“Odgovor” na priporočila delodajalcev: Sindikati za uveljavitev učinkov novele zakona o minimalni plači

5. 12. 2019

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je novembra pripravila priporočila za delodajalce, ki vsebujejo mogoče ukrepe za ublažitev učinkov uveljavitve novele zakona o minimalni plači, ki se s 1. januarjem 2020, kot vsi vemo, zvišuje na 940 evrov bruto. Omenjena delodajalska priporočila smo vzeli pod drobnogled tudi na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Besedilo, ki ga delimo v nadaljevanju, je parodija (!) na nasvete GZS z našim jasnim, nedvoumnim sporočilom: dvig minimalne plače mora iti v dobro tistih najranljivejših delavk in delavcev, zato na zmanjšanje ali ukinjanje dodatkov – in s tem na minimalizacijo učinkov zakona o minimalni plači – ne bomo pristali!

Priporočila Sindikalnega sveta za kolektivno dogovarjanje in koordinacij sindikatov pri ZSSS glede možnosti ukrepov za uveljavitev učinkov novele Zakona o minimalni plači.

Uvod

Po uveljavitvi novele Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18; zadnje spremembe ZM in P-B z dne 24. 12. 2018), natančneje spremembe, ki je uveljavila novost, da se s 1. 1. 2020 dvigne višina minimalne plače na 940 € ter prav tako, da se dodatki, določeni  z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo, se je na ZSSS vrstilo veliko dogajanj, na katerih so sindikati dejavnosti preverjali možne ekonomske učinke novele.

Tako so se vrstile zlasti naslednje aktivnosti:

 1. Obravnava učinkov novele ZMP na sejah predsedstva ZSSS in sejah organov sindikatov dejavnosti
 2. Izračun možnih učinkov novele ZM in P-B na plačne sisteme podjetij in stroške dela na konkretnih podatkih posameznih podjetij;
 3. Posvet o noveli Zakona o minimalni plači 13.6 2019
 4. Zavrnitev predloga delodajalcev za spremembe ZMP, da se dodatek za delovno dobo ne izloči iz minimalne plače preko Državnega sveta,
 5. Oblikovanje priporočila sindikalnega sveta za kolektivno dogovarjanje za uveljavitev ZM in P-B v praksi,
 6. Informativne delavnice za sindikate in člane po dejavnostih;

PRIPOROČILA SINDIKALNEGA SVETA ZA KP 

SINDIKALNI svet za kolektivno dogovarjanje, ki ga sestavljajo vodje pogajalskih skupin 22 kolektivnih pogodb dejavnosti zasebnega in storitvenega sektorja pri ZSSS, je oblikoval nabor možnih ukrepov na nacionalni ravni, na ravni dejavnosti in ravni delodajalcev. Ti so naslednji:

 1. NA NACIONALNI RAVNI VPLIV NA NACIONALNO ZAKONODAJO:
 2. Preprečiti ponovno vložitev predloga sprememb o Min P-B za zamik uveljavitve zakona za najmanj leto dni – na 1. 1. 2021 preko Državnega sveta ali preko poslancev
 3. možen predlog za nov ZM in P, z vsebino, da nova MP, znašala najmanj 1100 € in ne vsebuje dodatkov k plači skladno z ZD in kolektivnimi pogodbami(dodatke, stimulacijo in poslovno uspešnost). Taka sprememba je ustrezna priprava na spremembo plačnega modela, ki ima podobna izhodišča.
 1. NA NACIONALNI RAVNI

 – sistemski vpliv preko nove Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti z ureditvijo enotnih izhodišč za prehod na nov plačni sistem tudi v KP dejavnosti; opredelitev predhodnih obdobij uveljavitve; ustrezna opredelitev stvarne veljavnosti SKPgd in drugih pomembnih vprašanj;

 1. MOŽNI UKREPI NA RAVNI DEJAVNOSTI

Strokovni svet je oblikoval nabor možnih aktivnosti na ravni dejavnosti in se pri tem sklicuje na delodajalski koncept prenove plačnega sistema, ki je v času tega posveta že znan kot predlog posebnega poglavja novega Socialnega sporazuma s strani delodajalcev;

Pobuda za spremembe KP dejavnosti na področju ureditve NOP in dodatkov:

 • Preprečitev vnosa dodatkov za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz osebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu in ki se pojavljajo trajneje kot značilnosti zahtevnosti posameznih delovnih mest), v NOP prvega TR v višini MP v smislu določenega % od MP;
 • ustrezno odstotno zvišanje preostalih dodatkov, ki izhajajo iz ZDR-1 (za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa) in
 • ohranitev dodatka na delovno dobo za skupno delovno dobo
 • določitev sistema napredovanja na delovnem mestu na ravni kolektivnih pogodb dejavnosti z obveznim sistemom napredovanja.

 

 1. MOŽNI UKREPI NA RAVNI DELODAJALCEV

Pazljivost na spremembe strukture plače na ravni aktov/PKP delodajalca v smislu spremembe plačnega modela delodajalca:

 • Preprečevanje vključevanja vseh trajnih dodatkov, ki pomenijo značilnost delovnega mesta, v osnovno plačo delavca (dodatki za pogoje dela ter vsi dodatki, opredeljeni v aktih delodajalca), če ni osnovna plača večja za seštevek dodatkov in izrecno zapisano v pogodbi o zaposlitvi, kakšen % plače tvorijo dodatki
 • Ohranitev dodatka za skupno delovno dobo do morebitnega novega dogovora na ravni države,
 • poslovna uspešnost se izplačuje kot del plače po modelu na ravni delodajalca v sodelovanju s sindikatom;
 • višja minimalna plača ne vpliva na regres za letni dopust, božičnice, drugo.

 DRUGE AKTIVNOSTI

Navedeno priporočilo je bilo po sprejemu objavljeno na spletni strani ZSSS, s priporočilom Delovne skupine Strokovnega sveta, da ga obravnavajo in preudarijo pogajalske skupine za sklenitev KP dejavnosti in organi sindikatov  dejavnosti ter se do njega opredelijo v smislu nadaljevanja aktivnosti v dejavnosti. Je tudi del posebne izdaje časopisa Delavska enotnost in e-novic ter posredovano zaupnikom za širšo obravnavo.

V nadaljevanju potekajo seminarji sindikalne akademije za sindikate na temo, kako pristopiti k učinkoviti uveljavitvi sprememb ZM in P po 1. 1. 2020 (pravni in ekonomski aspekt), za posamezne dejavnosti. Potekajo tudi individualna svetovanja članom na sedežu podjetja in sedežu ZSSS.

Cilj ZSSS kot delojemalske organizacije je, da dejavnostim in delavcem predstavi možnosti, ki jih lahko izberejo v okviru predvidenih finančnih vplivov uveljavitve ZM in P-B;  pa tudi preprečiti uravnilovke višine plače in pravilna razmerja tarifnih razredov za delovna mesta najmanj do VI. tarifnega razreda.

Delodajalska priporočila, ki so jih pripravili na GZS, je mogoče najti tukaj.

Preberite še:

Sindikati ne bodo pristali na nezakonito delodajalsko nižanje plač

Pomembno! – Sindikalna priporočila ob spremembi definicije minimalne plače v letu 2020

Proti katastrofičnim napovedim delodajalcev in ustvarjanju izrednih razmer ob skorajšnjem dvigu minimalne plače!

Share