24. januarja 2023

ZSSS v celoti podpira nedavni poziv našega Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit), s katerim ta poziva vlado k odpravi t. i. outsourcinga in izkoriščanja delavk in delavcev pri zunanjih izvajalcih storitev čiščenja, …

24. januarja 2023

Reprezentativne sindikalne centrale, med katerimi je seveda tudi ZSSS, so danes sporočile, da z veliko pozornostjo in zaskrbljenostjo spremljajo napovedi vlade o zdravstveni reformi. Kot eden od socialnih partnerjev v okviru ekonomsko-socialnega sveta (ESS) …

23. januarja 2023

Kaj? Novo leto, nov cikel tematskih številk vaše in naše Delavske enotnosti. In nove pomembne, relevantne, aktualne teme: tokrat se bomo lotili tematike, ki zaznamuje življenje in delo prav vsakega od nas, raziskali in …

13. januarja 2023

Z Andrejem Zorkom, izvršnim sekretarjem ZSSS za sistemska vprašanja in socialni dialog, smo se pogovarjali o napovedanih zakonodajnih spremembah, povezanih z različnimi področji sveta dela, in drugih reformah, ki se obetajo v letu 2023.

12. januarja 2023

Danes je minister za delo objavil, da bo znesek minimalne plače od 1. januarja 2023 naprej znašal 1.203,36 evra bruto oziroma 878,48 evrov neto, kar pomeni 12-odstotni dvig. Na ZSSS zvišanje sicer pozdravljamo, vendar …

9. januarja 2023

Odbor ZSSS za enake možnosti je objavil razpis za priznanje Roža mogota za dosežek leta za enake možnosti žensk in moških za leto 2022.

5. januarja 2023

ZSSS od svoje ustanovitve naprej sledi temeljnim principom in vrednotam, kot so enakopravnost, enakost, dostojno plačilo in dostojno življenje, varno in zdravo delovno okolje, brezplačno in vsem dostopno kakovostno javno zdravstvo in šolstvo, solidarnost, …

27. decembra 2022

Spoštovane članice, spoštovani člani, sindikalistke in sindikalisti, sodelavke in sodelavci, soborke in soborci,

27. decembra 2022

V okviru Regionalnega sindikalnega sveta Solidarnost (RSS Solidarnost), ki združuje sindikalne organizacije iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije, in ki je pred dobrim desetletjem nastal na pobudo nekdanjega dolgoletnega …

22. decembra 2022

Danes smo na ZSSS spregovorili o aktualnih spremembah na zakonodajnem področju, se ozrli na to, kaj smo dosegli v letos, in napovedali, kaj nas čaka v letu 2023. Pozornost smo namenili več pomembnim temam, …

22. decembra 2022

Tudi letos smo v ZSSS zaznamovali svetovni dan človekovih pravic – 10. december – in ob tej priložnosti opozorili na pomen dostojnega dela in plačila.

20. decembra 2022

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 odstotek svoje dohodnine nameni dobrodelnim in drugim organizacijam, tudi sindikatom.

16. decembra 2022

Pravica do primernega stanovanja je že več kot sedemdeset let definirana kot ena osnovnih človekovih pravic, prvič zapisana v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah Organizacije združenih narodov iz leta 1948, a je njeno udejanjanje …

14. decembra 2022

V ZSSS smo prejšnji mesec pripravili kratko spletno anketo o prisotnosti spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja v delovnem okolju. Zbrani odgovori nam bodo v pomoč pri oblikovanju nadaljnjih aktivnosti in ukrepov za spoštljiva …

9. decembra 2022

Osemdeseto obletnico izida prve številke Delavske enotnosti, izšla je 20. novembra 1942, smo na zadnji novembrski dan v Domu sindikatov praznovali tako, kot se spodobi, v dobri družbi, s spomini, razstavo, slastno torto, voščili, …

8. decembra 2022

ZSSS tradicionalno zaznamuje 10. december, svetovni dan človekovih pravic, ki ga praznujemo v spomin na leto 1948, ko je Generalna skupščina Združenih narodov na ta dan sprejela in razglasila Splošno deklaracijo o človekovih pravicah.

7. decembra 2022

Klemen Ploštajner je sociolog in aktivist mlajše generacije, ki se raziskovalno, akademsko ter politično ukvarja z javno stanovanjsko politiko, s stanovanjsko preskrbo v kapitalizmu, stanovanjsko neenakostjo in pravičnostjo ter podobnimi temami. Od avgusta 2022 …

28. novembra 2022

Delavska enotnost, edini redni periodični delavski časopis pri nas, ki nepretrgoma izhaja od novembra 1942 – sprva občasno, od leta 1945 pa kot sindikalni tednik in danes kot štirinajstdnevnik –, letos zaznamuje osemdesetletnico svojega …

25. novembra 2022

V ZSSS tudi letos zaznamujemo 25. november, mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Nasilje je nesprejemljivo ne glede na to, kje se dogaja: doma, v javnosti ali na delovnem mestu.

23. novembra 2022

V ZSSS tako kot vsako leto ob tem času pozivamo delodajalce, naj novembra in decembra letos delavkam in delavcem zagotovijo izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (trinajsta plača, božičnica, letna nagrada ipd.), in …