Minimalka ni maksimalka!

Priporočila ZSSS ob dvigu minimalne plače

 • Kaj prinaša minimalna plača po januarju 2020?
 • Ali dodatki res ne bodo več všteti v znesek minimalne plače?
 • Plača bo višja, ampak za koliko?
 • Na kaj je treba paziti?

Preveri, spremljaj dogajanje v podjetju in se obrni na svoj sindikat. In ne pozabi – skupaj smo močnejši!

Pomembno!

S 1. januarjem 2020 v skladu z zakonom o minimalni plači prihaja do naslednjih sprememb:

Znesek

 • minimalna plača – mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času – se bo z zdajšnjih 886 evrov bruto zvišala na 940 evrov bruto.

Kaj se bo zgodilo z dodatki?

 • iz zneska minimalne plače bodo izvzeti dodatki, določeni z zakoni in s kolektivnimi pogodbami (dodatki za delovno dobo, pogoje dela, nadurno delo, nočno, izmensko delo, delovno uspešnost …).
 • Dodatki se morajo po novem prišteti na polno minimalno plačo – torej dodati na 940 evrov bruto.

Osnova za izračun dodatkov je znesek osnovne plače, ki je zapisan v pogodbi o zaposlitvi.

Priporočila ZSSS

Opozarjamo na:

 • Na ravni podjetja ne pristajajte na nižanje dodatka na delovno dobo/minulo delo in na njegovo vključitev v osnovno plačo! Za pomoč se obrnite na predstavnike sindikata dejavnosti, ki pokriva dejavnost vašega podjetje.
  Gre za dodatek, ki je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih delavčeva pravica in se ga ne sme vključiti v osnovno plačo. Prav tako ga je v skladu zakonom mogoče določiti drugače zgolj in samo na ravni kolektivne pogodbe dejavnosti.
 • Na ravni podjetja ni mogoče nižanje ali vključevanje dodatkov za nadurno, nočno, nedeljsko in praznično delo v osnovno plačo delavca!
 • Na ravni podjetja se ne dogovarjajte sami o ukinjanju ali nižanju dodatkov iz naslova pogojev dela! Omenjen dodatek je mogoče ukiniti zgolj, če se ustrezno zvišajo osnovne plače delavcev.
 • Tudi delovna uspešnost (stimulacija) je izvzeta iz definicije minimalne plače in jo prištevamo na polno minimalno plačo.

Če vam delodajalec ponuja nov plačni model in s tem vključevanje katerihkoli dodatkov v osnovne plače delavcev na ravni podjetja, se takoj obrnite na sindikat dejavnosti, katerega član oziroma članica ste! Vaša plača bo sicer lahko tudi za več deset ali sto evrov nižja!

Pozor! ZSSS bo v letu 2020 pripravila več aktivnosti, povezanih z informiranjem in osveščanjem o dvigu minimalne plače oziroma o tem, kaj bo ta v praksi prinesel delavkam in delavcem. Organizirali bomo posvete po Sloveniji, dneve odprtih vrat in druge sindikalne akcije. O vsem vas bomo pravočasno in sproti obveščali po naših kanalih – v Delavski enotnosti, na naši spletni strani ipd.

Plakat ZSSS s priporočili ob dvigu minimalne plače je v celoti dostopen tudi tukaj: Minimalka ni maksimalka! Priporočila ZSSS ob dvigu minimalne plače

Dodatno branje:

Katastrofične napovedi delodajalcev glede dviga minimalne plače je preteklost vedno znova postavila na laž

“Odgovor” na priporočila delodajalcev: Sindikati za uveljavitev učinkov novele zakona o minimalni plači

Sindikati ne bodo pristali na nezakonito delodajalsko nižanje plač

Pomembno! – Sindikalna priporočila ob spremembi definicije minimalne plače v letu 2020

Proti katastrofičnim napovedim delodajalcev in ustvarjanju izrednih razmer ob skorajšnjem dvigu minimalne plače!

Share