Pomembno! – Sindikalna priporočila ob spremembi definicije minimalne plače v letu 2020

28. 11. 2019

O spremembah definicije minimalne plače v letu 2020 je bilo že nekaj povedanega, še precej pa bo. Posredujemo priporočila ob spremembi definicije minimalne plače v letu 2020, ki jih je pripravila Andreja Poje, izvršna sekretarka za ekonomsko področje in enake možnosti.

S prvim januarjem 2020 bo v skladu z zakonom o minimalni plači prišlo do naslednjih sprememb:

Znesek:

  • minimalna plača, ki je mesečna plača za delo, opravljeno v polnem delovnem času, se bo zvišala na 940 evrov bruto

Dodatki:

  • iz definicije minimalne plače bodo izvzeti dodatki (tako določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno in poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi). Ti se morajo pri januarski plači prišteti na polno minimalno plačo – torej dodati na 940 evrov.
  • Osnova za izračun dodatkov ostaja v skladu z definicijami, ki so zapisane v kolektivnih pogodbah dejavnosti, največkrat gre za osnovno plačo delavca za polni delovni čas ali ustrezno urno postavko.

Priporočila ZSSS:

Opozarjamo, da v Sloveniji v skladu z zakonodajo pravice delavk in delavcev v kolektivnih pogodbah podjetij ne morejo in ne smejo biti določene slabše kot v kolektivni pogodbi dejavnosti. Zato vas pozivamo, da ste previdni pri spremembah, na katere pristajate. V izogib sprejemanju slabih ali celo nezakonitih ukrepov se, prosimo, obrnite na sindikat dejavnosti, katerega član ali članica ste!

Še zlasti opozarjamo na naslednje:

  • Na ravni podjetij ne pristajajte na nižanje dodatka na delovno dobo in ne pristajajte na njegovo vključitve v osnovne plače! Za pomoč se obrnite na predstavnike sindikata dejavnosti, ki pokriva dejavnost vašega podjetje. Gre za dodatek, ki je v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) pravica delavca in se ga ne more vključiti v osnovno plačo. Prav tako se ga v skladu z ZDR-1 lahko dogovori drugače zgolj na ravni kolektivne pogodbe dejavnosti.
  • Na ravni podjetij ne pristajajte na nižanje ali vključevanje dodatkov za nadurno, nočno, nedeljsko in praznično delo v osnovne plače delavcev!
  • Na ravni podjetij ne pristajajte na ukinjanje ali nižanje dodatkov iz naslova posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela in s tem vključeni v osnovno plačo delavcev. Ti dodatki so lahko ukinjeni zgolj, če se ustrezno zvišajo osnovne plače delavcev, ki delajo v omenjenih pogojih dela.
  • Tudi delovna uspešnost je izvzeta iz definicije minimalne plače in se prišteva na polno minimalno plačo. Če bi jo delodajalec želel zmanjšati ali ukiniti, jo poskusite vključiti v osnovne plače delavcev, ki naj se temu ustrezno zvišajo.
  • V primeru, da vam delodajalec ponuja nov plačni model in s tem vključevanje katerih koli dodatkov v osnovne plače delavcev na ravni podjetja, se nujno obrnite na sindikat dejavnosti, katerega član ali članica ste – seznam najdete na tej povezavi.

Opozarjamo še na: Proti katastrofičnim napovedim delodajalcev in ustvarjanju izrednih razmer ob skorajšnjem dvigu minimalne plače!

Share