3. februarja 2023

Antonija Abina, Tončka po domače, je stara skoraj 90 let, a je polna zgodb in spominov, ki jih je napisalo, tudi s težko roko, njeno življenje. Ena uspešnih iz zadnjih let je povezana z …

1. februarja 2023

Seveda je nemogoče narediti natančen pregled vseh dosežkov pogajalk in pogajalcev sindikatov na vseh ravneh delovanja znotraj ZSSS. Mi smo jih odstrli le kanček in upamo si trditi, da je bilo leto, ki smo …

18. januarja 2023

Ker vlada že za dva meseca krši rok, ki je bil postavljen za začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice, so se v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov …

17. januarja 2023

V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) od vlade oziroma resornih ministrov zahtevajo primerne plače in primernejši odnos do uslužbencev države in uprav lokalnih skupnosti. Okrepiti je tudi treba število izvrševalcev pooblastil države in lokalnih …

16. januarja 2023

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) je v petek, 13. januarja, na sedežu Gasilske brigade Ljubljana predstavil zahteve k uvrstitvi poklicnih gasilcev v višje plačne razrede. V nasprotnem primeru se bodo za pošteno vrednotenje svojega …

13. januarja 2023

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije je vodstvu Pošte Slovenije poslal zahtevo za začetek pogajanj za redno uskladitev plač skladno s kolektivno pogodbo in za izredno uskladitev plač, s katero bi rešili problematiko zdrsa …

13. januarja 2023

Sindikata Glosa in Sviz sta danes enotno opozorila na zaostajanje plač zaposlenih v kulturnem sektorju ter posledično vse večje pomanjkanje kadra v javnih kulturnih zavodih. Obenem sta pozvala k pogajanjem za odpravo plačnih nesorazmerij …

11. januarja 2023

V Sindikatu ministrstva za obrambo (SMO) opozarjajo na plačna nesorazmerja, ki nastajajo zaradi parcialnih dogovorov vlade s posameznimi poklicnimi skupinami, zato predsednika vlade Roberta Goloba pozivajo k skupnemu sestanku, v nasprotnem primeru pa bodo …

11. januarja 2023

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije (Sgit) so pozvali predsednika vlade ter ministra za delo in gospodarstvo, naj ustavita t. i. outsourcing in izkoriščanje zaposlenih pri zunanjih izvajalcih. Delavec pri zunanjem izvajalcu za …

19. decembra 2022

Že vrabci na veji čivkajo, da je v panogi cestnega potniškega prometa veliko težav, povezanih tako z delovnim časom kot s plačilom za delo. Plača voznika se bo z dvigom minimalne plače spet približala …

16. decembra 2022

Iz Sindikata Tuš so danes sporočili, da so v trdih pogajanjih z upravo uspeli doseči dogovor in izpolnitev svojih temeljnih zahtev.

16. decembra 2022

Na protestnem shodu vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki bo potekal 14. januarja na Prešernovem trgu v Ljubljani bo sodeloval tudi Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR). Na shodu se bodo zavzeli …

13. decembra 2022

V Sindikatu Tuš gremo naprej, so danes sporočili iz omenjenega sindikata. Po dogovoru na panožni ravni, ki so ga dosegli skupaj s Sindikatom delavcev trgovine Slovenije (SDTS), katerega del so, nadaljujejo z aktivnostmi na …

12. decembra 2022

Drugega decembra je imel svojo osmo skupščino Sindikat finančnih organizacij Slovenije (Sfos). Delegati skupščine so sprejeli poročilo o delu Sfosa v preteklem mandatnem obdobju, prenovljen in posodobljen statut, izvolili novo vodstvo ter sprejeli programske …

9. decembra 2022

Na prvi decembrski petek se je v Ljubljani odvila osma skupščina Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije (SKVNS). Majhen korak za človeštvo, a nikakor ne nepomemben za enega najbolj aktivnih in zaradi …

9. decembra 2022

Letošnje priznanje Sindikata kulture in narave Slovenije – Glosa, ki ga ta podeljuje ob praznovanju rojstnega dne Franceta Prešerna, je prejela dramska igralka, animatorka, glasbenica in predsednica sindikata Lutkovnega gledališča Ljubljana Polona Kores.

29. novembra 2022

Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS) je s predstavniki trgovskih družb po več mesecih pogajanj dosegel dogovor glede postavljenih zahtev po višjih plačah in boljših delovnih pogojih. V nadaljevanju povzemamo rezultate. Spremembe kolektivne pogodbe so v …

28. novembra 2022

Na svojem osmem kongresu je Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije (KŽI) posodobil svoj temeljni akt, pomladil svoje vodstvo in si zastavil smele cilje in naloge v naslednjem petletnem mandatu. 

24. novembra 2022

 Volivke in volivci bomo v nedeljo, 27. novembra, odločali na treh referendumih o tem, ali se uveljavijo trije novi zakoni: o Radioteleviziji Slovenija, o dolgotrajni oskrbi in o vladi. 

24. novembra 2022

Člani in članice Sindikata upokojencev Slovenije (Sus) iz Ljubljane zahtevajo od vodstva Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana, Mestne občine Ljubljana, ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana in vodstva zavoda za zdravstveno zavarovanje, naj ugotovijo razloge za …