosti, oni potem obvestijo delodajalce, naj začnejo njihovim članom in članicam odtegovati članarino, potem pa jih prinesejo k meni. Sodelovanje teče dobro, sindikati dejavnosti vedo, da morajo vse pristopne ‒ in izstopne ‒ izjave prinesti v Službo za evidenco članstva. Razlika je samo v tem, da nekateri to delajo dnevno, drugi na štirinajst dni, tretji pa enkrat na mesec.

Ali prihaja do kakšnih napak pri samem izpolnjevanju pristopnih izjav?

Bolj ali manj so vse pravilno izpolnjene, razen ko manjka kakšen podatek, ki je zame pomemben. Ime, priimek, naslov, datum rojstva moram imeti, da lahko člana oziroma članico kontaktiramo in naredimo kartico ugodnosti. Včasih sem tudi v dvomih, kako bo nekdo plačeval članarino, potem pokličem v sindikat dejavnosti in se pozanimam. Vedno pravim, da je Služba za evidenco članstva služba sindikatov dejavnosti, zato moramo dobro sodelovati med seboj, če hočemo, da vse deluje, kot je treba. Se pa včasih zgodi, da prispe večji sveženj izstopnih ali pa tudi pristopnih izjav, in če je meni kaj sumljivo, sama na to opozorim tudi določen sindikat, da naj bo pozoren. Lahko, da imam informacijo o tem, kaj se dogaja v določeni firmi, tako pri vstopih kot izstopih, pred njim, kar pomeni, da vnaprej začutim določen problem – ali pa pozitiven trend. Tudi zato mora biti sodelovanje dobro.

Kako pa se glede na vsakodnevno spremljanje evidence članstva v zadnjem času giblje članstvo ZSSS?

Lahko rečem, da v zadnjih dveh letih, odkar smo v koronakrizi, nimamo velika osipa, prej bi rekla, da držimo raven in včlanjujemo naprej. Nove pristopne izjave pa tako ali tako dobim na mizo bolj ali manj vsak dan.

Share