13. avgusta 2019

S kakšnimi miti, polresnicami, izkrivljenimi dejstvi se vsakodnevno soočamo delavke in delavci, sindikalisti ter sindikalistke? Kdo ali kaj so zasebne agencije za posredovanje delavcev in zakaj jih moramo poznati? Kako naj kot delavke in …

1. avgusta 2019

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) s pismom, ki smo ga naslovili na kolegice in kolege časopisov Dnevnik in Večer, izraža zaskrbljenost ob združevanju obeh časopisnih hiš, apelira na spoštovanje socialnega dialoga in zahteva dosledno …

1. avgusta 2019

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je danes na Ministrstvo Republike Slovenije za finance naslovila dopis, v katerem smo strnili naše pripombe na predloge zakonov s področja dohodnine in davkov.  

19. julija 2019

Kdor meni, da mladi ne vidijo prihodnosti v sindikalizmu in so egoisti, ki jim ni mar za druge, mora spoznati novo sodelavko zahodnoslovenske regijske organizacije ZSSS in takoj mu bo jasno, da izjeme ne …

17. julija 2019

Od slovenske ustave naprej, ki zagotavlja, da naj bo »Vsakomur /../ pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto«, je pri nas razvita vrsta mehanizmov, ki naj bi preprečevali neenako obravnavo na podlagi osebnih okoliščin. …

15. julija 2019

Naše sodelavce in sodelavke iz pravne službe Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo za junijsko tematsko številko Delavske enotnosti, glasila ZSSS, z naslovom Diskriminacija na trgu dela prosili za komentar nekaterih hipotetičnih (a zato v praksi …

8. julija 2019

Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu obvešča, da je tripartitna, 108. konferenca Mednarodne organizacije dela (ILO) 21. junija 2019 sprejela novo konvencijo št. 190 z naslovom Konvencija o odpravi nasilja in nadlegovanja …

8. julija 2019

Nedavno smo vas povabili k izpolnitvi ankete o temperaturah na delovnem mestu, ki jo je pripravila Strokovna služba ZSSS za varnost in zdravje pri delu. Anketa je bila dostopna od 31. maja do 21. …

5. julija 2019

Medregijski sindikalni svet Furlanije-Julijske krajine in Slovenije, ki ga sestavljajo italijanske sindikalne organizacije CGIL, CISL, UIL ter slovenski konfederaciji Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in KS 90, ob današnjem obisku kontroverznega italijanskega notranjega ministra …

5. julija 2019

Obvezne prispevke za socialno varnost (sem spadajo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje) za svoje delavke in delavce obračunavajo ter plačujejo delodajalci.

4. julija 2019

Sociolog Miha Lobnik (na fotografiji) je oktobra 2016 po izvolitvi v državnem zboru kot prvi prevzel funkcijo zagovornika načela enakosti, samostojnega državnega organa, ki se ukvarja z zagotavljanjem neodvisne pomoči žrtvam diskriminacije, izvaja raziskave, …

4. julija 2019

Z zadovoljstvom sporočamo, da je predlog spremembe zakona o minimalni plači, s katerim so predstavniki delodajalcev predlagali ohranitev dodatka na delovno dobo znotraj minimalne plače, na včerajšnji seji državnega sveta (DS) padel.

28. junija 2019

Kot vsako leto, ko se temperatura zraka dvigne nad 30 stopinj Celzija (in v prihodnosti se bo, če ne bomo glede podnebnih sprememb pravočasno ukrepali, to dogajalo čedalje pogosteje), postane marsikje na delovnem mestu …

28. junija 2019

Eno temeljnih poslanstev sindikalnega boja je zagotavljanje enakih možnosti in sledenje načelom nediskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti in vsakršne druge osebne okoliščine. Enake možnosti žensk, …

26. junija 2019

Zakaj ob bruto minimalni plači v višini 886,63 evra moja neto plača ne znaša 667,11 evra? Delimo pojasnilo Ekonomske službe Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

14. junija 2019

Kaj? Napovedujemo novo tematsko številko Delavske enotnosti, glasila ZSSS, še zadnjo pred poletnim premorom, v kateri se bomo lotili nove aktualne teme, pomembne za delavke in delavce ter za vse, ki smo del sindikalnega …

14. junija 2019

Danes smo v Domu sindikatov v Ljubljani organizirali konferenco Priložnosti, ki jih prinaša dvig minimalne plače.

13. junija 2019

Spoštovani! Obletnice so namenjene razmisleku o prehojeni poti do zastavljenih ciljev. Naj vas zato opozorimo na 30. obletnico direktive, ključne tudi za obstoj slovenskih delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu.

12. junija 2019

Mednarodno delavsko in sindikalno povezovanje sta že zaradi mednarodnega delovanja kapitala izjemno pomembna. Eno naših osrednjih sindikalnih obzorij določa članstvo sindikalne centrale Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) v Evropski konfederaciji sindikatov (ETUC). O tem, …

11. junija 2019

Regijska mreža Primorska, nastala v okviru projekta Za krepitev socialnega dialoga, ki ga izvajamo na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), v sodelovanju s partnersko organizacijo Ljudsko univerzo Koper vabi na delavnico I-help o tehnikah …