6. decembra 2023

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije v celoti podpira zahteve in protest reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki bo jutri, 7. 12. 2023 ob 12.00 v Ljubljani.

29. novembra 2023

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) smo prepričani, da stabilnosti zdravstvenega sistema ne smemo graditi na zmanjševanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja, še posebej, če se prej ne naslovi številnih pomanjkljivosti v zagotavljanju produktivnosti zdravstvenega …

24. novembra 2023

Ob jutrišnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, se prične svetovna kampanja za človekove pravice žensk, katere del je tudi odprava nasilja nad ženskami. Kampanji, ki se zaključi 10. decembra, se, v obliki …

21. novembra 2023

Delavska enotnost je edini redni periodični delavski časopis, ki nepretrgoma izhaja že 81 let, od 20. novembra 1942, in prav v teh dneh praznuje spoštovanja vreden jubilej.

16. novembra 2023

V ponedeljek, 20. novembra, stopi v veljavo prenovljeni Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki bolj podrobno odreja beleženje delovnega časa in hrambo evidence o izrabi delovnega časa. Noveliran je …

15. novembra 2023

V ZSSS podpiramo in se pridružujemo peticiji »Proti socialnim rezom«, ki jo je zagnal Inštitut 8. marec. Peticija je poziv vladi in državnemu zboru, da iz predloga Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti …

14. novembra 2023

Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, zaposlene in zaposleni na upravnih enotah, sindikati, člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije v celoti podpiramo vašo bitko in vam stojimo ob strani. Vseskozi terjate odpravo plačnih krivic, dostojno vrednotenje dela in …

8. novembra 2023

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva delodajalce, da v mesecu novembru in decembru 2023, delavkam in delavcem zagotovijo izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (13. plača, božičnica, letna nagrada ipd.) v skladu z …

7. novembra 2023

Na ZSSS pozdravljamo današnjo odločitev poslank in poslancev državnega zbora, da ponovno podprejo spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), a delo še zdaleč ni končano!

2. novembra 2023

Kaj? Pred nami je še zadnja tematska številka naše in vaše Delavske enotnosti v tem letu: tokrat jo bomo posvetili na prvi pogled – a samo na prvi pogled – nekoliko nenavadni temi, in …

25. oktobra 2023

Zadnje tedne, dni, za sindikalne centrale pa že mesece in vse leto, so spremembe in dopolnitve Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) tema, ki nam ne dovoli spati. Iz dneva v dan si prizadevamo, da …

25. oktobra 2023

ZSSS izraža solidarnost in podpira protestni shod Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki bo danes potekal pred sedežem vlade.

23. oktobra 2023

Odbor ZSSS za enake možnosti objavlja razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2023/24.

23. oktobra 2023

Na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije smo objavili anketo o upokojevanju, ki jo je pripravila strokovna služba ZSSS. Z njo se želimo posvetovati z vami, članicami in člani sindikatov, ki delujejo znotraj ZSSS, ter s …

19. oktobra 2023

Sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta (ESS), med njimi seveda tudi ZSSS, pozdravljamo dejstvo, da je vlada na koncu, po zahtevnem in konfliktnem pogajalskem procesu, ki je trajal leto dni, zmogla dovolj politične modrosti, da …

19. oktobra 2023

Palestinski sindikati in sindikalne zveze so v ponedeljek, 16. oktobra, objavili nujen poziv mednarodnim sindikatom in konfederacijam, naj ukrepajo in ustavijo trgovino z orožjem za Izrael. Poziv prihaja sredi neusmiljenega bombardiranja Gaze, ki je …

18. oktobra 2023

Sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta (ESS), med njimi seveda tudi ZSSS, po zadnjem poskusu uskladitve novele zakona o delovnih razmerjih (ZDR) razočarane ugotavljamo, da noben kompromisni predlog, ki smo ga dobronamerno skušali uskladiti zadnje …

16. oktobra 2023

Kaj? Napovedujemo oktobrsko tematsko številko Delavske enotnosti. Namenjena bo novi pomembni, aktualni temi: v njej bomo podrobno preučili, kaj prinaša novi pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, ki je …

13. oktobra 2023

V reprezentativnih sindikalnih centralah, tudi v ZSSS, smo ob informacijah, da bi lahko vlada novelo zakona o delovnih razmerjih (ZDR), s katero smo se v zadnjih 10 mesecih kot socialni partnerji ogromno ukvarjali, sprejela …

12. oktobra 2023

Reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko socialnega sveta (ESS), med njimi seveda tudi ZSSS, pozivajo vlado, naj v najkrajšem mogočem času zaključi postopek obravnave predloga zakona o delovnih razmerjih, ki je bil predmet pogajanj v …