Proti katastrofičnim napovedim delodajalcev in ustvarjanju izrednih razmer ob skorajšnjem dvigu minimalne plače!

13. 11. 2019

Objavljamo odziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki ga je podpisala naša predsednica Lidija Jerkič, na trenutne razprave o dvigu minimalne plače naslednje leto in prilagamo ‘zanimivo’ prilogo:

V medijih smo v zadnjem tednu zasledili napovedi o podražitvah, ki jih bo sprožil dvig minimalne plače januarja 2020. Pravzaprav že natančno določene in razdelane dvige s področja javnih storitev, katerih dvig najbolj prizadene prav tiste z najnižjimi plačami. V ZSSS zato opozarjamo vse tiste, ki odločajo o takih dvigih, da delavskih plač ne poberejo, še preden jih ljudje sploh zaslužijo!

Da pa je kapa polna, smo naleteli še na »šimelc« izjave, ki naj bi jo delodajalci v čim večjem številu izpolnili in posredovali ministrici za delo in ministru za gospodarstvo in s katerim naj bi pri omenjenih ustvarili občutek grozljivih posledic za delodajalce in seveda dosegli spremembo zakona, ki je bil v državnem zboru soglasno sprejet lansko let in ki končno uveljavlja nekaj višje plačilo za delo tudi za najslabše plačane delavce. »Šimelc« prilagamo tukaj.

Naj spomnimo: Z zakonom je med drugim dogovorjen postopen dvig minimalne plače. Ta se je v letošnjem letu dvignila na 887 evra bruto (oziroma 667 evrov neto), s prihodnjim letom pa bo znašala 941 evra bruto (oziroma 700 evrov neto). Iz nje bodo prihodnje leto izvzeti tudi vsi dodatki, s čimer se odpravlja neenaka obravnav delavcev, prejemnikov minimalne plače. Z letom 2021 pa se uveljavlja nova formula za določitev višine minimalne plače, ki bo tako prvič minimalne življenjske stroške presegala za najmanj 20 odstotkov.

V nekaterih medijih in s strani določenih predstavnikov gospodarstva že nekaj časa opažamo nove katastrofične napovedi, ki naj bi sledile omenjenim spremembam. Čeprav se tovrstne napovedi ob zadnjih dvigih minimalne plače niso potrdile, jih nekateri še vedno znova in znova napovedujejo. Izkušnje iz preteklosti namreč kažejo, da dvig ni povzročil takšnih težav, kot so nas pred tem prepričevali. Na podlagi podatkov bi lahko kvečjemu govorili o nasprotnih učinkih. Zaradi rasti plač se je ob povečani potrošnji višala tudi gospodarska rast, kar je povečalo prihodke podjetij in proračuna ter pripomoglo k povečevanju števila zaposlenih. Tudi podjetij rast plač ni omejevala pri kovanju višjih dobičkov.

Trend dvigovanja minimalne plače v zadnjih letih beležimo tudi drugod po EU, ponekod celo v dvomestnih številkah. Tudi zato v ZSSS ne moremo soglašati s podjetji in organizacijami, ki takšen napor vlagajo v nasprotovanje že sprejetemu zakonu. Vse to nas še bolj utrjuje v prepričanju, da so številna podjetja v zadnjih tridesetih letih zaspala. Svoj poslovni model so namreč gradila predvsem na politiki nizkih plač. Takšen razvoj nas že dolgo časa vedno bolj potiska na periferijo uspešnejših držav in v državo z vse bolj obremenjenimi in izčrpanimi delavci z nizkimi plačami.

V sindikatih še vedno zaman čakamo tudi na pogovore o novi splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo. So pa delodajalci nemudoma pristopili k spremembam plačnih modelov. A ne na ravni panog, temveč na ravni podjetij, kjer izrabljajo možnosti zmanjševanja ali ukinjanja dodatkov in na ta način minimalizirajo učinke zakona o minimalni plači. Marsikateri zaposleni bo zato razočaran nad plačo v mesecu februarju, ker jo bo delodajalec do tedaj že znižal!

Do sedaj je bil odziv politike na spremembe zakona o minimalni plači negativen. Seveda pričakujemo, da bo tudi v nadaljevanju ostalo tako, da ne poklekne pred neprestanimi pritiski tistih, ki dviga nočejo in ne želijo. Prav tako pričakujemo učinkovito preprečitev podražitev tam, kjer imajo politiki besedo, zlasti v javnih zavodih in družbah – vrtcih, komunalnih storitvah, oskrbi starejših … Odločen NE! je sporočilo, ki ga pošiljamo iz ZSSS.

Lidija Jerkič, predsednica ZSSS

Share